zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt nízkoenergetické ZŠ Kamínky

15.06.2009
Energie
Projekt nízkoenergetické ZŠ Kamínky
"Investice do provozu" jsou výhodné..
Jednou z prvních základních škol v České republice, jejichž budova získá parametry nízkoenergetické stavby, má být už letos v listopadu ZŠ Kamínky v Brně-Novém Lískovci. Stane se tak v rámci projektu, který spočívá v opravě střechy a fasád a jejich zateplení, výměně oken a modernizaci soustavy rozvodů teplé vody a ústředního topení.

Není náhodou, že projekt Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně se uskuteční právě v Novém Lískovci. V této brněnské městské části totiž už od roku 2001 komplexně regenerují sídliště Kamenný vrch, přičemž co do dosažených energetických úspor se tam přiblížili až k hranici "experimentálních nízkoenergetických" bytových panelových domů. Ostatně velmi názorně o tom na na webu www.novy-liskovec.cz pod odkazem Energetické manažerství vypovídají údaje o výrazných energetických úsporách v panelových domech a ve vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Nový Lískovec.

SPRÁVNÁ CHVÍLE PRO PROJEKT "ZE ŠUPLÍKU"

Starostka městské části (MČ) Ing. Jana Drápalová, členka Rady města Brna, poznamenává, že budovy škol jsou v Novém Lískovci ve velmi špatném technickém stavu. Konkrétně ZŠ Kamínky byla dosti nekvalitně vybudována v roce 1980 panelovým způsobem v konstrukční soustavě MSOB. "Jen neustálé opravy ve škole vyžadují nemalé finanční prostředky a spotřeba energie tam odpovídá době před dvaceti lety, kdy se energií nešetřilo. Jenže to vše šlo vždy na vrub rozpočtu naší městské části," konstatuje starostka a připomíná, že až do přijetí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) u nás neexistoval žádný státní dotační titul, který by umožňoval u školních budov řešit jejich vady tak, jako to bylo možné u panelových domů.

K objektu ZŠ Kamínky měla radnice už několik let v příslovečném šuplíku jak energetický audit z roku 2003, tak projekt regenerace budovy školy s důrazem na nízkou energetickou náročnost. Když v závěru roku 2008 přišla první výzva OPŽP, radnice bleskurychle nechala ve smyslu výzvy původní energetický audit "vyladit" a jeho výsledky pak cíleně nasměrovat na přeprojektování rekonstrukce ZŠ už na plně "nízkoenergetickou variantu", jíž by kynula šance získat podporu právě z OPŽP. To se opravdu podařilo, takže projekt o celkových plánovaných vý- dajích 39 mil. Kč získal dotaci 25,8 mil. Kč z OPŽP a 1,5 mil Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Zbytek výdajů dorovná investor - Magistrát města Brna.

Dost možná by se však radnice k podpoře pro svůj projekt hned tak rychle v první výzvě nedopracovala, kdyby se u pohotové aktualizace auditu a přepracování projektu nemohla opřít o zkušený tým kolem Ing. Jana Sponara, pověřeného vedením investičního odboru, a také o spolupráci s energetickým auditorem a projektantem, kteří - slovy Ing. Jany Drápalové - "neměli problém se ztotožnit s našimi požadavky na nadstandardně nízkou energetickou náročnost".

STAVBA OČIMA PROJEKTANTA

Ing. Vít Ševčík, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, jednatel společnosti MEN-HIR projekt, s. r. o., který připravoval projekt nízkoenergetické ZŠ Kamínky, stručně konkretizuje změny, k nimž během rekonstrukce budovy dojde:

zateplení neprůhledného obvodové-ho pláště systémem ETICS tl. 160 mm;

zateplení vnitřních vybraných konstrukcí systémem ETICS tl. 80 mm;

nová hydroizolace a zateplení střešního pláště tl. 180 mm;

výměna výplní otvorů za nové plastové, šestikomorový systém + izolační trojsklo;

výměna výplní meziokenních vložek za plastové s izolačním trojsklem + zateplení MIW tl. 160 mm;

modernizace ústředního vytápění a zdroje tepla včetně měření a regulace;

modernizace zdravotechnických instalací - vodovodu;

rekonstrukce vzduchotechniky;

další doplňující práce a dodávky.

Má proměna školy na nízkoenergetický objekt nějaká specifika proti nízkoenergetickým stavbám typu rodinných domů? Ing. Vít Ševčík odpovídá: "Princip je stejný. Musí být komplexně splněny normové požadavky (ČSN 73 0540 - doporučené hodnoty a lepší) na konstrukce a celý objekt i další kritéria podmiňující charakter "nízkoenergetického objektu", a s tím následně spojený nízko-energetický provoz objektu. Provoz velké školy je energeticky, tedy i ekonomicky podstatně náročnější než rodinného domu, ať už před revitalizací, či po ní. Specifika ZŠ Kamínky jsou v tom, že jde vlastně o panelovou stavbu. Technicky velmi náročná jsou vlastní zateplení a další stavební opatření. Přitom zateplení obvodového pláště (fasády, střechy, výměny výplní otvorů apod.) je jen částí komplexu činností pro dosažení nízkoenergetického standardu. Velkou roli hraje úprava otopné soustavy s regulací a novým měřením a v neposlední řadě také vlastní výměna vzduchu v interiéru vzduchotechnikou, rekuperací, případně jiným způsobem. Rozdíl mezi školou a rodinným domem je jen v kvantitě prací a dodávek a náročnosti jejich řešení - a samozřejmě i ve výši investice."

Co přinese uskutečněný projekt městské části, ale také osazenstvu ZŠ Kamínky? Ing. Jan Sponar vypočítává: "Energetické úspory výrazně zlepší rozpočet městské části, takže v rámci provozních výdajů bude možné více podpořit rozvoj školy. Ale možná ještě důležitější bude to, že v zimě a na podzim už přestane okny "fučet", od zdí nepotáhne chlad - o zamezení vzniku plísní ani nemluvě. Stavby tohoto druhu mají podstatně lepší mikroklima, což určitě žákům i učitelům zpříjemní pobyt ve škole."

PODMÍNKY DOTACÍ NEMOTIVUJÍ

Poměrně vysoké investice do nízkoenergetických řešení staveb jsou podle Ing. Jana Bárty, ředitele Centra pasivního domu, patrně hlavním důvodem, proč se územní samosprávné celky do projektů tohoto druhu dosud příliš nepouštějí. "O nízkoenergetické stavby zatím převažuje zájem mezi soukromými investory, kteří ocení nízké provozní náklady a kvalitu stavby - i její vyšší tržní hodnotu," říká Ing. Jan Bárta. Případný zájem obcí, měst i krajů je podle něho motivován hlavně okamžitou finanční situací, eventuálně možností získat na prováděná opatření dotaci. "V praxi to až na světlé výjimky znamená, že když už se rekonstruuje, tak jen to nejnutnější, na co jsou právě peníze. Případně jsou navržena taková opatření, jimiž se splní podmínky dotačního programu. Ty však bohužel bývají nastaveny tak, že jakýkoliv krok nad rámec požadavků je kvůli zvýšeným investičním nákladům diskvalifikován a může ohrozit získání dotace. Ve veřejném sektoru bývají provozní náklady až na druhém místě za investičními náklady. Málokterá obec je ochotna uvažovat o dlouhodobé půjčce, kterou by následně splácela z úspor," míní ředitel Centra pasivního domu.

Přitom model pasivního, případně velmi dobrého nízkoenergetického domu je podle Ing. Jana Bárty vhodný právě pro veřejné stavby. Z hlediska daňového poplatníka je plýtvání energiemi vysoce nezodpovědné, zejména když tyto budovy jsou stavěny (rekonstruovány) s vědomím, že ke stejnému účelu budou sloužit dalších několik desetiletí. Při odpovědi na otázku, zda zvolit standardní řešení, nízkoenergetickou nebo snad dokonce pasivní variantu, nelze vycházet ze čtyřletého volebního období, ale vždy je nutno přihlížet k očekávané životnosti stavby. Všechny ekonomické modely musí zohlednit technickou a morální životnost navrhovaných opatření, a podle toho je třeba zvolit nejvhodnější řešení.

Ing. Jan Bárta však také nabádá: "Mimo tento ekonomický zorný úhel pohledu je třeba vědět, že veřejná správa do určité míry poskytuje i příklad pro ostatní. Obce by proto měly na svých objektech předestírat obyvatelům konkrétní příklady šetření energiemi." A dodává: "Největší překážkou těchto projektů ve veřejné správě je malá vůle vůbec se pro ně odhodlat. Jakmile se však toto rozhodnutí přijme, další překážky už jsou překonatelné. Důležité je vybrat schopného a zkušeného odborníka na vlastní návrh a realizaci. Pro poradenství existuje celá řada organizací, jako třeba EkoWATT (www.ekowatt.cz), Porsenna (www.porsennaops.cz) či Centrum pasivního domu (www.pasivnidomy.cz). Inspirativní se rovněž může stát návštěva těchto staveb v Rakousku nebo Německu, případně rovnou navázání spolupráce s tamními partnery."

DALŠÍ TRUMF V RUKÁVU: BUDOVA ZŠ V PASIVNÍM STANDARDU

Starostka MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová uzavírá: "Nyní připravujeme regeneraci naší druhé základní školy v ulici Svážná. Chceme připravit pilotní projekt a prezentovat ho. Tentokrát však zvažujeme realizaci v pasivním standardu. Na základě hodnocení dříve uskutečněných projektů a jimi dosažených energetických úspor povzbuzujeme ostatní obce, aby na zateplení nešetřily. Kalkulace energetických auditů předpokládaly návratnost těchto investic 25 let. Při zvyšování ceny energií však teď reálná návratnost vychází už jen na přibližně 15 let. Hlavním nedostatkem dosavadních nízko-energetických projektů i nastavení dotačních programů je chybějící podpora účinného a energeticky šetrného větrání, tj. s rekuperací. Vysoký obsah CO2 ve třídách při nedostatečném větrání má obrovský vliv na pozornost žáků a kvalitu výuky. Přitom ztráty tepla větráním tvoří významnou položku. V našem novém projektu bychom se chtěli ve spolupráci s partnerským městem Lipskem zaměřit právě na tuto problematiku."

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Nízkoenergetická a pasivní stavba

Norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2 obecně definuje maximální hodnoty roční spotřeby tepla na metr čtvereční podlahové plochy:

u nízkoenergetických staveb 50 kWh,

u pasivních staveb 15 kWh.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí