zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zrekonstruovaná ČOV ve Varnsdorfu zahajuje zkušební provoz

29.06.2009
Voda
Zrekonstruovaná ČOV ve Varnsdorfu zahajuje zkušební provoz

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) úspěšně zakončila ve Varnsdorfu celkovou rekonstrukci čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu 210 milionů korun (bez DPH). Zrekonstruovaná ČOV zahajuje roční zkušební provoz.

V areálu čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu dnes došlo ke slavnostnímu zakončení realizace projektu Rekonstrukce ČOV a k zahájení jejího zkušebního provozu. Akce se zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost), zhotovitele (SMP CZ), státní správy a další významní hosté.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu za téměř 210 milionů korun (bez DPH) sestává ze dvou samostatných subprojektů, a to Subprojektu 1 – Vodní linka a Subprojektu 2 – Kalové a plynové hospodářství. Pro financování obou subprojektů se oproti předpokladům nepodařilo získat dotaci Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a reaktorů SRN (zkr. BMU), ačkoliv vyčištěné odpadní vody z ČOV po metru opouštějí území České republiky a celý efekt čištění tak má dopad na kvalitu vody v Mandavě na německé straně. Investorem této významné stavby je Severočeská vodárenská společnost, která pro financování využila kombinaci dvou úvěrů od ČSOB, a. s. Úroky jsou dotovány z programu Municipal Infrastructure Facility od Evropské investiční banky a Evropské komise ve výši 70 tisíc EUR. Zhotovitelem stavby je společnost SMP CZ a. s.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce ČOV ve Varnsdorfu představuje vedle projektu Lužická Nisa druhou nejvýznamnější investiční akci naší společnosti za poslední rok. Ukazuje se, že v případě výpadku evropských dotací můžeme vzhledem
k
dobrým hospodářským výsledkům společnosti pro financování bez problému zvolit úvěr. Díky kvalitní přípravě a dobré spolupráci všech zainteresovaných dochází k zakončení stavby přesně podle harmonogramu, tj. do 19 měsíců od jejího zahájení – a navíc bez změny smluvní ceny.“

 „Rekonstrukce čistírny ve Varnsdorfu pro nás byla velikou výzvou, protože bylo nutné nastavit postup výstavby tak, abychom eliminovali vliv klimatických podmínek, dodrželi i během rekonstrukce přísné limity na kvalitu vypouštěných vod a maximálně eliminovali riziko neplánovaného výpadku při přepojování dokončených částí rekonstrukce. To vše bylo navíc omezeno pouhými třemi odstávkami, poměrně krátkým termínem a blízkostí státní hranice. Realizační tým našel řešení, které plně uspokojilo požadavky objednatele, provozovatele i všech provozem čistírny ovlivněných subjektů,“ říká za zhotovitele Ing. Martin Doksanský, generální ředitel společnosti SMP CZ a. s.

Starosta Varnsdorfu a člen dozorčí rady SVS Ing. Josef Poláček dodává: „Město Varnsdorf se může pochlubit moderní čistírnou odpadních vod, jejíž výstavba v podmínkách složitých pro investora i dodavatele neměla negativní dopady na chod města.“

Více o stavbě:

Na čistírnu odpadních vod jsou nyní přiváděny odpadní jednak z území České republiky (z Varnsdorfu a části Rumburka), ale i z území SRN. To je dáno její polohou – Varnsdorf, průmyslové město s cca 16 000 trvale žijícími obyvateli leží ve východní oblasti Šluknovského výběžku, totiž ze tří stran sousedí se SRN. Na kanalizační síť Varnsdorfu je připojen kanalizační sběrač vybudovaný podél Mandavy do Rumburku. Na kmenový sběrač je připojeno splaškovou kanalizací i cca 5600 obyvatel ze
Seifhennersdorfu. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do hraničního toku Mandavy.

Původní mechanicko-biologická ČOV ve Varnsdorfu s kapacitou 50 000 EO (ekvivalentních obyvatel), byla uvedena do provozu v roce 1996. Její technologie byla doplněna v letech 1997 a 1999. Biologický stupeň čištění před současnou rekonstrukcí neodpovídal legislativním požadavkům na kvalitu vyčištěné odpadní vody, zařízení ČOV byla zastaralá, energeticky náročná a hlučná.

Intenzifikací užitím moderní technologie čištění a dostavbami v čistírně a odpovídajícím strojním vybavením došlo ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění a ke zlepšení podmínek provozování. Zrekonstruovaná ČOV má kapacitu 55 450 EO. Co se týče technologie, jde o mechanicko-biologickou ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací. Neobvyklým technickým řešením je umístění plynojemu přímo na nově vybudovanou vyhnívací nádrž. Toto řešení bylo zvoleno z prostorových důvodů tak, aby ochranné pásmo plynojemu zůstalo na území ČR. V rámci ekologického hospodaření s energiemi byla na ČOV nově umístěna kogenerační jednotka, která byla ihned po instalaci zprovozněna. Co se týče řízení a sledování provozu, na ČOV byl osazen kamerový systém, zobrazující celý areál. Byl instalován nový systém automatizace a řízení ČOV, který umožňuje i vzdálený přístup a monitorování řádného provozu.

Rekonstrukce ČOV probíhala za provozu. Ze strany zhotovitele byl dodržován harmonogram provádění prací, takže všechny čtyři ucelené části díla byly předány ve smluvních termínech. Provozovatel poskytl zhotoviteli maximální součinnost a dokázal provozovat ČOV i v průběhu realizace stavby v souladu s vydanými emisními limity na odtoku z ČOV, které jsou vzhledem k umístění odtoku (1 metr od státní hranice ČR - SRN) nadstandardně přísné. Za celou dobu rekonstrukce byly uskutečněny pouze tři odstávky ČOV, každá v maximální délce 8 hodin. Jsou vydána povolení k předčasnému užívání všech čtyř ucelených částí díla, tj. na celou ČOV a proběhlo řízení o povolení ke zkušebnímu provozu.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí