zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklohraní

18.09.2009
Recyklace
Recyklohraní

Vzdělávací celorepublikový projekt Recyklohraní určený hlavně pro základní a střední školy vstupuje do druhého ročníku. Tento unikátní projekt funguje od září 2008 jako dlouhodobý školní recyklační program a u škol během svého působení našel velkou odezvu. Recyklohraní si klade za cíl osvětovou a vzdělávací činnost v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice a realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a vysloužilých drobných elektrozařízení.Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva školství.

Od 1. 9. 2009 vstoupila do projektu Recyklohraní společnost Ekolamp s.r.o., která se zabývá kolektivním systémem se zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení. Organizátoři (Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o., EKO-KOM a.s. a Ekolamp s.r.o ) chtějí tímto způsobem docílit, aby se projekt Recyklohraní stal zcela komplexním vzdělávacím programem v oblasti třídění, sběru a recyklace odpadu, baterií či elektrozařízení.

Recyklohraní si do druhého ročníku opět připravilo tématické soutěže a kvízy. Školní rok byl zahájen Testem na zahřátí, který ověřuje poznatky žáků a studentů z prvního ročníku projektu. Pro školy je také nově připravena nabídka exkurzí do zpracovatelských firem. Vše je možné sledovat na www.recyklohrani.cz.

přihlášených škol

1610

celkem zapojených obcí

1000

celkem vydaných bodů

1 996 804

z toho za splněné úkoly

533 525

z toho za sběr elektra

614 820

z toho za sběr baterií

249 902

dosud vybráno bodů

380 341

odměnu si vybralo škol

258

celkem tun elektrozařízení

190

celkem tun baterií

51

Recyklohraní - očima organizátorů projektu:

Asekol

"Osvěta a vzdělávání v oblasti třídění a recyklace odpadů i vysloužilých spotřebičů je nejefektivnější u nejmladší části populace, tedy žáků a studentů. První rok fungování školního projektu Recyklohraní to potvrdil. Jeho životaschopnost potvrdil značný zájem ze strany pedagogů nejen o zapojení do projektu, ale i o jednotlivé dílčí úkoly. Důkazem je i milá knížka povídek "Kam s nimi, aneb Jak to bylo u nás doma?", která vznikla z vítězných prací, přihlášených do lednového literárního úkolu. Věříme, že výuková sada, připravená jako novinka začínajícího druhého roku trvání projektu, bude pro pedagogy i žáky přínosem a zpestřením výuky", říká Hana Ansorgová.

EKO-KOM

"EKO-KOM a.s. hodnotí dosavadní výsledky programu Recyklohraní nadmíru pozitivně. Ohlas, který Recyklohraní vyvolalo mezi školami, předčil naše očekávání. Aktivita škol, tedy zapojení škol do jednotlivých úkolů, které EKO-KOM v rámci programu vyhlašuje, je pravidelně vyšší než 50%, a žáci v nich prokazují, že problematika třídění a využívání odpadů pro ně není neznámou a velice dobře se v ní orientují. Kromě plnění úkolů se snažíme školy motivovat k tomu, aby kvalitně prezentovaly výsledky svojí práce a i v této oblasti nás žáci zapojených škol neustále pozitivně překvapují. Proto nám dělá radost, že můžeme ukázky školních prací předvést odborné i laické veřejnosti, tak jak to činíme např. na každoročně pořádané konferenci Odpady a obce, konané v Hradci Králové. Účast v programu chápeme jako logické propojení všech vzdělávacích aktivit, které EKO-KOM, a.s. realizuje a i v budoucnu se budeme na tuto oblast výrazně zaměřovat", hodnotí první ročník Recyklohraní Šárka Nováková.

Ecobat

"Společnost ECOBAT díky zahájení školního programu Recyklohraní zajistila v roce 2008 rekordní množství použitých přenosných baterií (celkem 330 tun) a tento trend pokračoval i v první polovině letošního roku. Školní programy sběru použitých baterií jsou zavedeny i v jiných zemích Evropské unie (Polsko, Belgie, Holandsko), ale Recyklohraní je unikátní svojí komplexností (sbírají se baterie i elektrozařízení) i velkým důrazem na celkové ekologické vzdělávání školní mládeže. Do budoucna očekáváme, že rodinná osvěta žáků ze zapojených škol přinese zvýšené množství vracených baterií právě v jejich městech a obcích. A to je velmi žádoucí s ohledem na cíle EU, podle kterých se úroveň zpětného odběru přenosných baterií musí v ČR do roku 2012 více než zdvojnásobit", představuje plány RNDr. Petr Kratochvíl.

Ekolamp

"Oblastí, které Ekolamp věnuje velkou pozornost, je informování veřejnosti o způsobu a možnostech zpětného odběru a recyklace osvětlovacích zařízení. Jednou z důležitých cílových skupin jsou děti, které velmi dobře vstřebávají informace o ochraně životního prostředí, a navíc jsou v tomto směru učiteli svých rodičů. Proto jsme pro školáky a studenty letos na jaře připravili velkou on-line soutěž "Nechte svůj talent zazářit", která zaznamenala velký úspěch. Po této zkušenosti jsme se rozhodli připojit se ke školnímu projektu Recyklohraní a vytvořit z něj ještě komplexnější vzdělávací program v oblasti třídění, sběru a recyklace odpadu, baterií či elektrozařízení. Pro druhý ročník Recyklohraní připravujeme pro děti řadu rozmanitých úkolů a věříme, že jejich prostřednictvím získají zajímavé a přínosné informace nejen o zpětném odběru světelných zdrojů, ale také o úsporách energií a o šetrném přístupu k životnímu prostředí vůbec", dodává Zuzana Křenková.

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny v internetovém katalogu Recyklohraní. Další body mohou školy získat za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí