Součástí nového mostu má být ekologická farma a trh, z něhož by mohly být loděmi zásobovány další části města čerstvě vypěstovanou zeleninou. Ta poroste na vertikálně rozmístěných ostrůvcích nad vodou.

Energeticky soběstačný

Stavba počítá s energetickou soběstačností, přičemž využívá výhradně obnovitelné zdroje energie. Na jedné z hlavních nosných věží mají být umístěny solární panely napájející městečko pod sebou sluneční energií. Pokud by snad deštivý Londýn obhájil svou pověst věčně zamračeného města, zajistí dostatečný stav energie větrné turbíny.

Most je podpírán dvěma hlavními věžemi.

Návrh efektivně využívá vodní zdroje. Například dešťová voda se sbírá a slouží jako vodní zdroj pro toalety v celém objektu. Vzdušná stavba je přirozeně odvětrávána, ekologickou cestou je zajištěno i chlazení a vytápění.

Zelená oáza v centru velkoměsta zvítězila v soutěži, jíž vyhlásil Královský institut britských architektů. V soutěži se sešla řada zajímavých návrhů, ekologická funkční vize Laurieho Chetwooda však byla zvolena jednohlasně.