zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připomínky ekologických organizací k

25.07.2009
Klimatické změny
Připomínky ekologických organizací k

Připomínky se týkají výhradně pozměňovacího návrhu poslanců Římana, Vojíře a Urbana k Zákonu č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v rámci projednávání výše uvedeného zákona dne 17. 6. 2009.

Pozměňovací návrh částečně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady
č. 2009/29/ES z 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. Do české legislativy zavádí ustanovení směrnice, které umožňuje některým členským státům využít možnosti bezplatného přidělování povolenek sektoru elektroenergetiky v letech 2013 až 2020 (článek 10c směrnice). Smyslem dotčené části směrnice je zajistit, aby producenti elektřiny investovali do ekologických opatření prostředky odpovídající tržní ceně zdarma přidělených povolenek.

Věcné připomínky:

. § 10a odstavec 3 b) požaduje, aby nejméně polovina investic do ekologických opatření byla realizována do konce roku 2011. Domníváme se, že tento požadavek může narušit hospodářskou soutěž a zvýhodnit operátory, kteří mají investice naplánovány či jim poběží právě v následujících 2,5 letech. Není přitom nijak řešeno, jak bude postupováno v případě, že podniky tuto podmínku nesplní.

. Pozměňovací návrh ustanovením dle § 10a odstavce 3 b) uznává co nejvíce již v současnosti probíhajících a připravovaných investic, které se ale uskuteční i bez motivace zdarma přidělovaných povolenek. Deklarovaný "další" přínos pro životní prostředí je tudíž lehce zpochybnitelný.

. § 10a odstavec 5 předjímá využití maximálního množství zdarma přidělovaných povolenek pro investice v elektroenergetice. Rozhodnutí o rozsahu využití této možnosti by však mělo z logiky věci padnout až po analýze ekologických investičních plánů energetických společností (které mají předložit) a zhodnocení dopadů na hospodářství a státní rozpočet. Připomínáme, že směrnice ponechává na členském státu, zda a do jaké míry možnosti bezplatné alokace využije. Pokud by povolenky byly místo rozdávání zdarma draženy v aukci, představovalo by to nezanedbatelný příjem státu (v řádech desítek miliard korun).

. Tento návrh proces investic do ekologických opatření neurychlí a není tedy důvod předbíhat plánovaný řádný legislativní proces s odůvodněním, že jde o "protikrizové opatření".

. Emisní povolenky udělené energetickým společnostem zdarma nijak pozitivně neovlivní cenu elektřiny. Samotná společnost ČEZ opakovaně uvádí, že cena české elektřiny se vytváří na společném evropském trhu a ČEZ jí fakticky nemůže ovlivnit. Cena povolenek je přitom do ceny české elektřiny započítávána již dnes, přestože ČEZ zatím dostává povolenky zdarma (pokud je nespotřebuje, může je prodat, pokud je spotřebuje, jde o typický náklad obětované příležitosti).

Legislativně - technické připomínky:

. Pozměňovací návrh je klasickým "přílepkem". Český ústavní soud tento postup již před více než dvěma lety zakázal a obdobně přijatou novelizaci jako protiústavní zrušil. Pokud by byl návrh schválen, hrozí mu proto stejný osud - řízení před Ústavním soudem a jeho následné zrušení pro neústavnost.

. O takto významném návrhu nebyla vedena žádná diskuze - nemohla se vyjádřit vláda, poslanci ve výborech, odborníci z příslušných ministerstev, ani veřejnost v rámci obvyklého připomínkového řízení. Přitom Ministerstvo životního prostředí připravuje novelizaci dotčeného zákona č. 695/2004 Sb., s ohledem na nutnost začlenit do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů sektor letecké dopravy (novelizace má být provedena do konce roku 2009). Bude proto možné velmi brzo projednat úpravy tohoto zákona standardním způsobem.

. Evropská komise dosud nepřijala pokyny, které mají zajistit, aby metoda přidělování povolenek zdarma nenarušila nepatřičně hospodářskou soutěž. Návrh zákona tedy zjevně nepočítá s tím, že by pokyny komise byly jakkoliv zohledněny. Bez informací obsažených v pokynech Komise nemohou předložit výrobci elektřiny relevantní podklady k vypracování žádosti pro Evropskou komisi a samotná žádost podaná bez zohlednění pokynů Komise nemá reálnou šanci na schválení.

. Návrh neobsahuje řadu potřebných ustanovení, například způsob kontroly a prosazování plánovaných investic, či opatření pro případ, že dojde k nedodržení podmínek pro přidělení bezplatných povolenek.

. Návrh obsahuje zjevné chyby - např. v §10a odstavci 6 ukládá ministerstvu, aby bezplatné povolenky rozdělilo v národním alokačním plánu provozovatelům. Pokud tím autoři mysleli současný národní alokační plán (na roky 2008-2012) je to nemožné, neboť ten už nemůže být dle pravidel emisního obchodování takto "ex post" upravován. V případě, že se nejedná o současný NAP, je to zcela nesmyslný požadavek, protože po roce 2012 už členské státy žádné národní alokační plány vytvářet nebudou.

Ekologické organizace proto z výše uvedených důvodů požadují, aby Senát Parlamentu ČR část návrhu zákona týkající se úpravy emisního obchodování (tj. "přílepek) nepřijal a vrátil jej s touto změnou k novému projednání Poslanecké sněmovně.

Další informace poskytnou a dotazy zodpoví:

Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, telefon: +420 775 692 169, e-mail: jiri.jerabekv@ecn.cz

Jan Rovenský, Greenpeace, telefon: +420 723 623 238, e- mail: jan.rovensky@greenpeace.org

Martin Kloubek, Greenpeace, telefon: +420 774 292 474, e-mail: martin.kloubek@greenpeace.org

Karel Polanecký, Hnutí Duha, telefon: +420 737 666 968, e-mail: karel.polanecky@hnutiduha.cz

Petra Humlíčková, Zelený kruh, telefon: 732 685 835, e-mail: petra.humlickova@zelenykruh.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí