zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Péče o zeleň rostoucí u silnice

17.06.2009
Příroda
Péče o zeleň rostoucí u silnice
Kdo by měl pečovat o zeleň rostoucí u silnic I. a II. třídy?
Měl by to být vlastník, případně uživatel pozemku, protože zeleň je jeho součástí. A protože o pozemek se má starat ten, kdo jej vlastní, případně užívá. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uvádí, že pruh pozemku přilehlý z obou stran k tělesu silnice mimo souvisle zastavěné území obce, který slouží účelům ochrany a údržby silnice, se nazývá silniční pomocný pozemek. Ten je součástí silnice. Je tomu tak za podmínky, že je tento pozemek ve vlastnictví vlastníka silnice. Zákon o pozemních komunikacích (proti občanskému zákoníku) neformuluje, co je součástí pozemku, ale naopak, že pozemek je součástí silnice. Podle již zrušené prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích byl silniční pomocný pozemek určen mj. i k pěstování zeleně a jeho obvyklá šířka byla 60 cm. Silniční pomocný pozemek jakožto součást silnice požívá stejné ochrany jako silnice. Silniční vegetace se může vyskytovat na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást silnice (podle § 15 zákona o pozemních komunikacích). Silniční vegetace nesmí ohrožovat bezpečnost užití silnice nebo neúměrně ztěžovat použití pozemků, na nichž roste, k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků. Vlastník silnice je oprávněn na silničních pozemcích kácet dřeviny, a to postupem podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Může tak učinit pouze na návrh příslušného orgánu Policie ČR nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním a na základě povolení obecního úřadu. Bez povolení obecním úřadem není kácení stromů podél silnic možné - s výjimkou bezprostředního ohrožení života nebo zdraví nebo hrozby značně rozsáhlé škody.

V zastavěném území je v případě zeleně rostoucí u průjezdního úseku silnic situace poněkud jiná. Zákon definuje hranice tělesa (stavby) silnice procházejícího obcí jako šířku vozovky tvořící průjezdní úsek silnice s krajnicemi mezi obrubami zelených pásů. O zelené pásy podél silnice v obci se tedy už vlastník silnice většinou nestará, jestliže není vlastníkem zelených pásů. Ovšem zeleň je podle § 34 zákona o obcích veřejným prostranstvím, za jehož znečištění, případně neudržování, kterým dochází k narušení vzhledu obce, může dostat vlastník pozemku (jakákoliv právnická osoba, případně podnikatel) pokutu podle § 58 zákona o obcích. Fyzická osoba může dostat pokutu za znečišťování veřejného prostranství.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí