zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

13.07.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 13. července 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

 14.  
Zpráva o stavu podzemních objektů na území České republiky  
č.j. 982/09  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českéhoj báňského úřadu  
Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českéhoj báňského úřadu  

 15.  
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu  
č.j. 959/09  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

20.  
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008  
č.j. 981/09  
Předkládá: ministr zemědělství  

 21.  
Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR, a.s. za rok 2008  
č.j. 932/09  
Předkládá: ministr zemědělství 

35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem zpracování odborné studie „Prostorová hydrologická a hydrogeologická studie Novozámeckého rybníku a Jestřebských slatin“ dle objednávky Ministerstva životního prostředí  
č.j. 933/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  
 
 36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Nadační fond Gymnázia Trutnov za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 91 v k.ú Pec p.Sněžkou, nacházejícího se na území I. zóny KRNAP  
č.j. 934/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. SOLE pekařství, s.r.o., Hostinné, Sejfská fortna 325, PSČ 534 71, za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP  
č.j. 935/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.c) zákona pro vjezd 4 motorových vozidel pro MS Racek Pustějov za účelem výkonu práva myslivosti  
č.j. 943/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. d), § 29 písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, Blanský les, České středohoří, Český ráj, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací na území těchto CHKO a dále z ochranných podmínek Národního Parku Podyjí  
č.j. 945/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.d), e) zákona pro Z&S APACHE Team, o.s. za účelem pořádání cyklistického závodu "HAVEX - MTB MARATHON" dne 9.8.2009 na části území KRNAP  
č.j. 946/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 41.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to za účelem pořádání cyklistické části závodu Kytlice X – duatlon a umožnění vjezdu doprovodného vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, v letech 2009-2011  
č.j. 947/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro použití biocidů na částech železniční trati na území CHKO Beskydy za účelem likvidace plevelů  
č.j. 948/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 43.  
Vybrané národní přírodní rezervace (NPR) ČR - povolení vstupu a vjezdu motorových vozidel do CHKO Český les, CHKO Třeboňsko, CHKO Moravský kras, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Jizerské hory, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Žďárské vrchy za účelem zpracování disertační práce, žadatelka Ing. Kateřina Rebrošová, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno  
č.j. 949/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 44.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko a Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova, v souvislosti se stavbou „Oprava hrází rybníka Ženich v k.ú. Holičky u Staré Hlíny“  
č.j. 950/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 45.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.2, písm.a) a b) zákona pro Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, za účelem umístění nové stavby a vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody pro umístění monitorovacího zařízení včetně související přípojky u chaty Výrovka  
č.j. 951/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 46.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základní ochranné podmínky CHKO Beskydy, konkrétně ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže, a to za účelem konání motokrosových závodů a souvisejících tréninků „Zděchovská grapa“  
č.j. 952/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 47.  
Žádost Povodí Moravy, s.p., závodu Olomouc o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to pro vjezd motorového vozidla (autobagru) mimo silnice a místní komunuikace v souvislosti s akcí „Rekonstrukce jezu Chomoutov“  
č.j. 953/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 48.  
Žádost pana Miroslava Hynka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero  
č.j. 954/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 49.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 2, písm. b) zákona pro Ing. Stanislava Zajíčka, člena výboru Klubu vojenské historie Náchod pro vstup na území I. zóny KRNAP za účelem prohlídky vojenského opevnění v dotčeném území  
č.j. 955/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost Mysliveckého sdružení Bartošovice, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 5 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem výkonu práva myslivosti  
č.j. 956/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 51.  
Žádost Města Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, v souvislosti se stavbou "Odbahnění a opravy rybníků rybniční soustavy Michova v Novém Městě na Moravě“  
č.j. 957/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost Ing. Jaromíra Čaška o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro stavbu rybníka Chlumětín  
č.j. 958/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 53.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) a b) zákona pro Lesy České republiky, s.p, lesní správa Kladská, za účelem realizace stavby "2. etapa Naučné stezky Kladská"  
č.j. 972/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty pro použití biocidů na částech železničních tratí na území CHKO Bílé Karpaty  
č.j. 973/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 55.  
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - vjezd motorového vláčku po trase Ovčárna - vrchol Pradědu na zkušební dobu do září 2009 pro zásobování a dopravu osob k hotelu Praděd vysílač, žadatel Ing. Jiří Pospíšil, NIKA, Farského 357/13, 772 00 Olomouc  
č.j. 974/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 56.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro TJ Maratonstav Úpice za účelem pořádání tradiční sportovní akce "Běh do vrchu Jánské Lázně - Černá hora"  
č.j. 975/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 57.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pí Zuzanu Pavelcovou, Raisova 1350, 288 02 Nymburk za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Severka z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 71 v k.ú. Pec p.S., a nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 976/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 10.  
Souhrnná zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2008  
č.j. 991/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí