zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Každá druhá kontrola odpadového hospodárstva s pokutou

05.08.2009
Odpady
Každá druhá kontrola odpadového hospodárstva s pokutou

Inšpektori odpadového hospodárstva zistili porušenie právnych predpisov takmer pri každej druhej kontrole z 332, ktoré vykonali v prvom polroku.

Ako uviedol hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia Michal Štefánek, kontroly boli zamerané na dodržanie ustanovení zákona o odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

"Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov až pri 164 kontrolách, čo je takmer polovica z celkového počtu kontrol. Uložili za ne 105 pokút v súhrnnej výške 107 212 eur," informoval Štefánek.

Z hľadiska zákona o odpadoch išlo najmä o kontroly pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Inšpektori si posvietili aj na obce, ako nakladajú s komunálnym a drobným stavebným odpadom, na výrobcov a dovozcov vybraných komodít, kontrolovali nakladanie so starými vozidlami, s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Zamerali sa aj na cezhraničnú prepravu odpadu.

"Najvyššiu pokutu, 13 000 eur, uložili súkromnému podnikateľovi z Rabče, ktorý ako dovozca spoplatňovaných komodít neumožnil činnosť orgánu štátnej správy tým, že mu neposkytol príslušné doklady," uviedol hovorca inšpekcie. Ako ďalej uviedol, 10-tisícovú pokutu uložili kontrolóri bratislavskej spoločnosti Amitos consulting za to, že ako držiteľ odpadu neposkytla inšpekcii úplné a pravdivé informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

Tiež bratislavskej spoločnosti Plastic People uložili pokutu 6 638 eur za to, že si neplnila základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovania odpadu. "Za tento prehrešok dostala pokutu 5 600 eur aj obec Kláštor pod Znievom. Obec Gemerská Panica je zasa chudobnejšia o 4 000 eur za neplnenie základných povinností držiteľa odpadu," uviedol Štefánek a dodal, že všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Inšpekcia prijala v prvom polroku 92 podnetov, ktoré poukazovali na porušenie zákona o odpadoch a prešetrovala tiež 20 podnetov zo záveru predchádzajúceho roka. "Pri 28 z nich zistila porušenie zákona, pri 26 nie, ďalšie podnety ešte rieši, resp. ich postúpila na vybavenie iným orgánom," informoval hovorca inšpekcie životného prostredia.

http://www.pluska.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí