zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EIA proces na Mochovce je fraška

22.09.2009
EIA
EIA proces na Mochovce je fraška
Občianske združenie ZA MATKU ZEM žiada Ministerstvo životného prostredia SR o zrušenie prebiehajúceho procesu posudzovania vplyvov jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4 (EIA proces) a vyhlásenie nového procesu. Doposiaľ prebiehajúci EIA proces je iba fraška pre verejnosť pretože nespĺňa základné náležitosti, ktoré má seriózne cezhraničné posudzovanie spĺňať.

I napriek tomu, že prebieha proces posudzovania vplyvov elektrárne na životné prostredia, tak sa v Mochoviach stavia, čo je jednak v rozpore s platnou slovenskou aj európskou legislatívou. Dokazuje to takisto, že Slovenské elektrárne ani MŽP SR nemajú záujem o kvalitný EIA proces. Ako chcú elektrárne zapracovať výstupy a pripomienky, ktoré vyplynú z EIA procesu keď zároveň prebieha výstavba v Mochovciach? Po dostavbe už nebude možné realizovať opravy a doplnky projektu.

EIA správa vôbec nerieši likvidáciu vyhoretého jadrového paliva a odsúva tento problém na plecia štátu a daňových poplatníkov“, uviedol Pavol Široký, koordinátor programu energia o.z. ZA MATKU ZEM, „Požadujeme, aby žiadna jadrová elektráreň nedostala povolenie na výstavbu ani prevádzku, pokým nebude vyriešený problém bezpečnej likvidácie tohto nebezpečného odpadu.“, dodal Pavol Široký.

V dokumente ďalej absentujú riešenia rizík havárie veľkého dopravného lietadla a riziká teroristického útoku. Mochovce nebudú mať ani kontajment (železobetónovú ochrannú obálku), ktorá je štandardnou požiadavkou v krajinách západnej Európy a má zabrániť úniku radiácie pri vážnej havárii.

EIA správa obsahuje veľa zavádzajúcich informácií ako napr. „Vybudovanie jadrových zariadení v areáli JZ Mochovce nesporne prispeje, resp. prispieva k stabilizácii ekonomiky ... a vylúči skleníkový efekt konvenčných elektrární.”. U uhoľných elektrární sú emisie 960 gCO2e/KWh, zo spaľovania plynu 443 gCO2e/KWh a u jadrových elektrární je to 66-120 gCO2e/KWh. Ďalšou zavádzajúcou informáciou je: „Podľa údajov z roku 2005, energia vyrobená EMO12 predstavovala 6,240 GWh a berúc do úvahy priemerný špecifický faktor CO2, ..., zníženie emisií predstavuje celkovo 5 000 000 ton CO2. Rovnaké zníženie s dosiahne pri budúcom prevádzkovaní MO34.” Ani prvé dva bloky v Mochoviach ani ďalšie bloky, ktoré sa stavajú nenahradili a nenahradia žiadne uhoľné ani plynové elektárrne.

EIA správa neobsahuje ani riešenia ďalších problémov týkajúcich sa napr. zaistenia dostatku chladiacej vody a prípadnej výstavby vodného diela Slatinka, alebo porovnanie zdravotného stavu obyvateľov pred a po spustení prvých dvoch blokov Mochoviec z čoho by bolo možné zistiť vplyv ďalších dvoch blokov.

Občianske združenie ZA MATKU ZEM bude z týchto aj ďalších dôvodov požadovať ukončenie súčasného procesu, dopracovanie chýbajúcich dokumentov a rozporov, ukončenie výstavby Mochoviec a začatie nového procesu posudzovania vplyvov na životného prostredie.

 

Viac informácií:

- Mgr. Pavol Široký – siroky@zmz.sk, 0903-791060

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí