zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MMR nesouhlasí se stanoviskem Ekologického právního servisu ve věci Politiky územního rozvoje 2008

20.07.2009
Obecné
MMR nesouhlasí se stanoviskem Ekologického právního servisu ve věci Politiky územního rozvoje 2008
Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí s účelovými argumenty, které na dnešní tiskové konferenci zveřejnili zástupci Ekologického právního servisu ohledně návrhu Politiky územního rozvoje 2008, který se bude předkládat na jednání vlády.
Ministerstvo odmítá, že by o tomto materiálu neměla rozhodovat současná vláda. Přípravy na PÚR 2008 začaly již v roce 2006 a současný předkládaný návrh je tak výsledkem této dlouhodobé práce jednotlivých meziresortních týmů. Ministerstvo ho považuje za koncepční, propracovaný s řádně vypořádanými připomínkami veřejnosti.

Dezinterpretována je úloha PÚR 2008 v otázce jaderného úložiště. Ekologický právní servis tvrdí, že v návrhu Politiky územního rozvoje 2008 (PÚR 2008) jsou „vytipovány“ lokality pro uložení jaderného odpadu. Skutečnost je ovšem taková, že geologicky vhodné lokality jsou již dávno známé.

Dnes proběhlo jednání za účasti zástupců čtyř ministerstev (ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj) k vyřešení sporných otázek tohoto materiálu. Při tomto jednání mimo jiné MPO informovalo, že geologický průzkum bude nově probíhat i na území zrušených vojenských újezdů a mohou být tak zjištěny další vhodné lokality. Z tohoto důvodu byl seznam dosud známých lokalit z PÚR 2008 vyškrtnut. V PÚR 2008 se zadává úkol ministerstvu průmyslu a obchodu, aby stanovilo podmínky územní ochrany, které budou uplatňovány ve všech zjištěných lokalitách.

„Výsledky dnešního jednání jednoznačně vítám a zároveň doufám, že povedou k úspěšnému projednání a schválení PÚR 2008 vládou. Současně s tím dojde k naplnění dlouhodobě deklarovaného zájmu krajů, které schválení PÚR 2008 jednoznačně podporují,“ uvedl ministr Vondruška.

Ministerstvu pro místní rozvoj je dále nepravdivě vytýkáno, že nevypořádalo připomínky veřejnosti k PÚR 2008. Skutečnost je ale taková, že ministerstvo zveřejnilo již na začátku února 2008 na svých webových stránkách první pracovní znění návrhu PÚR 2008 tak, aby mohla od samého začátku široká i odborná veřejnost zasílat podněty k úpravám tohoto námětu. V rámci veřejného připomínkování PÚR 2008 navíc ministerstvo uspořádalo dvě veřejná projednávání této věci (Praha 22.7.2008, Brno 17.9.2008). Téměř 10 000 připomínek od obcí, občanů, sdružení atd. bylo řádně vyhodnoceno a vypořádáno. Doklad o jejich vyhodnocení je obsažen v předkládaném návrhu vládě. Politika územního rozvoje 2008 byla řádně posouzena nejen z hlediska vlivů na životní prostředí, ale i na udržitelný rozvoj.

Dezinterpretována je i role ministerstva životního prostředí. To sice vydalo ve věci PÚR 2008 nesouhlasné stanovisko, nicméně to nemá žádný blokační charakter, jedná se pouze o expertní vyjádření. Je tedy na schvalovacím orgánu (vládě), jakým způsobem o dané věci rozhodne.

PÚR ČR 2008 navíc navazuje na již dříve vládou schválenou PÚR ČR 2006 a jejich obsah je prakticky shodný. K verzi z roku 2006 vydalo MŽP souhlasné stanovisko. Je proto paradoxní, že nyní k těmto totožným stanoviskům, převzatým do verze 2008, vystupuje MŽP nesouhlasně.

Proti nesouhlasnému stanovisku MŽP ve věci PÚR 2008 se postavily kraje, které to jasně vyjádřily ve svém dopise pro premiéra Fischera.

Kompletní verzi předkládaného návrhu Politiky územního rozvoje 2008 naleznete zde.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tiskové oddělení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí