zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kam bude směřovat evropská politika životního prostředí?

11.06.2009
Příroda
Kam bude směřovat evropská politika životního prostředí?
Ministerstvo životního prostředí pořádá  11. června 2009 v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU konferenci o směřování evropské enviromentální politiky.

Cílem konference bude jednak shrnout výsledky, kterých bylo v oblasti politiky životního prostředí EU dosaženo od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Šestý akční programu EU pro životní prostředí. Zástupce Evropské komise (EK) Timo Mäkelä představí  hlavní prvky Šestého akčního programu EU pro životní prostředí a Sdělení o implementaci enviromentálního práva. Elisabeth Freytag, předsedkyně Sítě  pro udržitelný rozvoj  pak přítomné seznámí se Strategiií EU pro udržitelný rozvoj. Klíčové legislativní předpisy v oblasti životního prostředí přijaté od roku 2002 představí zástupce Evropského parlamentu.

Delegáti členských zemí budou v dalším bloku diskutovat o současném stavu politiky životního prostředí a hlavních přetrvávajících problémech. S analýzou současného stavu životního prostředí vystoupí zástupce Evropské agentury pro životní prostředí. České předsednictví  pak shrne, čeho bylo v oblasti enviromentální legislativy EU dosaženo v první polovině roku  2009 a na závěr ředitel Evropského úřadu pro životní prostředí John Hontelez popíše aktuální vývoj politické debaty  a hlavní přetrvávající problémy v rámci klíčových enviromentálních agend.

V poslední části konference delegáti naznačí směr, kterým by se politika životního prostředí měla v následujícím období ubírat. Timo Makälä  představí Strategii EK pro rok 2010  a přípravu Sedmého akčního programu EU pro životní prostředí.

S environmentálními prioritami švédského předsednictví v Radě EU v druhé polovině 2009  přítomné seznámí zástupce švédského ministerstva životního prostředí. Náměstkyně českého ministra životního prostředí Rut Bízková představí cíle politiky životního prostředí v České republice do roku 2020. S vizí evropské politiky životního prostředí vystoupí senátor a ekolog Bedřich Moldan.

Konference se koná v souvislosti s několika aktuálními událostmi, které významně ovlivňují vývoj politiky životního prostředí Evropské unie.  Mezi ně patří  končící mandát současného Evropského parlamentu a Evropské komise a blížící se konec období Šestého akčního programu EU pro životní prostředí. „Tento program je strategickým dokumentem EU tvořící základní rámec politických priorit Evropské komise v oblasti životního prostředí na období 2002-2012,“ upřesňuje Ladislav Miko, ministr životního prostředí a předseda Rady EU pro životní prostředí, který také  jménem českého  předsednictví zahájí  celou konferenci.

Konference se zúčastní zástupci klíčových institucí EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU (zástupci českého a švédského předsednictví), ale i zástupci vědeckých institucí, státní správy, zástupci průmyslu a neziskového sektoru.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí