zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průzkum Deloitte: Investicí budoucnosti jsou ekologické technologie

09.07.2009
Obecné
Průzkum Deloitte: Investicí budoucnosti jsou ekologické technologie

PRAHA (MEDIAFAX) - Celosvětová ekonomická krize přinutila mnoho podnikatelů v oblasti rizikového kapitálu k úpravě strategií a snížení krátkodobých investic. Vyplývá to z průzkumu, který ve středu zveřejnila společnost Deloitte.

Padesát jedna procent účastníků průzkumu redukuje počet společností, do nichž plánovala investovat, k navýšení investic se chystá pouhých třináct procent respondentů. Všechny předpoklady k obsazení pozice nejatraktivnější investiční kategorie má sektor ekologických technologií.

Podle průzkumu, během něhož byly shromážděny názory více než 700 odborníků na rizikové investice z celého světa, dojde k zintenzivnění globalizace odvětví rizikového kapitálu, která ve Spojených státech vyvolá řadu závažných otázek týkajících se konkurenceschopnosti, a rozvíjejícím se trhům, jako je například Čína, přinese naopak nespočet příležitostí.

„Přestože recese zpomalila tempo rizikového investování v krátkodobém horizontu, z dlouhodobého pohledu ovlivní pozitivně celosvětový vývoj této sféry,“ odhaduje Mark Jensen, Výkonný ředitel oddělení služeb z oblasti rizikového kapitálu společnosti Deloitte LLP.

“I u nás pozorujeme rychlý rozvoj ekologických či čistých technologií. Hlavním motivem, alespoň v posledních měsících, jsou státní podpůrné politiky. Právě jejich správné nastavení, z hlediska dosažení dobré balance mezi náklady státu a přínosy je velkým problémem, který ovlivňuje nejen poptávku po těchto technologií, ale také i realizovatelnost investic na straně nabídky,uvedl Luděk Niedermayer, ředitel oddělení consultingu společnosti Deloitte.

Zatímco výše investic může klesat, většina podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu nebude přepracovávat své investiční strategie a nebude svou pozornost přesouvat z odvětví, do kterých vkládá svůj kapitál. Valná část investorů rizikového kapitálu (79 %) očekává, že výše investic zůstane ve všech odvětvích stejná. Jedinou výjimkou je sektor ekologických technologií, kde 63 % rizikových investorů předpokládá během příštích tří let navýšení svých investic. Díky pokroku v oblasti nových technologií, rostoucí poptávce spotřebitelů po alternativních zdrojích energie a ambiciózním plánům vlád po celé zeměkouli investovat do ekologických technologií se tento sektor stal středobodem zájmu podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu.

Z pohledu potenciálu pro další růst obsadil druhou příčku sektor zdravotnického zařízení, v němž očekává nárůst investic 37 % respondentů. Následují nová média (26 %), spotřební průmysl, biofarmacie (24 %) a software (22 %). Ve vztahu k rozvinutějším odvětvím, jako jsou telekomunikace a polovodičový průmysl, jsou investoři rizikového kapitálu méně optimističtí a jen 15%, respektive 16 % dotázaných odborníků plánuje navýšení svých investic v těchto oborech. Vlivem recese se taktéž posunulo zaměření velké skupiny odborníků na rizikový kapitál na konkrétní fáze realizace projektů. 36 % respondentů se chystá přesunout své investice do pozdějších etap, aby podpořili společnosti ve svém portfoliu do doby, než se zvýší poptávka. Pouhých 6 % plánuje investovat už v dřívějších fázích projektů, aby využili výhod delšího časového období, které budou mít v takových případech společnosti na svůj rozjezd a rozvoj. 52 % všech podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu, kteří se do průzkumu na rok 2009 zapojili, uvedlo, že v současnosti investují mimo své domovské země. Domnívají se, že výše investic porostou v nejbližších třech letech spíše v zemích mimo Spojené státy. Podle průzkumu celých 50 % účastníků věří, že se investice zvýší v Asii (bez Indie), 43 % v Indii, 36 % v Jižní Americe, 25 % v Evropě a Velké Británii a pouhých 17 % věří v jejich zvýšení v Severní Americe.

Na dotaz, která země může ze současné ekonomické krize vytěžit nejvíc, uvedlo 38 % podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu Čínu a jen 18 % Spojené státy. Naopak v odpovědi na otázku, která země může vlivem krize nejvíce ztratit, jmenovalo 51 % Spojené státy. Následovala Velká Británie se 14 %, Čína s 10 % a Rusko s 6 %.

Rizikoví investoři se shodují na tom, že důležitou roli při podpoře inovací budou hrát ve všech zemích světa vlády. Na otázku, jaká vládní opatření budou v příštích 12 měsících nejdůležitější v souvislosti se snahami podpořit další rozvoj technologií, zmínilo 66 % respondentů zavedení příznivých daňových pravidel. 40 % se pak v této spojitosti domnívá, že důležitá bude vládní podpora podnikatelských aktivit. 31 % účastníků průzkumu by chtělo, aby vlády pomohly s dosažením větší aktivity na veřejných trzích. Podle 29 % dotázaných by při podporování inovací pomohl lepší přístup ke zdrojům soukromého kapitálu.

V odpovědi na otázku, jaká konkrétní pravidla by přímo pomohla podnikatelům z oblasti rizikového kapitálu, si 58 % respondentů přálo, aby vlády motivovaly investory z řad institucí k investování do rizikového kapitálu. Podle 39 % účastníků průzkumu musejí vlády motivovat k rizikovému investování nadační fondy a soukromé společnosti pro správu rodinného majetku. 36 % se přiklání k liberalizaci daňových pravidel a 31 % věří, že odvětví rizikového kapitálu by prospělo zvýšení financí do výzkumu a vývoje.

V dlouhodobé perspektivě zůstává většina podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu optimistická a celá polovina (51 %) se domnívá, že současnost nabízí skvělé příležitosti k investování do slibně se rozvíjejících společností. Za dobu nevhodnou k investování považuje naopak současnost jen 6 % respondentů. 45 % dotázaných odhaduje, že velikost fondů poroste a že jejich příští fond bude větší než ten, do nějž aktuálně investují. Jen podle 19 % respondentů budou jejich další fondy menší.

Globální průzkum rizikového kapitálu na rok 2009, který se uskutečnil v prvním čtvrtletí letošního roku, vycházel z názorů více než 700 podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu z celého světa.


David Vandrovec

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí