zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Správa KRNAP získala certifikát FSC

03.07.2009
Les
Správa KRNAP získala certifikát FSC
Certifikát FSC potvrzující ekologické hospodaření v lesích ve středu na Hříběcích Boudách převzal ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka z rukou ministra životního prostředí Ladislava Mika a zástupce občanského sdružení FSC Michala Rezka. Tento certifikát je důkazem, že správa národního parku v Krkonoších hospodaří v lesích ekologicky šetrným způsobem. Krkonošský národní park se tak stal největším souvislým územím v České republice, které se může pyšnit certifikací FSC. Zároveň je KRNAP jediným národním parkem, který v současné době tuto certifikaci má.
 
„Certifikace FSC je nejprestižnějším a nejpřísnějším hodnocením kvality péče o lesy. Dokazuje tedy naprosto jednoznačně, že Správa KRNAP se o krkonošské lesy stará způsobem, který by měl být příkladem a inspirací i pro ostatní majitele lesů v České republice,“ řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko.
 
„Správa KRNAP se rozhodla hospodařit podle Standardu FSC, protože tento cíl je bezprostředně v souladu s posláním národního parku,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Získání certifikátu FSC je pro nás prestižním oceněním. Vážím si jej o to více, že certifikační audit neměl ke způsobu obhospodařování lesa žádné připomínky, čímž potvrdil, že Správa KRNAP již v minulosti prováděla odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření,“ dodal Hřebačka.
 
„Je to dobrá zpráva pro obyvatele i návštěvníky Krkonoš. Pravidla FSC garantují správcům lesů dlouhodobě zdravé hospodaření. Zároveň je to dobrá obchodní značka. Přitom hospodaření podle pravidel FSC není zaměřené jen na výrobu dřeva, současně ponechává hodně prostoru pro výletníky a přírodu. Na zdravé hospodaření podle pravidel FSC přešly už skoro kompletní státní lesy v Polsku, hodně se zavádí na Slovensku a v řadě dalších zemí. Špatný zdravotní stav našich lesů změnu hospodaření naléhavě potřebuje a v lesích ve státem chráněných územích by měla být samozřejmostí, “ komentoval udělení certifikátu FSC Správě KRNAP Petr Machálek, ředitel Hnutí Duha.
 
Udělení certifikátu předcházel certifikační audit, v jehož průběhu auditoři prověřili, zda krkonošští lesníci hospodaří podle Českého standardu FSC (Forest Stewardship Council). Ten je souborem 160 požadavků na ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření v podmínkách České republiky.
 
Hospodaření podle standardu FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že není povoleno vytvářet holoseče, používat neodbouratelné pesticidy či pálit v lese klest. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné lesy s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Významný podíl dřeva zůstane v lese k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního prostředí, k vyššímu zachycení vodních srážek (zmírnění povodní) a zdraví ekosystému. Část porostů je vyjmuta z lesnického hospodaření a slouží jako trvalé referenční plochy. Přednostně jsou v lese ponechány doupné stromy jako hnízdiště ptáků. Hospodaření podle standardu FSC klade na správce lesa zvýšené nároky, ale je k přírodě odpovědnější než běžné hospodaření.
 
Samotný certifikát opravňuje jeho držitele označit produkty z certifikovaných lesů logem FSC. Toto označení je garancí odběrateli, že produkt (v našem případě především dříví) nepochází z nešetrného a exploatujícího hospodaření a že při jeho získání byly dodržovány pravidla zachování a rozvoje biologické různorodosti v lesích, že koupí produktu odběratel podporuje ochranu lesních ekosystémů a jejich zachování v rámci environmentálně vhodného hospodaření.
 
Certifikace dle standardu FSC je v lesích KRNAP zavedena v rámci projektu „Implementation of environmentally responsible forest management“ („Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření“), na kterém se Správa KRNAP podílí jako spoluřešitel. Projekt je financován prostřednictvím Norských finančních mechanismů (Norwegian Financial Mechanism). Součástí tohoto projektu je také zahájení procesu statistické inventarizace. Ta představuje moderní a účinný nástroj pro popis a sledování stavu lesa, dynamiku vývoje přírodních procesů apod. Umožňuje popisovat bohatě strukturované lesy, což dosud používanými postupy bylo obtížné. Statistická inventarizace přináší nové možnosti poznávání procesů ve sledovaných ekosystémech, především prostřednictvím exaktního pozorování, měření a porovnávání měřených údajů a jejich dynamiky v čase. Projekt Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření poběží ve spolupráci s FSC ČR, o. s., až do dubna 2011.
 
Systém FSC je založen na 10 celosvětově uznávaných principech a 56 kritériích, sloužících pro hodnocení. Při certifikačních auditech se ověřuje opětovně dodržování principů, stanovených Standardy, transparentnost hospodaření a celkově šetrný přístup k životnímu prostředí. Audity jsou u držitelů certifikátu opakovány každoročně a po pěti letech je nutno absolvovat nový certifikační audit.
 
Organizaci a značku FSC vytvořili na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti, sdružení domorodých obyvatel a obchodníků se dřevem z celého světa. Jejím cílem je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích.
 
 
Bližší informace:
Radek Drahný, odborný referent pověřený zastupováním tiskové mluvčí Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz
Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí, Ministerstvo životního prostředí
tel.: 724 175 927, e-mail: jakub.kaspar@mzp.cz, www.mzp.cz
Michal Rezek, FSC ČR, o. s.
tel.: 736 533 137, e-mail: michal.rezek@czechfsc.cz, www.czechfsc.cz
Petr Machálek, ředitel Hnutí Duha
tel.: 777 308 113, e-mail: petr.machalek@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí