zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komplexní řešení komínového systému

19.06.2009
Energie
Komplexní řešení komínového systému
Komín je často považován za potenciální zdroj úniku tepla, s nímž se v případě nízkoenergetických domů pečlivě bilancuje.
I to bývá důvodem, proč se leckdy stavebníci vzdají možnosti instalace některých spotřebičů, například krbových kamen.

Ti, kteří si již pořídili kamna na dřevo jako doplněk k hlavnímu vytápění, říkají: "Proti předminulé topné sezóně, kdy jsme vytápěli dům pouze z centrálního zdroje, nám náklady na palivo klesly více než o 30 procent." Jednou z příčin je i rozdíl v cenách paliv, další vliv má rozdílné temperování (přitopení) v místnostech, kde se nejvíc zdržujeme, a to právě kamny na dřevo. Potvrzuje se tak známá teorie, že je hospodárnější přitápět nejužívanější místnosti ze sekundárního zdroje, například krbovými kamny, než teplotu v celém bytě centrálně regulovat. Při vytváření pocitu pohody sehrává svou roli i přímé sálavé teplo z kamen.

V novostavbách i při rekonstrukcích se ale stále častěji uplatňují těsné obvodové konstrukce v kombinaci s těsnými výplněmi. Při takovém řešení už nemohou být spolehlivě provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu v místnosti. Spalovací vzduch totiž nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy. Důsledkem je pak nedostatek vzduchu pro spalování.

Problém výměny vzduchu se už řeší u vícebytových domů, ale v objektech pro individuální bydlení je stále vnímán jako něco mimořádného. Výjimkami jsou především stavby, označované jako nízkoenergetické nebo pasivní. V běžných rodinných domcích o potřebě výměny vzduchu přemýšlí zatím málokdo. Obyvatelé novostaveb jsou potom často zaskočeni skutečností, že krbová kamna špatně hoří, na oknech se sráží vlhkost, při úklidu v koutech za nábytkem se objevují plísně, vniká pocit únavy v důsledku vysoké koncentrace CO2.

Pro prokazování těsnosti stavby nebo jejích konstrukcí se používá standardní metoda Blower Door testu, jíž se měří množství vzduchu, které projde infiltrací stavebními konstrukcemi.

NEVÝHODY TŘÍSLOŽKOVÝCH SYSTÉMŮ

Po stránce bezpečnosti a spolehlivosti patří mezi nejpoužívanější konstrukce komínů třísložkové systémy, které jsou zhotoveny z komínových tvárnic, vkládané tepelné izolace z minerálně vláknitých desek a vnitřní keramické vložky. Odvádějí spaliny od spotřebičů na různá paliva, ale pro použití v nízkoenergetických nebo pasivních domech se jejich konstrukce jeví jako zastaralá. Z hlavních problémů můžeme jmenovat celkovou netěsnost, tepelně technické vlastnosti při průchodu komínu tepelnou izolací a většinou možnost připojení pouze otevřených nebo na vzduchu v místnosti závislých spotřebičů. Třísložkové systémy, které obecně využívají principu tzv. zadního odvětrání, kdy vložená tepelná izolace je provětrávána směrem zevnitř ven pomocí kanálků, jsou z pohledu infiltrace naprosto netěsné.

Komín je vnímán jako cizorodý prvek také tam, kde prochází vrstvou tepelné izolace, třeba v konstrukci střechy. Tepelně izolační vlastnosti nosné části komínu - komínové tvárnice - jsou výrazně horší než vrstvy tepelné izolace, v místě průchodu vzniká tepelný most. Dalším problémem je utěsnění prostupu komínového tělesa střešní konstrukcí. Obtížně zvládnutelný detail prostupu představuje další netěsnost obvodové konstrukce.

VZDUCH PRO ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ I SPOTŘEBIČ

Systém Schiedel DUO zabezpečí v interiérech výměnu vzduchu a zároveň umožní provoz lokálních spotřebičů. Důležitým krokem byl vývoj a zavedení komínového systému ABSOLUT, který vyniká mimořádnou těsností, odstraňuje tepelné mosty a současně zabezpečuje přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Vzduch pro spalování není tedy nutno přivádět do místnosti a tak ji v zimním období ochlazovat.

Logicky navazujícím řešením je vývoj nového větracího systému, který spojuje energetické a hygienické priority: zabezpečit právě takovou výměnu vzduchu, která zaručí jeho kvalitu při minimálním nároku na energii. Výsledkem je systém řízeného větrání Schiedel AERA.

Nucené nebo řízené větrání bývá spojeno obecně s představou složitého komplexu zařízení, potrubních a elektrických rozvodů, ventilátorů, filtrů, klapek, servomechanismů, řídicích jednotek. Ti, kteří se seznámili s konstrukcí a funkcí systému řízeného větrání Schiedel AERA, byli překvapeni, jak nenáročným způsobem lze výměnu vzduchu v rodinném domě zabezpečit, jak celé zařízení namontovat, a co je možná nejdůležitější, jak systém efektivně provozovat a udržovat.

PŘÍVOD VZDUCHU DO KAMEN

Požadavky na konstrukci komína s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje právě systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem.

Využití tohoto typu komínu s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje řešení pro většinu případů. Zjednodušuje výběr komínového systému, plánování, přípravu i realizaci a je zárukou spolehlivého provozu.

Konstrukce systému byla měřena podle Blower Door testu se zajímavými výsledky. Pro porovnání byla provedena měření na systémech UNI*** PLUS, jako "klasickém" třísložkovém komínu, a ABSOLUT. Naměřená hodnota propustnosti na 5 m výšky systému UNI*** PLUS byla 246 m3h-1, zatímco u systémů ABSOLUT pouhých necelých 35 m3h-1. S takovou těsností se dá "pracovat" nejen v nízkoenergetických, ale i pasivních domech.

Systém je označován jako univerzální a může být tedy provozován ve spojení s prakticky libovolnými spotřebiči. Při použití v nízkoenergetických domech je významné, že na něj lze připojit spotřebiče, které jsou nezávislé na vzduchu v místnosti. Provoz plynových spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti je známý již dlouho. Uzavřené spotřebiče v provedení C (označované také "turbo") se připojují ke komínu dvouplášťovými soustřednými kouřovody. Celý systém pracuje v protiproudém provozu, kdy keramická vložka odvádí spaliny, volným prostorem mezi vložkou a tepelně izolovanou tvárnicí ABSOLUT je přiváděn spalovací vzduch, který je navíc cestou předehříván teplem odváděných spalin.

Novinkou je provoz spotřebičů na pevná paliva (např. kachlová kamna, krbová kamna), nezávislých na vzduchu v místnosti. Přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči je řešen tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese. Vlastní připojení vzduchového hrdla spotřebiče se potom provede pomocí systémového adaptéru.

TEPELNÉ MOSTY

Pro odstranění tepelných mostů v místě průchodu systému ABSOLUT tepelně izolačními vrstvami existuje od letošního roku novinka: termoizolační tvárnice. Je to tvárnice, u níž je třetina její nosné vrstvy nahrazena tepelně izolační vložkou z pěnového skla. Umístěním této tvárnice do místa průchodu tělesa tepelně izolační vrstvou je účinným způsobem přerušen tepelný most a minimalizovány tepelné ztráty. Jako doplněk k tvárnici slouží těsnicí set. Je to patentově chráněné řešení, které pomocí dvou vrstev fólie utěsní samotný prostup a minimalizuje infiltraci v daném místě.

VYŠŠÍ ÚČINNOST SPOTŘEBIČŮ

Optimální využití paliva ve spotřebiči zajistí pouze dobře navržená a provedená soustava spotřebič - komín. V objektech, kde se bilancuje s každou kW tepelných ztrát, to platí dvojnásob. Konstrukce komínové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací poskytuje dostatečný tepelný odpor i tam, kde je to u stávajících třísložkových komínů nedosažitelné, neboť izolovány jsou nejen komínové průduchy, ale i přidružená šachta. Účinek tepelné izolace se projeví především při provozu, kdy komín slouží k přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči, a to v obou možných případech: prostřednictvím víceúčelové šachty nebo volným prostorem mezi keramickou vložkou a tvárnicí, kde je navíc přiváděný vzduch předehříván teplem odváděných spalin. Spotřebič v takovém případě pracuje s nejvyšší možnou účinností.

ODVĚTRÁVÁNÍ INTERIÉRŮ

Jednoduchý, ale vysoce efektivní systém bytového větrání nabízí systém Schiedel AERA, který je určen především pro novostavby rodinných domů. Jde o systém řízený vlhkostními parametry a projektuje se jako součást hrubé stavby a v jejím rámci bývá také proveden. Díky němu by měly být všechny místnosti po celý čas v závislosti na objektivních potřebách komfortně větrány. Systém pracuje zcela automaticky, ale celková koncepce je velmi jednoduchá a přesto vysoce efektivní z hlediska dosažených parametrů i z pohledu realizačních a provozních nákladů.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí