zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Enviro-management 2009

26.06.2009
Odpady
Geologie
Pozvánka na konferenci Enviro-management 2009
Zhodnocovanie odpadu, skládky odpadov a staré environmentálne záťaže..

6. – 7. 10. 2009, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovensko

 

Tematické okruhy vyhlásené pre rok 2009

 

Energetické zhodnotenie odpadu

 

· Odpady ako obnoviteľné zdroje energie

· Alternatívne zdroje energie a pohonných hmôt

· Zdroje, výroba a príprava  energetických médií

· Skládkový plyn a bioplyn

· Bioplynové stanice a kogeneračné jednotky – výroba elektrickej energie a tepla

· Najlepšie dostupné technológie (BAT), ich uplatnenie a obmedzenia

· Ekonomika prevádzky a predpoklady efektívneho využívania

· Dopady prevádzky na životné prostredie

· Skúsenosti z praxe

 

Skládky odpadov

 

· Optimalizácia využitia skládkovacích kapacít

· Ekonomika prevádzky

· Zásady bezpečnej prevádzky

· Uzatváranie skládok, ich sanácia a rekultivácia

 

Materiálové zhodnotenie odpadu

 

· Metódy a možnosti recyklácie a materiálového zhodnotenia odpadu

· Spôsoby a oblasti využitia recyklovaného odpadu / materiálov z recyklovaného odpadu

· Najlepšie dostupné technológie (BAT) pre materiálového zhodnotenia odpadu

· Skúsenosti z praxe

 

Biologický rozložiteľný odpad

 

· Separácia, spracovanie, zhodnotenie a likvidácia

 

Staré environmentálne záťaže

 

· Identifikácia starých environmentálnych záťaží

· Sanačné technológie

· Skúsenosti zo sanácie priemyselných areálov  

· Národná a európska legislatíva

· Štrukturálne fondy a staré environmentálne záťaže

 

Pokyny pre prednášajúcich

 

 

Anotácia príspevku a informácie o prednášajúcom

Súčasťou prihlášky odborného príspevku je anotácia príspevku (rozsah cca 200 slov) a  stručný odborný životopis autora. Podklady v angličtine je možné dodať dodatočne. Vybrané informácie o prednášajúcich a príspevkoch budú uverejnené na web stránkach konferencie, v pozvánke, zborníku prednášok a prezentačných materiáloch konferencie.

 

Výber a zaradenie príspevku do programu konferencie

O výbere a časovom zaradení príspevku do odborného programu rozhoduje organizátor konferencie predovšetkým na základe obsahu príspevku a jeho súladu so zameraním konferencie.

 

Konferenčný jazyk     slovenčina, čeština, angličtina.

 

Časový limit              štandardne pre odborný príspevok včítane diskusie – 20 alebo 40 minút. Po dohode s organizátorom môže byť časový limit upravený.

 

Poplatky                    Prednášajúci majú možnosť využiť cenovo zvýhodnený účastnícky poplatok. Ostatné náklady spojené s účasťou na konferencii si hradia prednášajúci sami.

 

  

Zborník príspevkov

 

Podklady do zborníka je potrebné zasielať elektronicky na adresu nmc@internet.sk vo formáte: MS Word, RTF, čistý text. Po dohode s organizátorom môže byť príspevok v zborníku uverejnený v podobe slidov – max. 30 snímkov. Organizátor si vyhradzuje právo grafickej úpravy príspevku z dôvodu jednotnej úpravy zborníka príspevkov.

 

 

Tlač a veľkosť strany             čiernobiela – A4.

Doporučený rozsah textu     do 10 strán A4 súvislého textu včítane príloh. Rozsah príspevku môže byť menší.

Členenie príspevku             názov - autor(i) • kontaktné informácie • anotácia • vlastný príspevok • použitá literatúra.

 

 

 

 

Prezentácia a projekcia

 

Počas prednášky bude zabezpečená dátová projekcia. Projekcia z vlastného počítača prednášajúceho možná po dohode s organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zaradiť prezentáciu do archívu prezentácii konferencie. Prezentácie môžu byť poskytnuté účastníkom konferencie.

 

Formát prezentácie     MS PowerPoint (PPT)

                                 Prezentáciu zašlite v elektronickej podobe organizátorovi na adresu: nmc@internet.sk

 

Aktualizácia inštalovanej prezentácie najneskôr v deň prezentácie pred začiatkom odborného programu.

                                 Doporučené média: CD, DVD, USB

 

 

 

Dôležité termíny

 

Prihlásenie príspevku spolu so zaslaním anotácie................................................ 19.6.2009

Informácia o zaradení príspevku do odborného programu................................... 26.6.2009

Podklady do zborníka prednášok..................................................................... 10.9.2009

Zaslanie PPT prezentácie................................................................................ 30.9.2009

 

Kontakt:
Gabriela Stuchla
NMC spol. s r.o.
Makovickeho 10, 010 01 Zilina, Slovakia
e-mail: nmc@internet.sk  
web: www.nmc.sk
tel: 00421-41-5166661, 5006977
fax: 00421-41-5006977

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí