zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Díky OPŽP se připravuje informační systém o znečištění životního prostředí

25.08.2009
Obecné
Díky OPŽP se připravuje informační systém o znečištění životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, uspěla se žádostí o podporu projektu vybudování celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí. Projekt, který počítá s náklady ve výši 222 milionů korun, dostane z OPŽP 200 milionů korun.

Na podrobnosti projektu jsme se zeptali Jiřího Hradce, ředitele agentury CENIA.

Jaké jsou hlavní výhody připravovaného informačního systému pro širokou veřejnost?
Hlavní výhodou a přínosem je podstatné zvýšení transparentnosti, konzistentnosti a účinnosti styku podnikatelů, veřejnosti a veřejné správy s resortem životního prostředí.

Informační systém se bude skládat ze tří hlavních částí:
  • 1. část pro ohlašování (Integrovaný systém plnění informačních povinností, ISPOP)
  • 2. část pro podporu uživatelů ISPOPu, která bude také obsahovat popisy životních situací spojených se životním prostředím (Environmentální helpdesk)
  • 3. část pro zpřístupnění prostorových dat získaných (nejen) zISPOPu, která bude také na základě životních situací poskytovat podporu pomocí georeportů (Geoportál)

ISPOP je část, do které budou svá data odesílat znečišťovatelé životního prostředí, tj. především komerční subjekty, které do přírody vypouštějí znečišťující látky. ISPOP slouží především potřebám Ministerstva životního prostředí, aby disponovalo informacemi o znečištění životního prostředí. Pro zmíněné komerční subjekty, které jsou vázány ohlašovacími povinnostmi vůči Ministerstvu, pak ISPOP přináší přidanou hodnotu v podobě podstatného zjednodušení celého ohlašovacího procesu a s ním spojeného postupného snižování administrativní zátěže. Od systému si slibujeme podobný efekt, k jakému došlo při zavedení elektronického daňového podání - rychlejší, kvalitnější informace díky účinnějšímu podávacímu procesu.

Informace získané z dat uložených v ISPOPu budou použité v publikacích MŽP o životním prostředí, zejména Statistickou ročenku o ŽP, Zprávu o ŽP apod. Tím budou informace zpřístupněny široké veřejnosti. Hlavním účelem těchto dat je sledovat a zaměřovat politiku životního prostředí tak, aby docházelo k co nejúčelnějšímu vynakládání prostředků státního rozpočtu.

Část pro podporu uživatelů tj. Environmentální helpdesk bude zaměřen na poskytování systematické podpory cílovým skupinám (ohlašovatelé, ověřovatelé, veřejnost), sběr a monitoring dotazů a požadavků, jejich řešení kompetentními pracovníky a zpracování výstupů do znalostní databáze obsahující standardizované postupy řešení životních situací.

Uživatel bude moci telefonicky, přes internetový prohlížeč nebo prostřednictvím elektronické pošty zjistit, jaké doklady potřebuje např. ke zpracování žádosti o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů a z Geoportálu podle definovaného místa skládky zjistí seznam konkrétních úřadů, kterých se jeho žádost jak místně, tak oborově týká.

Kdy plánujete spuštění systému pro veřejnost?
Pro veřejnost bude přístupný Environmentální helpdesk a Geoportál, ISPOP s ohledem na jeho specifické určení bude přístupný pouze vybrané skupině subjektů z podnikatelské a veřejné sféry.

Pro realizaci ISPOPu a Geoportálu jsou pro nás závazné milníky vyplývající z legislativy, a sice:
  • první ohlašovací kampaň vybraných subjektů do ISPOPu bude zrealizována počátkem roku 2010 (za rok 2009). Dále vpostupných vlnách až do roku 2012 (vždy za předchozí rok).
  • Nasazení ostré verze Geoportálu je naplánováno na konec roku 2010. Základem bude nástroj pro vkládání prostorových dat pro poskytovatele a metadatový katalog. Veřejnosti bude Geoportál mimo jiné poskytovat vyhledávací a zobrazovací služby. Vdalší etapě bude Geoportál rozšiřován o složitější nástroje, jako jsou georeporty nebo platební portál - finální verze je plánovaná na polovinu roku 2012

U Helpdesku jsou termíny dány požadavky na podporu ohlašování v ISPOPu, v době ohlašování do ISPOPu na začátku roku 2011 (za rok 2010) bude již Helpdeskem zajišťována alespoň rámcová podpora ohlašování, pro ohlašovatele bude Helpdesk plně k dispozici koncem roku 2011.

Pro veřejnost bude Helpdesk dostupný od konce roku 2012 a bude z něj možné čerpat prostřednictvím znalostní báze informace o postupech řešení různých životních situací vyplývajících z problematiky životního prostředí. Předtím však proběhne testování jeho funkčnosti zástupci řad veřejné správy (krajských úřadů, municipalit, obcí apod.)

Existuje nějaký jiný informační systém, který je pro Vás vzorem? Kde jste čerpali nápady a inspiraci?

Většinu požadavků na náš systém stanovuje legislativa a bereme ohled na již existující systémy a procesy resortu životního prostředí. Hlavním zdrojem inspirace jsou pro nás tudíž zkušenosti s našimi vlastními informačními systémy, přitom se také snažíme zlepšit elektronizaci resortu a zajištění hodnověrných informací o ŽP.

V rámci naší organizace provozujeme několik helpdesků např.: k problematice REACH, EIA/SEA, IPPC, IRZ, BAT, ETAP, dobrovolných nástrojů (udržitelná spotřeba a výroba, environmentální značení, ekologicky šetrné výrobky a čistší produkce), odpadů (odpady a látky obsažené v odpadech, MA ISOH - autovraky), environmentální ekonomiky a managementu (aplikace, nástroje, hodnocení, EMAS, RIA). Všechny uvedené formy odborné pomoci budeme postupně integrovat do platformy jednotného Environmentálního helpdesku.

Naší největší inspirací je jednoznačně spolupráce s kolegy v resortu, veřejné správě i s veřejností. Jsme hodně motivovaní snahou řešit problémy, které vidíme při každodenním řešení úkolů v naší působnosti. A tak se na tento projekt opravdu těšíme.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí