zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace krok za krokem

09.06.2009
Energie
Dotace
Dotace krok za krokem
Peníze přijdou do 30 dnů od dokončení stavby.

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo pravidla pro žádosti o zelené dotace na zateplování domů a výměny kotlů. Jak při vyřizování žádostí postupovat?


Pro projekty po 1. 4. 2009

Následující postup platí pro projekty zahájené po 1. 4. 2009.

1 - Najít odborníka

Specialistu, který projekt zpracuje, lze najít v seznamu České komory autorizovaných inženýrů a techniků, který je uveden na www.ckait.cz. V případě zateplování je možné využít také architekty (s kulatým razítkem).

2 - Vybrat dodavatele

Nejjednodušší je volit ze Seznamu odborných dodavatelů. Jsou na www.zelenausporam.cz. Když dodavatel na seznamu není, musí se do něj zapsat. Je to zdarma.

3 - Opatřit žádost

Formulář zájemce nalezne na nejbližším krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Jejich seznam je na zmíněném webu. Formulář lze stáhnout v sekci Dokumenty pro žadatele. Brzy bude možné sjednat podporu i u bank, které navíc nabídnou lidem speciální úvěry. Projektant pomůže vyplnit krycí list. Zájemce obstará dokumenty, které jsou jako přílohy k žádosti požadovány.

4 - Co s formuláři

S vyplněnými formuláři a přílohami zájemce o dotaci kontaktuje pracovníky nejbližšího krajského pracoviště fondu. Ti žádost prověří. Bude-li v pořádku, potvrdí ji, v opačném případě ji pomohou opravit. Formulář C je třeba zanést rovnou do banky.

5 - Vyrozumění o dotaci

Zhruba do 2 měsíců přijde vyrozumění o poskytnutí podpory. Má obsahovat číslo žádosti a vyčíslení maximální částky, kterou žadatel získá. Skutečná výše dotace pak závisí na splnění záměru realizace a na doložení uznatelných nákladů.

6 - Dodržení lhůt

Zbývá dokončit samotný projekt. Na zateplení domu je dáno 18 měsíců, na výměnu kotle půl roku. Dva roky je pak lhůta na stavbu tzv. pasivního domu, který téměř nepotřebuje vytápění.

7 - Doklady pro banku

Po dokončení projektu je nutné jít do banky, kde se žadatel prokáže vyrozuměním o poskytnutí podpory, předloží faktury s tzv. položkovým rozpočtem a doloží, že realizace projektu byla dokončena kolaudačním souhlasem, nebo oznámením o užívání stavby či předávacím protokolem.

8 - Peníze na účtu

Poštou bude doručena smlouva. Podepsanou ji žadatel zašle Státnímu fondu životního prostředí ČR na adresu Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00. Dotační částka pak bude přibližně do měsíce převedena na účet uvedený v žádosti.


Pro projekty před 1.4. 2009

Postup platí pro projekty zahájené před 1. 4. 2009 a dokončené po 1. 4. 2009.

1 - Vyplnit žádost

Formulář je k mání na nejbližším krajském pracovišti SFŽP nebo je ke stažení www.zelenausporam.cz v sekci Dokumenty pro žadatele. Projektant pomůže s vyplněním krycího listu a obstará všechny potřebné dokumenty, které jsou jako přílohy k žádosti požadovány.

2 - Co s formuláři

S vyplněnými formuláři a přílohami je třeba přijít na nejbližší krajské pracoviště fondu. Bude-li žádost v pořádku vyplněna, zároveň ji tam potvrdí. V případě nedostatků bude žádost opravena. Formulář C žadatel odnese rovnou do banky.

3 - Proplacení dotace

Poštou přijde rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace ve třech výtiscích. Jeden podepsaný výtisk smlouvy se musí zaslat zpět SFŽP, jeden předat bance nebo krajskému pracovišti SFŽP (podle toho, kde zájemce žádá o finanční prostředky) a jeden výtisk zůstane doma.

4 - Peníze na účtu

Po předložení podepsaného rozhodnutí bude dotace proplacena na číslo účtu uvedené v žádosti, a to nejpozději do 30 dnů od předložení rozhodnutí.


25 miliard
Na zateplování je k dispozici 25 miliard korun, z toho 10 miliard letos.

50 procent
Na zateplení mohou zájemci získat od státu dotaci až do poloviny nákladů.

250 tisíc
Ministerstvo životního prostředí doufá, že na dotace dosáhne čtvrt milionu domácností.

40 procent
Kdo chce příspěvek, musí zateplením snížit spotřebu tepla o 40 procent.

70 kWh/m2
podmínka roční potřeby tepla na vytápění u rodinného domu

AUTOR: Petr Weikert
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí