zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SVS zahajuje další etapu rekonstrukce ČOV Bystřany

30.06.2009
Voda
SVS zahajuje další etapu rekonstrukce ČOV Bystřany

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Teplicích - Bystřanech další z naplánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o II. etapu rekonstrukce čistírny odpadních vod, konkrétně o rekonstrukci jímek a čerpací stanice primárního kalu. Akce je ve finančním objemu téměř 8,5 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Tato investiční akce bezpochyby přispěje ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV.“  

Více o stavbě:

ČOV Teplice – Bystřany byla do provozu uvedena v roce 1975 s kapacitou 110 000 EO (ekvivalentních obyvatel). V letech 2000 – 2003 proběhala její rozsáhlá rekonstrukce, uskutečněná za finanční pomoci Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů SRN (BMU). Na rekonstrukci bylo tehdy vynaloženo 6,195 mil. EUR (z toho 2,495 mil. EUR z prostředků SVS). Rekonstrukce přispěla ke snížení znečištění řeky Labe,  protože ČOV po rekonstrukci dokáže plnit předepsané limity, co se týče  dusíkatého znečištění a fosforu. Její současná kapacita je cca 155 000 EO.

Letos začíná další etapa rekonstrukce ČOV, zaměřená na objekty, kterých se netýkal projekt z let 2000-2003. Nejdříve proběhne rekonstrukce jímek a čerpací stanice primárního kalu, později (ještě letos) přijde na řadu rekonstrukce strojovny vyhnívání.

Rekonstrukce jímek a čerpací stanice primárního kalu:

Jímky a zařízení čerpací stanice primárního kalu jsou v havarijním stavu a neplní svou funkci. Kvůli špatnému zahuštění kalu se snižuje produkce bioplynu na ČOV. Dojde proto k sanaci stávajících konstrukcí jímek. Dojde také k výměně veškerých armatur souvisejících s nátokem a odtokem ze zahušťovacích jímek. Budou vyměněna čerpadla primárního kalu, čerpadlo dešťové zdrže, potrubí přívodu kalu, odpouštění kalové vody. Dojde k rekonstrukci elektroinstalace motorové části
i stavebních konstrukcí a změny dozná i automatizovaný systém řízení této části technologického procesu. Provede se zasklení objektu a oprava fasády. Rekonstrukce bude probíhat za provozu ČOV -  odstaví se vždy jedna jímka a druhá jímka primárního kalu bude v provozu.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 8,436  milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. se sídlem v Teplicích. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 24. června 2009. Stavební práce budou zahájeny
v tomto týdnu a mají být ukončeny do 31. října 2009.

Více o SVS a. s.:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice
a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí