zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sídel s logem Zelená obec rychle přibývá

22.05.2009
Odpady
Sídel s logem Zelená obec rychle přibývá
Už celou tisícovku sběrných míst, kde občané mohou odkládat vysloužilé drobné elektrospotřebiče k následné ekologické recyklaci, ohlásil v polovině letošního dubna projekt Zelená obec
Přibližně 80 % nefunkčních či nepotřebných elektrospotřebičů z domácností typu fénů, holicích strojků, počítačových myší, klávesnic, kalkulaček, mobilních telefonů, fotoaparátů, elektronických hraček, toustovačů, vrtaček apod. končí ve směsném komunálním odpadu. Projektem Zelená obec nezisková společnost REMA Systém nabízí obcím možnost tyto spotřebiče oddělit od komunálního odpadu, aniž by je radnice musela zahrnout do sběru nebezpečného odpadu, který by pořádala ve své režii a jehož likvidaci by následně hradila.

SBĚRNÉ BOXY SE VŽÍVAJÍ

Od loňského února, kdy REMA Systém coby kolektivní systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení zahájil projekt Zelená obec (pro firmy projekt Zelená firma), instaluje na vyžádání obcí (a firem) sběrné boxy a kontejnery, do nichž lze odkládat vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Pro obec je důležité, že z instalace boxů (konstruovaných zatím jen pro umístění ve vnitřních prostorách, například u vchodu na obecní úřad, v místní prodejně, ve škole či na poště) pro ni nevyplývá žádná změna současného systému nakládání s odpady. REMA Systém totiž provádí veškerý sběr elektrozařízení v rámci zpětného odběru podle § 38 zákona o odpadech. Staré elektrospotřebiče, které obyvatelé do sběrného boxu odloží, se stávají odpadem až v místě předání zpracovateli. Proto sběrný box nepodléhá režimu odpadů a obci nevyvstává žádná nutnost vést evidenci o odpadech. Komplexní zajištění následného svozu a ekologického zpracování elektrozařízení zůstává na společnosti REMA Systém - a protože celý projekt Zelená obec je financován z tzv. recyklačních poplatků, je sběrný box a veškerý servis pro obec zdarma.

Marketingový ředitel REMA Systému Petr Kubernát připomíná výsledky únorové ankety mezi místy zapojenými do projektu. Odpovědělo 123 obcí, přičemž hlavním důvodem ke vstupu do projektu byla pro 62 % z nich služba občanům, dalších 33 % obcí uvádělo odpovědnost za životní prostředí. Dobrovolný vstup do projektu ani samotná účast v něm obec nic nestojí; jediným vkladem obce je to, že své obyvatele informuje, co vše lze do sběrného boxu odkládat, a vede je k tomu, aby novou službu skutečně využívali. Petr Kubernát v té souvislosti oceňuje, že v naprosté většině sběrných míst jsou boxy velmi využívané, takže nashromážděné vysloužilé elektrospotřebiče lze odtud pravidelně svážet.

PŘÍKLAD Z MĚSTYSE VRANÝ

Tak se to děje i v městysi Vraný na Kladensku, který s obcemi Lukov a Horní Kamenice má celkem 775 obyvatel. Ještě do loňského dubna tam podle slov starosty Ing. Miroslava Zázvorky likvidaci drobných elektrozařízení z domácností řešili v rámci sběru nebezpečného odpadu. "I když," jak starosta podotýká, "většina těchto elektrospotřebičů končila v popelnicích, v nichž použité baterie nebo počítačové myši beztak nikdo neměl šanci objevit mezi ostatním odpadem." Z ryze ekonomického pohledu pro radnici ve Vraném nebylo až tak důležité, zda se několik nefunkčních počítačových myší nebo rozbitých fénů objeví v nasbíraném nebezpečném odpadu či nikoliv. Poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu se přece vypočítává podle váhy a drobné spotřebiče ve srovnání se starými lednicemi nebo televizory přitom nemohly hrát žádnou podstatnou roli. "Význam projektu Zelená obec proto vidím hlavně v jeho přínosu životnímu prostředí. Každý, i sebemenší elektrospotřebič, který se neocitne v nádobě na směsný komunální odpad, ale dostane se do k tomu určeného sběrného boxu - a následně k ekologické likvidaci, znamená úlevu pro životní prostředí," zdůrazňuje starosta.

Ve Vraném box umístili na úřadu městyse. A protože se v budově nachází i pošta, je volně přístupný box denně na očích nemalému množství občanů, kteří do něho mohou odložit i svůj starý elektrospotřebič. K informaci občanů o nové službě městys využil zejména obecního rozhlasu a podle slov starosty nejsou problémy s tím, že by se v boxu ocitaly předměty, které do něho nepatří. Instalaci boxu Ing. Miroslav Zázvorka považuje za první krok. Tím druhým se má stát vybudování sběrného dvora, aby místní občané nemuseli vysloužilé televizory, pračky či mrazáky odvážet až do 16 kilometrů vzdáleného Slaného.

NEODMÍTNEME ŽÁDNOU OBEC

Místo, které do projektu Zelená obec vstoupí, získá právo používat logo projektu i stejnojmenný certifikát. Logo lze kupříkladu umístit na web obce a spolu s certifikátem jej využívat i pro různé marketingové aktivity. Petr Kubernát připouští, že tyto možnosti se obce ještě příliš nenaučily využívat - možná je i tohle námět pro společnost REMA Systém, jak obcím poskytnout více inspirace. REMA Systém však rovněž chce dále zefektivňovat systém svozu obsahu sběrných boxů a na několika místech už také začala zkoušet velké sběrné kontejnery pro venkovní použití. Nicméně podle Petra Kubernáta se zatím nepočítá s tím, že by byly plošně nabízeny všem obcím. "Do projektu Zelená obec už vstoupilo přes 10 % obcí ČR. Nadále je otevřen i všem ostatním a v současné době platí, že neodmítneme žádnou obec, která by se projektu chtěla účastnit," uzavřel Petr Kubernát.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ


Z výsledků ankety mezi sídly zapojenými do projektu Zelená obec

Důvody vstupu do projektu: Pro 62 % obcí byla hlavním důvodem vstupu do projektu Zelená obec služba občanům, pro 33 % odpovědnost za životní prostředí.

Informování občanů: Své občany o možnostech využití sběrného boxu obce informují hlavně prostřednictvím obecního zpravodaje (46 %), přes webové stránky (31 %), obecním rozhlasem (11 %).

Umístění boxu: Ve více než třech čtvrtinách případů (78 %) umístěn na obecním úřadě, v 10 % obcí je k dispozici v místní prodejně, jinde pak ve škole či na poště.

Komunikace při odvozu: Za komunikaci při odvozu boxu zodpovídá většinou starosta (55 %) nebo jiný pracovník (34 %).

Internetový objednávkový systém svozu: Je s ním spokojeno 86 % obcí.

Černé skládky: V blízkosti 58 % obcí zapojených do projektu už neexistují černé skládky, kde by se mohl vyskytovat i elektroodpad, pouze v okolí 16 % obcí taková skládka je.

Další systémy pro zpětný odběr: Alespoň do jednoho z dalších systémů pro zpětný odběr elektrozařízení je zapojeno 50 % obcí.

ZDROJ: REMA SYSTÉM, a. s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí