zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SDĚLENÍ odboru legislativního a odboru environmentál ních rizik k zákazu uvádění na trh teploměrů na určování tělesné teploty obsahujících rtuť

28.07.2009
Chemické látky
Legislativa
SDĚLENÍ odboru legislativního a odboru environmentál ních rizik k zákazu uvádění na trh teploměrů na určování tělesné teploty obsahujících rtuť

Z Věstníku MŽP č. 5/2009

Směrnice 2007/51/ES stanoví, že na trh se nesmí uvádět teploměry na určování tělesné teploty obsahující rtuť a další měřicí zařízení určená k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, tonometry, teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty) obsahující rtuť. Tato směrnice měla být transponována členskými státy do 3. října 2008 s tím, že její ustanovení nabudou účinnosti od 3. dubna 2009. Od 1. června 2009 však bude směrnice 76/769/EHS zrušena spolu se směrnicí 2007/51/ES, která směrnici 76/769/EHS novelizovala. Ustanovení této směrnice omezující uvádění některých látek a směsí na trh (včetně zmíněného omezení pro rtuťové teploměry) budou převedena do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), která nabude účinnosti od 1. června 2009. Vzhledem k tomu, že nařízení ES jsou přímo použitelná v členských státech EU, začnou tato ustanovení platit i na území ČR.
Za těchto okolností by vyhláška transponující směrnici 2007/51/ES do našeho právního řádu platila necelé dva měsíce. Tato směrnice proto nebude transponována s tím, že zákaz uvádění chemických látek a chemických přípravků v ní uvedených na trh nabude účinnosti až dnem přijetí změny přílohy XVII nařízení REACH (1. června 2009). Příslušné zrušující ustanovení pro vyhlášku č. 221/2004 Sb., která transponuje směrnici 76/769/EHS, je obsaženo v novele zákona č. 356/2003 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2008 Sb.
Pokud se týká znění ustanovení omezujících používání rtuti v teploměrech a jiných měřících zařízeních v příloze XVII nařízení REACH, bude totožné se zněním ve směrnici 2007/51/ES. Omezení se týká teploměrů pro měření tělesné teploty a ostatních měřících přístrojů obsahujících rtuť, které jsou určeny k prodeji široké veřejnosti. Nevztahuje se na používání teploměrů obsahujících rtuť, které byly uvedeny na trh před nabytím účinnosti změny přílohy XVII nařízení REACH (předpoklad 1. červen 2009).

Mgr. Libor Dvořák, v. r. I ng. Pavel Forint, v. r.
ředitel OL ředitel OER

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí