"V červenci roku 2007 došlo mezi dvěma subjekty k uzavření smlouvy na bezplatné provedení revitalizační modernizace vojenského výcvikového sportoviště na katastru Lipníku nad Bečvou. V rozporu s touto smlouvou pak pachatel neoprávněně vytěžil z uvedeného prostoru asi 242 300 metrů kubických štěrkopísku v celkové hodnotě zhruba 60 miliónů korun," řekla Právu v pátek přerovská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.

Těžba byla podle ní prováděna až do hloubky pěti metrů i přesto, že podle uvedené smlouvy zde mělo dojít jen k odtěžení štěrkové vrstvy do hloubky 60 cm. "S takto získaným štěrkopískem naložil pachatel dosud nezjištěným způsobem," uvedla mluvčí.

Narušený původní terén, který je o rozloze asi 111 413 metrů čtverečních, začal podle ní zavážet nebezpečnými odpady, jako jsou například železniční pražce, igelitové pytle, plastové nádoby od různých chemikálií, pneumatiky a podobně.

"Vzhledem k ceně za uložení takových odpadů jsou ekologické škody odhadovány až na 700 miliónů korun a další nevyčíslené škody by mohly vzniknout při povodních s následnou kontaminací vodárensky využívaného vodního zdroje," poznamenala Sedláčková s tím, že větší část plochy byla následně zavezena zeminou.

Uvedenou těžbu provedl pachatel až do vzdálenosti 15 metrů od koryta břehu řeky Bečvy. "Výrazně tím zúžil její břeh, čímž ohrozil stabilitu břehového pásu a zvýšil riziko možnosti jeho protržení při zvýšených vodních stavech v řece , což by mohlo vést k zatopení Lipníku," zdůraznila mluvčí.

Starosta o nebezpečí nevěděl

"O tom, že k úpravám v daném prostoru docházelo, pochopitelně vím, ale je to věcí armády. O tom, že kvůli tomu hrozí nějaké nebezpečí pro město, se však dozvídám až od vás. Žádné informace nemám ani od Povodí Moravy a je s podivem, že policie informovala nejdříve média, aniž by poskytla informaci radnici. Pokud skutečně hrozí reálné nebezpečí, měl by se sejít krizový štáb. Začnu se tím intenzivně zabývat," reagoval rozhořčeně na informaci starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník).

"Zatím není zřejmé, zda neoprávněnou těžbu a následné zavezení prostoru nebezpečnými odpady provedla firma, která měla na starosti revitalizační modernizaci vojenského výcvikového sportoviště, nebo nezávisle na ní někdo jiný, případně pracovník této firmy bez jejího souhlasu. To by mělo teprve objasnit vyšetřování, které probíhá," konstatovala Sedláčková.

Za trestné činy krádeže, ohrožení a poškození životního prostředí, neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady a obecné ohrožení hrozí pachateli až 12 let vězení.