zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologické a jiné zajímavosti na Tachovsku

28.07.2009
Příroda
Geologie
Geologické a jiné zajímavosti na Tachovsku

Naučná stezka KE STUDÁNCE LÁSKY

Naučná stezka byla otevřena 9. června 2007. Leží na území regionu GeoLoci, který je součástí Česko - Bavorského geoparku. Stezka má celkem 6 zastavení a délku 7,5 km. Je značena obousměrně a je vhodná i pro cyklisty. Na významnějších místech je i příjemné posezení. Stezka začíná i končí v Konstantinových Lázních od turistického rozcestníku "U nádrže". První tabule se nachází v Konstantinových Lázních poblíž lázeňského domu Alžbětin dvůr. Je zaměřena na historii Konstantinových Lázní. Druhá tabule pod silnicí Konstantinovy Lázně-Kokašice seznamuje s geologickými souvislostmi utváření zdejší krajiny a přírodního bohatství - zde je první minerální vývěr. Třetí tabule je u Studánky lásky - minerálního vývěru u potoka Hadovky poblíž osady Břetislav a popisuje co lze najít a vidět v okolí. Vývěr docela chutné minerálky těsně u břehu potoka zachytili kdysi sedláci do dubového sudu a díky lákavé pověsti k němu zamířil nejeden pár. Lidová pověst tvrdí, že pokud se ze "Studánky lásky" napijí milenci, jejich láska nikdy nevyhasne. Čtvrtá tabule o 100 m dále u železničního viaduktu je věnována železniční trati Pňovany-Bezdružice, její historii, technickým parametrům a dalším zajímavostem. Když po kolejích ještě jezdila "pára", doplňovaly lokomotivy potřebnou vodu pomocí vodního jeřábu z nedaleké jímky u Hadovky. Jeřáb sloužil mašinkám až do r. 1969. Pátá zastávka je umístěna na úpatí Hradišťského vrchu na bývalé rampě lanovky a popisuje tuto břetislavskou technickou památku. Lanovka od počátku 20. století přepravovala na principu gravitace důlní vozíky naložené čedičem z lomu na úbočí Hradišťského vrchu k vagonům na železniční vlečce. Lanovku v r.1956 vystřídaly náklaďáky. Poslední šestá tabule je již v Konstantinových lázních u požární nádrže a je věnována také Konstantinovým Lázním - pramenům, lázeňským budovám apod. Nedaleko šesté zastávky je začátek naučné stezky Hradišťský vrch /popsána níže/.

NORDIG WALKING v Konstantinových Lázních


Nordic Walking (doslovně přeloženo severská chůze) je běžná chůze se speciálními holemi. O co jednodušší název a metoda, o to účinnější je tato, u nás relativně nová, forma pohybu. Kolébkou tohoto sportovního odvětví je právem nazýváno Finsko. Tento sport je možné provozovat po celý rok, kdekoliv a ve všech věkových a výkonnostních skupinách, protože jeho sportovní úroveň lze velice lehce přizpůsobit vlastní sportovní úrovni. Je to velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i začátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku. Pomocí holí jsou namáhány svaly celého těla a klouby dolních končetin jsou odlehčeny.
Z klasické chůze se stává bez zvláštní námahy a nároků na vybavení vysoce účinný trénink celého těla, který podporuje optimální tréninkové efekty. Jeho technika se blíží technice při klasickém běhu na lyžích. Technika Nordic Walking je relativně jednoduchá. Před chůzí je dobré se zahřát a protáhnout. Při samotné chůzi bychom měli udržovat stejnou rychlost a být při ní schopni hovořit, pokud ne, tempo je příliš rychlé. Kroky se snažíme dělat spíše delší tak, abychom využili celé části chodidla, došlápli na patu a krok vpřed vycházel z doteku palce k zemi. Při chůzi se střídá levá noha vpřed s pravou rukou vpřed a zase naopak. K udržení kondice nám stačí 30 minut chůze s holemi denně. Ta nám nahradí 50 minut běžné chůze.

Na podzim roku 2006 bylo vybudováno Nordic Walking Centrum i v Konstantinových Lázních. Nordic Walking je zde provozováno dvěma způsoby:
1. organizovaně - výuka techniky s instruktorem ( základní i pokročilý kurz) - v Konstantinových Lázních jsou k dispozici celkem 4 vyškolení instruktoři a pro případné zájemce se za příznivou cenu pravidelně organizují základní i pokročilé lekce. Cena jedné lekce je 100,- Kč na osobu a lekce trvá 1 hodinu. V této ceně je i zapůjčení našich Nordic Walking holí. Přijeďte si k nám vyzkoušet tuto relativně novou techniku chůze a určitě nebudete litovat.
2. individuálně - zájemci si mohou zapůjčit hole v lázeňském hotelu Jirásek, kde je v současné době k dispozici 30 párů nových velice kvalitních holí (značka Gabel) s nastavitelnou výškou podle potřeby.
V rámci vybudování Nordic Walking Centra v Konstantinových Lázních byly zmapovány a vyznačeny 3 různě obtížné trasy. Průběh těchto tras byl veden takovým terénem, aby byl jednak co největší výběr od méně náročných a kratších tras po náročné a delší trasy, ale aby i v průběhu každé trasy byla celá řada zajímavých míst k poznání. Výchozí a současně i cílové stanoviště pro všechny 3 trasy se nachází za lázeňským hotelem Jirásek. Toto místo je opatřeno informační tabulí s mapou všech 3 tras a základním popisem techniky Nordic Walking i s názornými obrázky a popisem, jak si správně kontrolovat tepovou frekvenci po dobu samotné chůze. Je zde také vhodný prostor pro zahřátí a rozcvičení, nikdy by se totiž člověk neměl rozcvičovat respektive "protahovat a natahovat" bez důkladného zahřátí svalů a aktivace organismu pro potřebnou činnost, může dojít k poškození svalů, kloubů a šlach. Toto zahřátí a rozcvičení jsou velice důležitou součástí Nordic Walkingu a měly by být prováděny vždy bezprostředně před samotnou chůzí.
Na recepci Lázeňského hotelu Jirásek jsou pro případné zájemce zdarma k dispozici prospekty s popisem základní techniky Nordic Walkingu, mapou všech tří tras a návodem, jak si každý může měřit tepovou frekvenci, kterou by si především hosté se srdečními potížemi měli při zvýšené fyzické zátěži kontrolovat.

Popis vyznačených tras pro Nordic Walking v Konstantinových Lázních a jejich okolí:

1. Nejkratší trasa, modrá je vedena "pouze" lázeňským parkem v centru obce a částečně lemuje lázeňský okruh v parku. Celková délka této trasy je 1,6 km a její terén není příliš členitý a je vhodný pro fyzicky méně zdatné jedince. Členitost a celý průběh trasy je nejlépe pozorovatelný z profilu trasy (viz profil č. 1).
2. Středně náročná trasa, červená je dlouhá 4,8 km. Prochází skrz lázeňský park směrem ke kapli Panny Marie Lourdské. Odtud pokračuje přes silnici na okraj lesa k výchozímu bodu naučné stezky Hradišťský vrch, který je součástí stejnojmenné přírodní rezervace. Jedná se o výraznou čedičovou horu s více jak 50hektarovým hradištěm z pozdní doby bronzové z 1. poloviny prvního tisíciletí př.n.l..Naše červená trasa tuto naučnou stezku pak částečně lemuje a prochází přímo přes Hradišťský vrch, dolů pak kolem lomu a zpět ke kapli Panny Marie Lourdské. Odtud už červená trasa prochází zase, stejně jako modrá i černá trasa, lázeňským parkem.
3. Nejdelší, černá trasa měří 11,2 km. Tato trasa jako jediná neprochází v obou směrech lázeňským parkem, i když z výchozího bodu za lázeňským hotelem Jirásek má k tomuto parku směr. Na kraji parku se však stáčí směrem na Staré Lázně. Prochází pak kolem kempu a fotbalového hřiště v Konstantinových Lázních. Dále pokračuje přes obec Dolní Polžice a Horní Polžice. Poté se trasa stáčí kolem Ovčího vrchu ve směru na Krasíkov a obec Kokašice, skrz kterou přímo také prochází. Z této obce už trasa lemuje málo frekventovanou silnici do Konstantinových Lázní opět ke kapli Panny Marie Lourdské. Z tohoto místa už je, jak již bylo zmíněno, průběh černé trasy stejný jako modré a červené.

Mikroregion Konstantinolázeňsko
Naučná stezka SVOJŠÍNSKÉ SPILITOVÉ SKÁLY

Naučná stezka - spilitové skály - byla otevřena 25. června 2006. Leží na území regionu GeoLoci, který je součástí Česko - Bavorského geoparku. Délka trasy je 1,6 km, zastavení je 13 - počet zastavení bude v budoucnu ještě rozšířen. Začátek stezky je u zámku ve Svojšíně a konec na spilitových skalách nade Mží směrem na Stříbro. Na konci stezky na nejvyšším místě je vyhlídkový altán na skalním výběžku nad řekou. Stezka je zaměřena na zajímavosti z oblasti geologie, dolování v okolí a přírodní zajímavosti místní krajiny. Texty na tabulích jsou česky a anglicky.
Dobrovolnou prací se na otevření stezky podíleli účastníci workcampu, tedy zahraniční studenti, kteří celou trasu vyčistili od náletových dřevin. Svým dílem přispěli také členové Sdružení za obnovu vesnice - snad nejvíce práce na přípravě odvedl pan Ladislav Skála. Výstavba byla umožněna díky nabídce občanského sdružení RECEPTT, které ji zařadilo do společného projektu Kapka Geoparku spolufinancovaného Evropskou unií z programu Interreg IIIA .

CYKLOTRASY MIKROREGIONU BORSKO

Mikroregion Borsko připravil 8 cyklotras v celkové délce 168 km, z nichž 2 budou napojeny na okres Domažlice a 2 na mikroregion Lučina. Projekt zpracovala firma AgAkcent Klatovy. Značení cyklotras bude realizováno v průběhu listopadu 2006 za pomoci grantu z programu Interreg IIIA. Plánované trasy jsou již uvedeny v rubrice Cyklotrasy.

MEZINÁRODNÍ CYKLOTRASA

Dne 22.7.2006 byla na Zlatém potoce u chaty SKI klubu slavnostně otevřena pod názvem Sklářská cesta nově vyznačená mezinárodní cyklotrasa č. 2171 vedoucí z Tachova od zimního stadionu přes Světce, okolo přehrady Lučina, přes Milíře, Ostrůvek, Zlatý potok, hraniční přechod Křížový kámen do německého lyžařského střediska Silberhütte. Odtud bude postupně doznačena až do města Weiden v okrese Neustadt an der Waldnaab. Trasa je poměrně náročná, z Tachova až na státní hranici má na 24 km převýšení 340 m. Pro méně zdatné cyklisty je tedy výhodnější ve směru do Tachova.

PRAVÉ PIVNÍ LÁZNĚ V CHODOVÉ PLANÉ

Od počátku dubna 2006 otevřel rodinný pivovar Chodovar pravé Pivní lázně. Tyto Pivní lázně budou provozovány v rámci hotelu U sládka, v nádherných sklepních prostorech. Je potřeba se objednat na tel. 374 617 100 nebo e-mail: usladka@chodovar.cz. O co jde? :
Je to originální rekondiční lázeňská terapie spojující uvolňující horkou koupel z uzdravující minerální vody IL-SANO, jedinečného tmavého Koupelového piva a omlazující účinky pivních kvasnic se směsí 7 druhů léčivých bylin. Cílem procedury je harmonizace organismu, duševní odpočinek, rekondice a relaxace, uvolnění svalů, prohřátí kloubů, ozdravná kůra pro pleť i vlasy. Procedura prokazatelně zlepšuje obranyschopnost těla. Koupel je doplněna částečnou nebo celkovou masáží. Pivní lázně slaďují celkovou funkci organismu, přinášejí psychické a fyzické ozdravění a přinášejí imunitu. Koupel dokáže pomoci od kožních a oběhových problémů. Procedura trvá čtyřicet minut.
Bližší informace naleznete na www.pivnilazne.cz nebo www.chodovar.cz .

Naučná stezka KRASÍKOV - OVČÍ VRCH

Naučná stezka byla otevřena v září 2005. Stezka má celkem 7 zastavení a délku 10 km - vycházka trvá asi na 4 hodiny. Prochází územím spjatých se jmény významných šlechtických rodů Švamberků, Harantů a Löwensteinů. Přibližuje návštěvníkům přírodní a historické zajímavosti tohoto území.
Okruh začíná v Konstantinových Lázních u kempu La Rocca. Vede přes osadu Čeliv na vrch Krasíkov, odtud na protější Ovčí vrch a přes osadu Dolní Polžice zpět do Konstantinových Lázní - části Staré Lázně.
Nejvyššími body trasy jsou vrch Krasíkov (635 m n.m.) - na vrcholu je zřícenina hradu Švamberk a kostel sv.Máří Magdaleny a Ovčí vrch (697 m n.m.) - na vrcholu novorománská rotunda Smrtelných úzkostí Kristových z r. 1906 a památník selské vzpoury zde potlačené v r.1680.


S T Ř Í B R O Hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky

Dne 10.9.2005 byl slavnostně otevřen Hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky ve Stříbře. V celém areálu je možno zhlédnout různou důlní techniku používanou dříve jak ve stříbrském revíru tak i v ostatních revírech celé České republiky. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě. Dále se v areálu nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly ( bývalého skladiště důlních trhavin) ve které se návštěvník seznámí se způsoby těžby v období středověku, ale i ke konci 20. století.
Veškeré nainstalované exponáty jsou opatřeny informačními tabulemi o způsobu použití zmíněné techniky. Hornicko-historický spolek Stříbro průběžně / dle finančních možností / doplňuje skanzen novými exponáty a má za cíl vytvořit v areálu i tzv. malý geologický parčík s názornou ukázkou základních hornin z oblasti Stříbrska.
Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop. Tato štola byla ražena jako páteř všech hlavních rudných žil v centrálním stříbrském revíru. V současné době je tato štola veřejnosti nepřístupná, jelikož Hornicko-historický spolek Stříbro provádí její technické zabezpečení. S jejím otevřením se počítá od března 2007.
Hornický skanzen se ve Stříbře nachází v údolí řeky Mže. Vede tam z náměstí červená turistická stezka (směr Plzeň) a nachází se také na naučné stezce Historie hornictví na Stříbrsku, jejíž výchozí bod je při hotelu U branky.


TACHOV Od 1.5.2005 otevřena nová Městská galerie na náměstí Republiky 85
Otevřeno Út - Pá 12 - 17 hod., So - Ne 10 - 16 hod., tel. 374 722 210
Výstavy výtvarného umění i příležitostné výstavy. Přístupná jen v době konání výstav.

C Y K L O T R A S Y

Mikroregion Mariánskolázeňsko - obec Chodová Planá a město Planá realizovaly cyklostezku propojující Planou a Chodovou Planou podél silnice I/21. Toto je samostatná komunikace pro pěší i cyklisty v délce 4 km.
Ostatní mikroregiony mají jen cyklotrasy na stávajících komunikacích:
Mikroregion Lučina - 16 obcí v severozápadní části okresu Tachov vč. města Tachova.
Město Tachov samostatně vyznačilo v květnu 2004 okružní trasu města č. 2200. Trasa č.36 byla jako jižní větev okružní trasy Euregio Egrensis vyznačena do 15.6.2004 - vede z Broumova přes Halži do Tachova, dále přes Velký Rapotín, Žebráky a dále přes Borsko na Železnou. Byla slavnostně otevřena v Broumově 19.6.2004. 13 tras bylo vyznačeno v průběhu září a října 2004 s využitím dotace z Programu obnovy venkova 2004 ve výši 500 tis.Kč.
Město Tachov vyznačí poslední trasu 2171 z Tachova na Silberhütte přes hraniční přechod Křížový kámen v r.2006. Celkem 230 km cyklotras.
Mikroregion Konstantinolázeňsko - 9 obcí na severovýchodě okresu Tachov a Stříbrský region - 16 obcí na jihovýchodě okresu včetně města Stříbra . Slavnostní zahájení provozu na 24 cyklotrasách v délce 493 km vyznačených s pomocí dotace Ministerstva zemědělství proběhlo v Černošíně 21.5.2005. Z uvedených tras je asi 100 km v sousedních okresech, trasy jsou dovedeny až do cílových obcí, napři klášter Teplá (KV), Úterý (PS), Hradišťany (PJ) apod.
Stříbrský mikroregion s podporou Plzeňského kraje připravuje trasu Přátelství z bavorského města Vohenstrauss do Stříbra.
Mikroregion Borsko - 8 obcí v jihozápadní části okresu Tachov včetně měst Boru a Přimdy - má zpracován projekt cyklotras - celkem 80 km. Realizace značení proběhne v roce 2006. V roce 2004 již byla vyznačena část trasy č.36 ze Žebráků na hraniční přechod Železná.
Mikroregion Sedmihoří - počítá s odbočkami z trasy Stříbro - Vohenstrauss procházející Prostiboří, Darmyšlí a Racovem na naučnou stezku Sedmihořím, kterou v roce 2004 obnovily Lesy České republiky.
Mikroregion Hracholusky
Prodlouží trasu Přátelství Vohenstrauss - Stříbro ze Stříbra až ke hradu Buben, dále budou pokračovat na Plzeň obce z Plzeňska.


Naučná stezka LESNÁ

Naučnou stezku vyznačily Lesy České republiky, s.p. ve spolupráci s obcí Lesná. Otevřena byla v červnu 2004. Stezka prochází lesy, které spravuje lesní správa Přimda a která udržuje rovněž i tuto stezku. Stezka je značena oboustranně a má 10 zastávek. Celková délka stezky je 10 km a lze ji pohodlně projít za 4 hodiny.
Na trase navštívíte obec Lesnou, dále pozůstatky dřívějšího osídlení, seznámíte se s přírodními zajímavostmi i hospodařením v lesích. Stezka Vás povede zajímavým územím, kde přírodní podmínky významně ovlivňovaly vývoj lidské společnosti a naopak. Tato krajina pro svoji vysokou lesnatost nebyla nikdy v minulosti výrazně osídlena. Byly to právě rozsáhlé lesy, které poskytovaly těm, co zde žili, zdroj obživy. Ze dřeva se pálilo dřevěné uhlí, vyráběla kolomaz, potaš a nejrůznější dřevěné výrobky. Přístup k palivovému dříví a existence drobných vodních toků podpořily rozvoj skláren a jejich následných provozů. Zdejší obyvatelstvo bylo českého, německého a židovského původu. Až II. světová válka přerušila toto soužití a po válce komunistický režim řadu obcí zlikvidoval v souladu se svými opatřeními při státní hranici a přístup sem byl značně omezen - obnoven byl až v roce 1990.
Začátek stezky v Lesné, kde je úvodní informační tabule i pohodlné odpočívadlo. Stezka vede na západ od vsi přes bývalou samotu Kolm, k palouku, kde kdysi byla Schönwaldská hájenka a dále okolo přírodní rezervace Podkovák na sever. Poté co překříží silnici z Lesné na Starou Knížecí Huť, otáčí se její trasa k východu a vrací se pastvinami do vsi. Převážná část trasy vede lesem. Kromě příjemné vycházky v pěkném přírodním prostředí nabízí na 10-ti zastávkách poučení o přírodních a historických zajímavostech.


MUZEUM MODERNÍHO SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ BEZDRUŽICE

Dne 15.5.2004 bylo otevřeno muzeum na zámku Bezdružice. Zámek Bezdružice má bohatou a složitou historii. Hrad, který byl původně gotickou tvrzí, byl přestaven později na renesanční zámek. Jedná se o památkově chráněný objekt s řadou gotických, barokních a klasicistních prvků. BAYTON, a.s.Praha - vlastník objektu - prováděl od roku 1999 rozsáhlou rekonstrukci. Za pečlivého dohledu orgánů odborné památkové péče se zámek prakticky znovuzrodil a počínaje rokem 2004 se začíná psát další kapitola jeho historie.
Část zámku je určena k představení tvůrčích profilů největších osobností české sklářské tvorby druhé poloviny dvacátého století. Společně budou vystavená díla Václava Ciglera, Bohumila Eliáše, Jiřího Harcuby, Mariana Karla, Vladimíra Kopeckého, tvůrčí dvojice Libenský - Brychtová, René Roubíčka. Odborná veřejnost i návštěvníci mají možnost shlédnout díla právě těch umělců, kteří založili světové renomé české sklářské školy. Expozice je jediná, která představuje tyto autory v jejich vlastním výběru exponátů, které zde budou trvale vystaveny.
Unikátní je skleněný betlém v zámecké kapli. Pochází z dílny sklářského výtvarníka akademického malíře Jaromíra Rybáka. Je vyroben z vysoko olovnatého skla - taveného brazilského křišťálu a zasazen do kovové konstrukce, která je zároveň nosným i výtvarným prvkem. Při jeho výrobě byly použity techniky broušení, rytiny, zlacení a bronzířství. Celý betlém váží 3650 kg a jeho vyhotovení výtvarníkovi trvalo rok a půl.
Současně je tu také prodejní galerie PRAGER KABINETT, která bude návštěvníkům nabízet díla výše uvedených umělců a dalších sklářských výtvarníků. Galerie také nabízí možnost pořádat příležitostné, dočasné výstavy a chce podporovat mladé umělce.

PŘIMDSKÁ NAUČNÁ STEZKA

Novou stezku vybudovalo Město Přimda s přispěním Plzeňského kraje. Otevřena byla v červnu 2003. Stezka je okružní o celkové délce 7 km. Na trase je umístěno 12 zastávek.
Naučná stezka začíná a končí u kostela sv. Jiří ve středu města. Okruh je značen jednostranně!
Pokračuje ulicemi k Horskému hotelu, pak přímou cestou ke hradu. Zpátky od hradu vede ke kapličce ve svahu, od kapličky druhou cestou k okraji lesa nad městem. Dále vede lesní cestou k mostu nad dálnicí a odsud asfaltovou svážnicí k silnici Přimda - Rozvadov. Za silnicí pokračuje lesní cestou k Mílovskému stromu, pak loukou proti proudu Václavského potoka nad kaskádou rybníčků na přírodní památku Mílov. U ní přechází hráz rybníčku k osamělému stavení, od něj pokračuje polní cestou k silnici na Novou Ves. Dále vede kousek po trase plynovodu až na vrchol hřebene a cestou po vrstevnici k meteorologické stanici a odtud zpět na náměstí před kostel.

1. zastávka Historie kostela 7. zastávka Kolowratské lesní hospodářství - historie
2. zastávka Historie města 8. zastávka Historie Mílova
3. zastávka Historie kaple pod hradem 9. zastávka Přírodní památka Mílov
4. zastávka Historie hradu 10. zastávka Alexandr Kolowrat Krakovský - automobilový závodník
5. zastávka Přírodní rezervace Přimda 11. zastávka Historie meteorologické stanice
6. zastávka Historie výstavby dálnice D5 12. zastávka Jindřich Kolowrat Krakovský


Naučná cykloturistická stezka B R A N K A

Stezku připravily Lesy České republiky, lesní správa Planá. Otevřena byla v červnu 2002. Její celková délka je 17 km. Okruh vede z Branky k hranicím, a zpět přes Oboru do Branky. Na trase je umístěno 11 zastávek s historickými a přírodními zajímavostmi této části Českého lesa. Pro lepší orientaci jsou na trase rozmístěny směrníky s logem Lesů České republiky.
Zastavení 1 popisuje trasu a historii obce Branka. Zastavení 2 při Mži popisuje historii přehradní nádrže Lučina. Zastavení 3 při vstupu do lesa popisuje současné základní funkce lesa. Zastavení 4 u bývalého "Kočičího mlýna" popisuje lovecké památky (kameny v okolí stezky). Zastavení 5 popisuje historii obce Pavlův Studenec. Zastavení 6 popisuje historii obce Pavlova Huť a sklárny, která zde bývala. Zastavení 7 na Sklářském potoce popisuje Sklářský potok a jeho revitalizaci. Zastavení 8 popisuje výskyt čápa černého v naší oblasti. Zastavení 9 u Oborské hájovny (Zánvit) popisuje památné stromy a péči o ně i funkci stromů v krajině. Zastavení 10 popisuje výškové rozvrstvení lesa a zastoupení jednotlivých vegetačních stupňů v Českém lese, část popisu je věnována buku lesnímu a jeho funkci v lese. Poslední 11. zastavení je umístěno při vstupu do obce Obora a je věnováno její historii. Všechny informační tabule jsou doplněny o mnoho mapek a fotografií a dobových snímků.

Naučná stezka ÚDOLÍM ÚTERSKÉHO A NEZDICKÉHO POTOKA

Stezka je okružní o celkové délce 13,5 km. Otevřena byla v květnu 2002. Na trase je celkem 13 stanovišť. Výchozím a zároveň koncovým bodem jsou stanoviště č. 1 a č.13, která jsou umístěna na Náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích. Na těchto stanovištích se návštěvník dozví mnohé zajímavosti o Bezdružicích. Trasa je vedena z Bezdružic ve směru na Konstantinovy Lázně. Ještě v Bezdružicích je na rozcestí u základní školy umístěno stanoviště č.2, které informuje o historii škol v Bezdružicích. Asi 150m za Bezdružicemi odbočuje naučná stezka na polní cestu ve směru na osadu Potín. U stanoviště č. 3, které je nazváno "U rumělky", je asi 100m dlouhá odbočka k místům, kde se v minulosti těžila rumělka a rtuť. Po několika málo minutách chůze se naučná stezka dostává do přírodního parku Úterský potok (stanoviště č.4). Stanoviště č.5 je umístěno na okraji malé osady Potín, kde se naučná stezka napojuje na modře značenou turistickou stezku. Na tomto stanovišti získá turista informace o historii osady Potín a nedalekého hradu Falkenštejn. Z Potína cesta klesá do údolí Úterského potoka. V údolí Úterského potoka jsou umístěna stanoviště č.6 - Žižkův mlýn a stanoviště č.7 - Barvírna. Obě tato stanoviště jsou v místech bývalých mlýnů. Texty na těchto tabulích popisují historii mlynářství v malebném údolí Úterského potoka. Stanoviště č.8 je postaveno na soutoku Úterského a Nezdického potoka a popisuje květenu nejbližšího okolí. Od tohoto stanoviště vede naučná stezka v souběhu se zeleně značenou turistickou stezkou. V místě, kde naučná stezka přechází silnici mezi Bezdružicemi a Úterým, se nachází stanoviště č.9 - Velíškův mlýn, kde jsou uvedeny zajímavé informace o historii mlynářství na Nezdickém potoce. Zajímavým místem je koupaliště na Nezdickém potoce. Historie koupaliště je stručně popsána na tabuli č.10. V letních měsících je zde možnost občerstvení a koupání. Údolí Nezdického potoka opouští naučná stezka za stanovištěm č.11 - Český mlýn. Na této tabuli je možno dozvědět se zajímavé informace o zásobování Bezdružic a okolí pitnou vodou. Od tohoto stanoviště následuje fyzicky nejnáročnější část celé trasy - stoupání na vrch Špičák (stanoviště č.12). Odměnou za namáhavý výstup je nádherný výhled na osadu Křivce a do údolí Nezdického potoka. Ze Špičáku vede naučná stezka ke svému cíli na Náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích.
Nosným tématem naučné stezky je historie mlynářství v okolí Bezdružic na Úterském a Nezdickém potoce. Naučná stezka je doplněna dalšími zajímavými informacemi o historii a nedávné současnosti Bezdružic a nejbližšího okolí.
Na stezce je pravidelně pořádán turistický pochod 8.května z náměstí v Bezdružicích.


Naučná stezka ÚDOLÍM KOSÍHO POTOKA

Stezka je tvořena asi 8 km dlouhou trasou vycházející z černošínských serpentin na silnici Planá - Černošín (Na Špirkově) a končící u bývalé osady Caltov na silnici Planá - Lestkov. Vede podél středního toku Kosího potoka. 13 panelů na stezce je věnováno především přírodním krásám kaňonovitého údolí Kosího potoka. Taková údolí jsou typická pro oblast Tepelské plošiny, v níž dotčené území leží. Prohlídka trasy trvá asi 3-4 hodiny. Stezka vede hlubokým údolím, jehož příroda je velmi zajímavá. V těchto úzkých údolích dochází k tzv. teplotní inverzi, takže v níže položených částech svahů jsou chladnomilné horské druhy a na vrcholu svahů, na výslunných místech naopak nížinné, teplomilné. Údolí obrácené k jihu bylo také přirozenou migrační cestou, kterou pronikaly teplomilné druhy rostlin a živočichů do jinak klimaticky drsné zdejší oblasti. A konečně nepřístupnost údolí pomohla udržet zde přírodu málo narušenou lidskou činností. Na trase stezky najdeme především údaje o přírodě. Návštěvník se dozví mnohé o geologickém složení podkladu, přirozené vegetaci údolí, o chladomilných druzích přivedených sem teplotní inverzí (z nich jmenujeme třeba mloka zemního a ledňáčka říčního), o vzácných druzích bylin (např. prvosenka vyvýšená, prstnatec májový nebo oměj vlčí) a také o tvarech přirozeného toku, vzniku meandrů a pod. Není zapomenuto ani na lesní hospodaření na svazích údolí a na lovnou zvěř. Jedna zastávka je i u památného stromu " Jeřáb muk u Českého mlýna". Po celé trase nacházíme i zbytky někdejších lidských staveb spojených s vodními díly. Jsou to především mlýny, z nichž je připomínán Český mlýn, Tomšův a Křínovský mlýn. Nejzajímavější zdejší stavbou je však nepochybně Kořenská papírna, připomínající doby ruční výroby papíru.

Stezka vznikla již v roce 1978, v průběhu devadesátých let však prakticky úplně zanikla. Péčí mikroregionu Konstantinolázeňsko a především osobním úsilím paní Mirky Válové z Olbramova byla v roce 2001 obnovena. Počítá se i s jejím dalším doplňováním ve stezku okružní.
Stezka bývá součástí turistického pochodu Plánská padesátka, konaného třetí sobotu v dubnu nebo v sobotu po velikonocích.

Naučná stezka SKLÁŘSTVÍ V OKOLÍ LESNÉ

Stezka má uzavřený okruh dlouhý 7km a odbočku na Ostrůvek v délce 3 km. Začátek ve Staré Knížecí Huti nebo na Ostrůvku - tam lze dojet autem, dále jen pěšky, na kole nebo na lyžích. Na Ostrůvku je k dispozici občerstvení i ubytování.
Na trase je 13 zastavení s informačními tabulemi. Osm tabulí mapuje historii sklářství v příhraniční oblasti obce Lesná. Zde bývalo několik skláren, brusíren a leštíren skla, které využívaly potoky k pohonu brousících a leštících kamenů. Chloubou stezky je zušlechťovací stroj na opracování skleněných tabulí, k vidění jsou i zbytky kamenných desek s jejichž pomocí se skleněné tabule brousily, zachovalý vodní náhon apod. Pět informačních tabulí je věnováno přírodě v budoucí chráněné krajinné oblasti Český les. Na trase je popsána také historie opevnění Šelmberk a původního loveckého zámečku Ostrůvek.

Naučná stezka ŠIPÍN

Uzavřený okruh dlouhý 7km se 7 zastávkami s informačními tabulemi:
1. Dudákovský mlýn
2. Soutok
3. U starého mostu
4. Gutštejn
5. Bezemínské hradiště - brána
6. Bezemínské hradiště - IV. val
7. Šipín
Začátek je u bývalého Dudákovského mlýna na Úterském potoce. Pro pěší ze zastávky ČD Strahov (3 km na Gutštejn), odtud lze trasu projít v libovolném směru.
Informační tabule přibližují geologii, archeologii, historické památky, nejčastěji se vyskytující živočichy a rostliny v těchto lokalitách. Naučná stezka vede na území přírodní památky Pod Šipínem s největším výskytem vzácné kapradiny - pérovníku pštrosího a dále přírodním parkem Úterský potok. Na trase je také romantická zřícenina hradu Gutštejn, bývalý lovecký zámeček Daňkov, údolí říčky Hadovky, národní památka - slovanské Bezemínské hradiště nad soutokem Hadovky a Úterského potoka (obranný val po obvodu je dlouhý 1140 m, společně se strmými srázy spadajícími až do 75 m hlubokého údolí chránil asi 4 ha opevněné plochy), poutní místo Šipín s kostelem sv.Barbory a s výhledovým odpočívkovým altánem na skalnatém srázu nad soutokem Úterského potoka a Hadovky. Lze se osvěžit vodou z tzv. Svaté studánky u roubené kaple sv. Martina v šipínských serpentinách. Kapli dal postavit v r. 1892 kníže Karel z Löwensteinu na počest léčivých účinků zdejší pramenité vody. Trasa míjí i několik bunkrů ochranné linie "plzeňská čára" z období 1. republiky (1936-1938).Bunkry měly sloužit k obraně přístupových cest do Plzně.

Naučná stezka HISTORIE HORNICTVÍ NA STŘÍBRSKU

Stezku tvoří okruh v údolí řeky Mže dlouhý 3km vytvořený v r.1999. Začíná a končí při hotelu U branky. Na stezce je 7 zastávek.
Naučná stezka přibližuje zájemcům po staletí trvající hornickou činnost. Lze se zde dozvědět o historii města Stříbra, o jeho přírodním prostředí, štolách, o prastarém dobývání rud, tajuplných obyvatelích podzemních prostor (od netopýrů po skřítky). Na obou březích Mže stezka objevuje zajímavá zákoutí.
Zastavení:
1. Historické stříbrské revíry - seznamuje s historií dolování na Stříbrsku a historické revíry ve městě.
2. Geologický a geomorfologický vývoj - popisuje rozmanité způsoby dolování v Centrálním revíru a podrobnosti o štole Svatá Anna.
3. Mineralogie stříbrských revírů - informuje o vzniku více než 50 rudných žil na Stříbrsku a o jejich pojmenování.
4. Svatá Barbora - je věnováno samotné štole, charakteristice podzemních prostor a obyvatelům podzemí.
5. Štola Gottwill - informace i štole samotné a o životě horníků a také o legendách a pověstech.
6. Královská Prokopská dědičná štola - seznamuje s nejvýznamnějším dílem revíru od vzniku v 16.století do jeho úpadku. Jsou tu informace i o štole Magdalena na druhém břehu.
7. Koubkova branka /na levém břehu/ poskytuje informace o této brance a o činnosti stříbrských jeskyňářů.

Naučná stezka HRADIŠŤSKÝ VRCH

Okruh je dlouhý 5 km. Začátek je na jižním okraji Konstantinových Lázní - na kraji lesa vedle požární nádrže. /Odtud lze jít také po stezce Ke Studánce lásky/.
Stezka byla vytyčena v r.1998.
Na trase je rozmístěno 6 zastavení popisujících archeologické naleziště starého slovanského hradiště (národní kulturní památka) - historie pravěkého osídlení z halštatského období pozdní doby bronzové a výskyt vzácných a pozoruhodných rostlin a živočichů v této lokalitě, kde je na ploše 12,79 ha vyhlášena přírodní rezervace Hradišťský vrch. V blízkosti 5.zastávky jsou také překrásné výhledy do okolí.

Naučná stezka KLADRUBY

Stezka je dlouhá 5,5 km. Byla otevřena 26.6.1988. Začátek i konec trasy je před klášterem v Pozorce. Průvodce po stezce si lze vypůjčit na úvodním panelu nebo koupit v pokladně kláštera. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem trasy je 35 m. Stezka seznamuje s historií a s přírodními zajímavostmi.Na okruhu je 11 zastávek s informačními tabulemi:

1. zastávka Klášter Kladruby 7. zastávka Štoly bývalého dolu Jakub
2. zastávka Dub letní - nejmohutnější dub Tachovska 8. zastávka Řeka Úhlavka
3. zastávka Lesopark, přírodní divadlo 9. zastávka Chráněné rostliny
4. zastávka Řeka Úhlavka 10. zastávka Jehličnatý les
5. zastávka Obec Kladruby 11. zastávka Kalvárie
6. zastávka Čistírna odpadních vod

Nově bylo k trase přiřazeno i Muzeum Československého opevnění (200 m od kláštera) - dva objekty lehkého opevnění kompletně obnovené partou místních nadšenců. Otevřeno je v letních měsících v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin - odborný výklad.
Klášter při začátku trasy je národní kulturní památkou - pozoruhodný chrám Nanebevzetí Panny Marie ve stylu vrcholné barokní gotiky je dílem Jana Blažeje Santiniho, konvent je podle projektu Kiliána Ingnáce Dienzenhofera. K dispozici jsou dva prohlídkové okruhy - církevní a zámecký.

Naučná stezka SEDMIHOŘÍ

Nachází se převážně na okrese Domažlice, část trasy prochází i územím obce Staré Sedlo na jihu tachovského okresu poblíž osad Darmyšl a Racov. Přírodní park Sedmihoří byl vyhlášen v r.1994 okresními úřady Domažlice a Tachov a jeho úkolem je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními, historickými a estetickými hodnotami.
Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná oblast. Tvoří ji věnec kopců otevřený na severovýchodě a obklopující vnitřní mísovitou kotlinu. Vrcholy dosahují výšky okolo 600 m n.m. (Racovský vrch 619 m, Chlum a Rozsocha 600 m) a jejich relativní výška převyšuje okolní mírně zvlněný terén o 100-150m.
Rekonstrukci naučné stezky uskutečnil státní podnik Lesy České republiky, lesní správa Horšovský Týn v r.2004. Stezka je dlouhá 10 km. Na stezce je 12 zastavení. Na procházku po stezce je potřeba 4-5 hodin. Začátek a konec okruhu je v Miřkově.
Prochází jihozápadní částí Sedmihoří. Informační tabule popisují lesní hospodaření, přírodní zajímavosti, geologické poměry, řemesla, zvířenu, vegetaci a vývoj osídlení v Sedmihoří.

ZDROJ:http://turista.tachov-mesto.cz/novinky.htm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí