zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Seminář PROBLEMATIKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ LESNÍCH TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ

11.09.2009
Odpady
Energie
Les
Pozvánka na Seminář PROBLEMATIKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ LESNÍCH TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ

Pořádá Česká lesnická společnost, o.s., ve  spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem - pobočkou Brno

V souvislosti s rostoucí potřebou využívání obnovitelných zdrojů energie se dostává
do popředí zájmu odborníků využívání potenciálu lesní biomasy. Zároveň je důležitost tohoto tématu posílena globální ekonomickou krizí a potřebou zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství.
Kvantifikací zdrojů zbytkové těžební biomasy v rámci České republiky se zabývá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. Současně získávají praktičtí producenti, zpracovatelé a uživatelé zbytkové těžební biomasy neocenitelné lokální zkušenosti s využíváním této suroviny a jeho  ekonomickou stránkou. K výměně vzájemných zkušeností mezi výše uvedenými skupinami a za přítomnosti pracovníků MZe a MŽP kteří se  podílejí na formování současné i budoucí státní politiky v této oblasti má sloužit odborný seminář, na který jste srdečně zváni.
Praktickou ukázkou energetického využití biomasy bude exkurze ve výtopně Brno - Bystrc, která vytápí biomasou z lesní štěpky část sídliště. Doprava na exkurzi se uskuteční vlastními auty, popř.  MHD (cca 3 km od místa konání semináře).

ISBN 978-80-02-02168-1

ÚTERÝ, 22. ZÁŘÍ  2009

KONFERENČNÍ SÁL ÚHÚL BRNO, VRÁZOVA 1

Odborný garant:
Ing. Gabriela Pavloňová  ÚHÚL Brandýs n. L., pobočka Brno
Vrázova 1, 616 00 Brno-Žabovřesky
tel.: 720 489 942, e-mail:  Pavlonova.Gabriela@uhul.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura    Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz
(14.-18.9. 2009 dovolená, kancelář ČLS přijímá elektronickou poštu)


Časový program odborné akce:

  8,00  -    8,45 hod.          prezence účastníků
  8,45  -  12,00 hod.          zahájení a přednášky
12,00  -  13,00 hod.    polední přestávka na občerstvení
13,00  -  15,00 hod   exkurze (výtopna Brno - Bystrc)
16,00 hod     ukončení exkurze a odjezd
    

Odborné referáty:

Ing. Záviš Pexidr, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR 
 Lesní biomasa – obnovitelný zdroj energie, aktuality z pohledu sekce LH MZe                            
 
Ing. Vladimír Dolejský, PhD., Ministerstvo životního prostředí ČR
  Problematika energetického využití lesních těžebních zbytků jako obnovitelného
zdroje energie

Marie Horsky, Institut f. Internationale Forst- und Holzwirtschaft Osteuropas Tharandt, TU Dresden   (nepotvrzeno - příprava na zkoušky)
  Ekonomika využívání těžebních zbytků ve Svobodném státě Sasko

Ing. Přemek Štipl, PhD., Lesy ČR, s.p.
Věcná a legislativní úskalí využití těžebních zbytků


Ing. Dalibor Šafařík, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Význam a vliv systémů certifikace lesů na obchod energetickou štěpkou


Ing. Martin Nikl / Ing. Gabriela Pavloňová, ÚHÚL Brno
  Zjišťování zásob lesních těžebních zbytků v České republice


Ing. Tomáš Hamšík, Codet s.r.o.
Technologie pro výrobu biomasy

Organizační pokyny:

Odborná akce  se koná v úterý, 22. září od 9.00 v sídle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno, Vrázova 1, BRNO, http://www.uhul.cz/brno/ , vjezd z ulice Navrátilova.
Počet přihlášek je omezen kapacitou sálu pro 60 osob, v případě naplnění kapacity bude každý informován individuálně.

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
2. Účastnický poplatek činí  500,- Kč,  přednášející neplatí.  Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126,
Praha 5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000,  k.s. 0308, v.s. 2240909.
Upozornění: ČLS  je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
3. Součástí účastnického poplatku je sborník referátů ve formě CD a občerstvení tentokrát výjimečně a s ohledem na místní podmínky pouze formou bohatého studeného bufetu.
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 8. září 2009      
na e-mailovou adresu  cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní : ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit  více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Po uvedeném termínu je nutno dohodnout účast telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem uveďte prosím do Zprávy pro příjemce jméno účastníka, firmu i v.s.     
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme vám sborník.
6. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.


Je možné ubytovat se den předem v nedalekém hotelu - http://www.hotelkozak.cz/
Doprava na exkurzi se přepokládá vlastními auty, popř MHD, odjezd od pobočky ÚHÚL, Vrázova 1 po obědě, kolem 13.00 hod. Seminář bude ukončen po exkurzi v Brně - Bystrci.  kolem čtvrté hodiny odpoledne.


Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí