zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ombudsman bude kontrolovat povolení pro ArcelorMittal.

01.07.2009
Ovzduší
Ombudsman bude kontrolovat povolení pro ArcelorMittal.

Právníci Ekologického právního servisu, programu Garde (GARDE-EPS), vyzvali Veřejného ochránce práv Otakara Motejla (VOP), aby přezkoumal zákonnost rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) a Ministerstva životního prostředí, kterými bylo povoleno společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) znečišťovat ovzduší na Ostravsku. Úřadům je v podnětu vytýkáno především to, že v povolovacích řízeních nezohledňují nadlimitní znečištění ovzduší v okolí hutního komplexu ArcelorMittal a zároveň upírají dotčeným občanům možnost hájit jejich práva v povolovacích procesech.

Cílem podnětu je upozornit na nezákonný postup KÚ při stanovování podmínek provozu pro zařízení AMO. KÚ především nezpřísnil podmínky provozu tak, jak to bylo nutné vzhledem ke skutečnosti, že se provozy AMO nacházejí v oblasti s extrémně znečištěným ovzduším. V rozporu se zákonem také ignoroval povinnost použití tzv. nejlepších dostupných technik. Navíc celý proces včetně vydání rozhodnutí o povolení probíhal v řadě případů "potajmu" bez možnosti dotčené veřejnosti do procesu jakkoli zasáhnout.
GARDE-EPS upozorňoval na protiprávní postupy KÚ např. v řízení o změně integrovaného povolení, kterým byla navýšena kapacita ocelárny ArcelorMittal Ostrava o téměř půl milionu tun oceli ročně. Touto změnou přitom došlo k významnému nárůstu povoleného absolutního ročního množství emisí škodlivin ze závodu.[1]
I díky těmto pochybením úřadů dochází v ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice, který bezprostředně sousedí s hutěmi ArcelorMittal Ostrava, k překračování zá! konných limitů znečištění ovzduší o desítky až stovky procent. V důsledku této situace jsou místní občané vystaveni desetinásobně vyššímu riziku onemocnění rakovinou než ostatní Ostravané.[2] Právníci GARDE-EPS se domáhají, aby VOP prohlásil uvedené postupy úřadů za nezákonné a navrhl zrušení vadných rozhodnutí a zahájení nových řízení, kde by již byly zákonné požadavky plně zohledněny.
"Pochybení KÚ mají v těchto případech přímý vliv na kvalitu ovzduší v oblasti dotčené provozy společnosti ArcelorMittal. Nezodpovědný přístup úřadu vede k situacím, kdy provozovatelé sice mají řádně vydaná povolení, avšak koncentrace mnohých látek dlouhodobě a mnohonásobně překračují zákonnou míru. KÚ tak místo hájení veřejného zájmu sám přispívá k poškozování životního prostředí a k zásahům do základních lidských práv." uvádí právník GARDE-EPS Josef Karlický.

Kontakt:
Mgr. Josef Karlický
program GARDE-Globální odpovědnost
Ekologický právní servis

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí