zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznámení o návrhu na nové vyhlášení národní přírodní památky Luční

01.09.2009
Chráněná území
Legislativa
Oznámení o návrhu na nové vyhlášení národní přírodní památky Luční

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název "Luční" a bude vyhlášeno v kategorii národní přírodní památka (dále jen "památka") ve smyslu ustanovení §35 zákona. Jedná se o nové vyhlášení rozšířeného zvláště chráněného území chráněného od roku 1988 jako významná mykologická lokalita na hrázi rybníka Luční, a to na základě aktuálních průzkumů a monitoringu vzácných druhů v památce.

Navrhovaná Národní přírodní památka Luční se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, v katastrálním území Turovec, obec Turovec. Podrobný seznam parcel v památce a v jejím ochranném pásmu podle aktuálního stavu katastru nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou je obsažen v dokumentaci. Předpokládaná celková výměra navrhované památky je přibližně 10,5 ha.

Vymezení hranic památky je zakresleno v katastrální mapě, která je přílohou dokumentace. S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení Národní přírodní památky Luční, podle § 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic památky v katastrální mapě, je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí - odboru zvláště chráněných částí přírody (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), v pracovních dnech (pondělí - pátek) v době od 8.00 do 16.00 hod. nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí v kapitole "Poskytování informací - úřední deska" a dále na AOPK ČR - Správě CHKO Blaník (Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem).

Předmětem ochrany jsou společenstva teplomilných hřibovitých (Boletales) a holubinkotvarých (Russulales) hub se vzácnými a ohroženými druhy a jejich biotop acidofilní doubravy a dále společenstvo stenotopních saproxylických druhů brouků a dvoukřídlých se vzácnými a ohroženými druhy a jejich biotop tvořený starými duby na hrázi rybníka napadenými dřevokaznými houbami.

Cílem ochrany je zachování, popř. zlepšení současných stanovištních podmínek umožňujících výskyt bohatému spektru teplomilných makromycetů a společenstvu stenotopních druhů brouků a dvoukřídlých a zachování, popř. zlepšení stavu biotopu a populací uvedených makromycet a bezobratlých.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí