zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha chce více košů na odpadky

23.07.2009
Obecné
Odpady
Praha chce více košů na odpadky
Zlepšit život, pohodu a komfort občanů v hlavním městě - to je cílem Projektu čisté a zelené Prahy. Instituce, které se starají o pořádek, čistotu, zeleň a pohodlí Pražanů, proto společně vytvořily Projekt čisté a zelené Prahy. Obyvatelům metropole budou k dispozici informační internetové stránky www.cistapraha.cz a na bezplatné lince 800 100 000 i Ombudsman pro čistotu a zeleň. Nejdůležitější části projektu se začínají již nyní realizovat.

O čistotu ve městě, o zeleň, o to všechno se jednotlivé instituce, které projekt zastřešují, starají průběžně. Vedení Technické správy komunikací HMP (TSK), Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP), Lesy hlavního města Prahy (Lesy HMP), Pražské služby (PS) a Dopravní podnik (DP) ovšem dlouhodobě cítily, že je potřeba tyto otázky a úkoly řešit komplexním způsobem. Poté, co nabyla účinnosti novela zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, projekt zahrnul i opravy chodníků a péči o ně.

Počátkem letošního roku byly, na základě průzkumu mezi obyvateli metropole, stanoveny priority Projektu čisté a zelené Prahy. Instituce představily společně projekt městu. Rada hlavního města Prahy a poté i zastupitelstvo souhlasily s jeho realizací. Nad projektem převzal záštitu primátor města MUDr. Pavel Bém.

Projekt je rozdělen na tři hlavní tematické oblasti: čisté ulice, zeleň a zlepšení možností Pražanů pro rekreační vyžití v lesích a parcích HMP.  Veškeré aktivity mají vést ke zlepšení čistoty ve městě úklidem a opravou chodníků, zvýšením počtu odpadkových košů, navýšením počtu zeleně - např. výsadbou stromů, keřů, květin - motivací obyvatel ke vztahu k městské zeleni, k jejímu rekreačnímu využívání, k udržování čistoty na ulicích a k podílení se na péči o čisté ovzduší a třídění odpadu. Na Projekt čisté a zelené Prahy uvolnilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy přibližně 250 milionů korun.


Hlavní témata Projektu čisté a zelená Prahy:

  1. Čisté chodníky Prahy
  2. Více košů v ulicích Prahy
  3. Lavičky pro Prahu
  4. Rozkvetlé školy v Praze
  5. Máte svůj strom?

Další témata Projektu čistá a zelená Praha:

  1. Nová hřiště pro naše děti
  2. Piknik v parcích a lesích Prahy
  3. Prahou na kole? V pohodě
  4. Čistý a zdravý vzduch v Praze
  5. Zóny pohody v Praze

Projekt má zároveň informační charakter. Hlavní město Praha v současné době realizuje mnoho činností zaměřených na zlepšení čistoty a zdraví ve městě. Podle provedeného průzkumu, ale obyvatelé Prahy o mnohých činnostech HMP nevědí, a navíc ani dostatečně nevyužívají zelené plochy v Praze k volnočasovým aktivitám. Přitom podle průzkumu společnosti Roland Berger Strategy Consultants je Praha v regionu střední a východní Evropy s velkým odstupem za dalšími městy druhá. První skončila Vídeň. Hodnotila se například kvalita života obyvatel, infrastruktura, kulturní vyžití nebo zeleň.

Časový plán Projektu čisté a zelené Prahy je v první fázi stanoven na červenec 2009 až prosinec 2009. Na konci roku bude projekt vyhodnocen tak, aby byl pro rok 2010 připraven nový plán, který bude reflektovat co nejefektivnější řešení.

Hlavním tématem projektu jsou Čisté chodníky Prahy. Novela zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích přenesla povinnost o zajištění schůdnosti chodníku z majitelů přilehlých nemovitostí na majitele komunikací. V rámci projektu se bude jednat o historicky první úklid za vlastníky nemovitostí. V první fázi bude pravidelně čištěno 350 km chodníků.  Ze studie vyplývá, že Pražané se stydí za špínu a nepořádek na ulicích, a to zejména v turisticky atraktivních lokalitách. Zároveň čistotu města lidé vnímají právě skrz chodníky. V minulosti byla povinnost udržovat chodníky v čistotě na majitelích. Město se staralo pouze o komunikace, které byly a jsou pravidelně čištěny.

Chodníky budou nejen pravidelně čištěny, ale také ve zvýšené míře opraveny.

Úklid a opravy si vyžádají 40 % z celkových uvolněných prostředků.

Další aktivitou vedoucí ke zvýšení čistoty Praze je navýšení počtu odpadkových košů. Umístění odpadkových košů je rozděleno do tří kategorií: odpadkové koše v ulicích, odpadkové koše v parcích a odpadkové koše v lesích.

Co se týče ulic, v současné době je na nich umístěno 3944 odpadkových košů na směsný odpad o objemu 60 litrů a svoz odpadu je prováděn průměrně 1x denně. Jejich celkový počet bude navýšen téměř dvojnásobně.

Dalším místem, kde se bude navyšovat počet odpadkových košů, jsou lesy hlavního města Prahy. Ze současného počtu 600 odpadkových košů bude konečný počet zvýšen o 200, tedy na 800 kusů. Svoz odpadu bude navýšen z frekvence 1x týdně na 3x týdně.

Počet odpadkových košů v parcích hlavního města Prahy se zdvojnásobí. Konečné číslo bude 1100 odpadkových košů.  Jejich kapacita bude navýšena a zároveň bude možné odpad separovat. U košů na směsný odpad budou zároveň nádoby na plast. Z průzkumu vyplývá, že lidé v parcích nejčastěji produkují právě plastový odpad jako PET lahve od pití apod. 

Investice do navýšení počtu všech odpadkových košů si vyžádají 12 % z celkové částky.

Další podprojekty jako Lavičky pro Prahu, Nová hřiště pro děti, pikniková místa a další mobiliář si vyžádají investice v rozsahu 18 % z celkové částky. Výsadba stromů, květin, péče o zvláště chráněná území bude zahrnovat zbylých 30 % z celkové částky. To, že se o zeleň pražský magistrát stará již v této době, potvrzuje fakt, že během let 2006 až 2009 bylo na území hlavního města vysázeno téměř 500 000 nových stromů.

Projekt čisté a zelené Prahy chce zapojit do péči o čistotu a zeleň v Praze i její obyvatele. Proto budou k dispozici informační internetové stránky www.cistapraha.cz a na bezplatné telefonní lince 800 100 000 a emailové adrese target=_blank>ombudsman@cistapraha.cz Ombudsman pro čistotu a zeleň, který bude přijímat podněty od obyvatel hlavního města a odpovídat na ně.

položka

% z celkové částky

Chodníky ( úklid, opravy)

40%

Odpadkové koše ( ulice, parky, lesy)

12%

Lavičky, dětská hřiště, pikniková místa, mobiliář

18%

Výsadba stromů, květin, péče o zvláštně chráněná území

30%

CELKEM

100%

 Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí