zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

08.06.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 8. června 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

13.  
Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 831)  
č.j. 799/09  
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

K projednání bez rozpravy:

23.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkově  
č.j. 662/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

24.  
CHKO Moravský kras - povolení vstupu do propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vývěry Punkvy za účelem podrobného strukturního měření všech stěn propasti v rámci geologického mapování brněnské aglomerace, žadatel Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno  
č.j. 664/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

25.  
Žádost firmy Kinský, a.s., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště a NPR Žákova hora, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesních porostech ve správě žadatele, tj. v LHC Kinský, Žďár nad Sázavou a LHC Městské lesy Hlinsko  
č.j. 667/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

26.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko a PR Kokořínský důl, a to pro umístění (přemístění) historického špýcharu na pozemek KN st.p.č. 65 v k.ú. Olešno  
č.j. 668/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro rozšíření stávající rekreační chaty v k.ú. Nedamov  
č.j. 671/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

28.  
Přírodní rezervace a přírodní památky Pardubického kraje - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. Vladimír Lemberk, Zámek č. 3, 530 02 Pardubice  
č.j. 672/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

29.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Javorina a Národní přírodní rezervace Libický luh pro vstup a vjezd za účelem monitoringu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr.Ing. Tomáše Vršky podle mandátní smlouvy uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na „Vedení databanky přirozených lesů a monitoring území ponechaných samovolnému vývoji“  
č.j. 673/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

30.  
Žádost ing. Zdeňka Tůmy, Kosatcová 622/5, Říčany, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Mýto k odchytu ptáků pro kroužkování  
č.j. 743/09 - bod 33 schůze vlády 1.6.2009  
Předkládá: ministr životního prostředí  

31.  
Žádost o.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, §16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Největší počet vozíčkářů u Pramene Labe“ v roce 2009  
č.j. 766/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) a b) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem povolení stavby lyžařského vleku "B", ležícího na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/2, st. 512 a st. 513 v k. ú. Malá Morávka a dále za účelem vymezení a užívání přilehlé sjezdové tratě ležící na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/1 a 1364/2 v k. ú. Malá Morávka  
č.j. 775/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

33.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, a to v souvislosti se stavbou lávky Poděbrady - Chomoutov, u jezu Chomoutov  
č.j. 776/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

34.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Studnice  
č.j. 777/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří pro povolení vjezdu motorových vozidel RWE Transgas Net  
č.j. 778/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

36.  
CHKO Bílé Karpaty - výjimka pro vstup a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí za účelem studia druhů Gymnadenia densiflora a Gymnadenia conopsea, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, PhD., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice  
č.j. 779/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

37.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Emilie Haškové, paní Stanislavy Vaníčkové a paní Ivy Fialové  
č.j. 780/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

38.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d), e) zákona pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav za účelem pořádání 27. ročníku dvouetapové cyklorallye Mladá Boleslav - Krkonoše - Mladá Boleslav  
č.j. 781/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Janošťákové v k.ú. Budeč  
č.j. 782/09  
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí