zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

REACH: Právo na informace o nebezpečných látkách ve výrobcích je stále v plenkách

08.07.2009
Chemické látky
REACH: Právo na informace o nebezpečných látkách ve výrobcích je stále v plenkách

Řada obchodních řetězců neposkytla Dětem Země informace o nebezpečných látkách ve spotřebním zboží

Velmi rozdílné výsledky získaly Děti Země, když se dotázaly několika desítek obchodních řetězců, zda jimi vyráběné nebo prodávané zboží obsahuje některou z 15 nebezpečných látek oficiálně zařazených na seznam "látek vzbuzujících mimořádné obavy" dle evropské směrnice REACH (1). Řada firem v zákonné lhůtě vůbec neodpověděla. Jiné sice formálně odpověděly, ale neposkytly informaci o výskytu nebezpečných chemikálií, ačkoli jim tuto povinnost už více než půl roku ukládá evropská směrnice REACH. (2)

"Dotazy se týkaly výskytu 15 chemických látek, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní nebo bioakumulativní. Tyto látky byly pro své nebezpečné vlastnosti zařazeny Evropskou agenturou pro chemické látky na seznam chemikálií, o jejichž případném zákazu má být rozhodnuto v procesu autorizace systému REACH (3)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a člen Rady pro chemickou bezpečnost.

"Předpokládali jsme, že některé firmy neodpoví nebo informaci o výskytu nejnebezpečnějších chemikálií ve výrobcích nesdělí. Překvapilo nás ale, jak malá část firem nám poskytla relevantní informace. Dodržování směrnice REACH asi bude muset začít řešit Česká inspekce životního prostředí, která je kompetentní kontrolovat její praktické provádění," uvádí Martin Hyťha z Dětí Země a dodává: "Získali jsme ovšem i pozitivní zkušenosti - některé firmy projevily zájem spolupracovat na zlepšení informovanosti zákazníků."

Děti Země zhodnotily odpovědi řetězců z hlediska jejich obsahu a relevance, přičemž zohlednily i výsledky nedávného testování výrobků na přítomnost nebezpečných chemikálií, které zahrnovalo zboží zakoupené v některých z oslovených řetězců. Nejlepší hodnocení získala IKEA, která poskytla podrobnou odpověď a prokázala aktivní snahu minimalizovat prodej výrobků obsahujících nebezpečné chemické látky. "Nejhůře hodnotíme firmy Hornbach, Asko nábytek, Koberce Trend, Svět koberců, Kik textil a Non-Food, Rossmann a Schlecker, které dodnes na dotaz vůbec neodpověděly," uvedl Hyťha.

Stručný přehled výsledků průzkumu obsahuje příloha tiskové zprávy.

Součástí projektu Dětí Země bylo také laboratorní testování 13 výrobků zakoupených v plzeňských obchodech na výskyt nebezpečných ftalátů ve výrobcích z PVC a nebezpečného zpomalovače hoření (HBCD) ve výrobcích v polystyrénu. V rámci projektu dále vznikla výstava "Chemie kolem nás: pomáhá i škodí", která je nyní dostupná v elektronické podobě na internetové adrese www.detizeme.cz Projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Zelený poklad.

Více informací:

. Martin Hyťha, Děti Země - Plzeň, tel.: 377 240 772, 606 104 784

. www.detizeme.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí