zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dům snů v tvrdé realitě

26.09.2009
Ekologické stavění, bydlení
Dům snů v tvrdé realitě

Při realizaci ekologicky úsporné dřevostavby za deset milionů korun, která je dílem architekta Josefa Smoly, byly použity u nás zatím ještě nikdy nevyužité technologie.

V lukrativní lokalitě na okraji Prahy rostl od jara 2009 nový dům. Kromě nízkoenergetické dřevostavby zároveň vznikla kostra nové reality show TV Nova Dům snů. Časopis Stavitel se stal odborným partnerem této soutěže a bude pravidelně až do prosince 2009 přinášet podrobné informace o stavbě.

KOMPOZICE DVOU HMOT

Dům je výtvarnou kompozicí dvou hmot, (půdorysně vycházejících z tvaru pozemku). Podélné a kolmé přízemní křídlo s plochou zelenou střechou a převýšené asymetricky komponované části podkroví zastřešené pultovou, rovněž ozeleněnou střechou, sledují sklon stávajícího terénu.

Zelené střechy (zčásti pochozí, využitelné jako terasy) byly navrženy nikoliv náhodně a samoúčelně, ale se zřetelem k výškovému osazení domu do terénu. Jde o princip splynutí navrhovaného rodinného domu s mírným ozeleněným svahem při pohledu shora (vysoký násep oddělující stávající vesnickou zástavbu od nového obytného areálu Mandava u Štiřína tyto pohledy umožňuje) a o ekologické aspekty - náhradu zelených ploch odebraných území v rámci zastavěné plochy domu. Navíc zelené střechy vytvářejí příjemné mikroklima a akumulují vlhkost.

Horizontální hmotové řešení domu je podpořeno volbou materiálů střídajících se v pásech. Spodní stavba, její sokl, je ve viditelné části nad úrovní upraveného terénu obložena lomovým kamenem s hlubokým spárováním. Je oddělená vodorov-nou linkou dřevěné konstrukce terasy. Následuje vodorovně členěný obklad fasády dřevěnými modřínovými profily prolomený převýšenými plochami prosklení.

Kontrastní je pouze vyvýšená hmota střešní nástavby v podkroví, krytá zelenou pultovou střechou s kšiltem dřevěného slunolamu na jižní straně a přesahem střechy na severu, kopírující sklonem modelaci stávajícího terénu. Její fasáda bude pojatá odlišně od podnože domu v probarvené stěrkové omítce odstínu světlé kukuřice.

Výše popsaná struktura hmot, architektonického řešení a situování domu na pozemku v souladu s klasickými principy nízkoenergetických domů (NED) vytváří konstrukční předpoklad energeticky úsporného domu optimálně orientovaného ke světovým stranám.

ŘEŠENÍ FASÁD

Fasády jsou řešeny s obdélníkovými převýšenými otvory bez členění, francouzskými okny, okny s běžnou výškou parapetu nebo nízkými pásovými okny podle účelu, funkce místnosti vnitřní dispozice a zohlednění orientace ke světovým stranám. Při návrhu rodinného domu byly důsledně aplikovány klasické principy nízkoenergetického stavění (tj. kromě jiného optimalizace ploch okenních otvorů, zónování dispozice vzhledem ke světovým stranám, kompaktní objem stavby, redukce otevíravých částí oken...).

Barevné a materiálové řešení je pojato v klidném, nenásilném provedení, které rychle nezevšední a dobře umožní začlenit novostavbu do kontextu místa. Převažují "přiznané" přírodní barvy materiálů a pastelové barvy. Důraz je kladen na hru a dialog základních hmot, světla a stínů na fasádách, barvy jsou pouze doplňkovým výrazovým prostředkem podtrhujícím celkovou výtvarnou kompozici.

"Mojí snahou bylo uspokojit požadavky klienta a zároveň navrhnout účelné kompaktní a ekonomické řešení umožňující originální a osobitý výraz při splnění všech místních regulativů a požadavků stavebního úřadu v blízké Kamenici a dalších předpokládaných místních podmínek," říká Ing. arch. Josef Smola a dodává: "Rovněž tak bylo zohledněno hledisko vlivu stavby na životní prostředí a soudobé evropské trendy v navrhování energeticky úsporných rodinných domů."

PREFABRIKOVANÁ STAVBA

Dům je koncipován jako dvoupodlažní lehká, nepodsklepená prefabrikovaná dřevěná stavba uložená na základovém roštu z betonových zděných pasů. Spodní a vrchní části jsou odděleny provětrávaným kontrolovatelným prostorem.

Přízemí i podkroví je konstrukčně i dispozičně podélný dvoutrakt s největším volným rozponem 3,5 m. Vepsaný je v příčném směru do modulové osnovy po 5000 mm. Obě části jsou zastřešeny dvouplášťovou zelenou, vegetační střechou. Základové pasy spodní stavby jsou zděny z tenkostěnných betonových skořepinových tvárnic s výztuží a výplní betonem. Nosné stěny, podlahové a střešní konstrukce vrchní stavby jsou montovány z panelů s I - profily Steico, konstrukční dřevoštěpkovou OSB deskou a výplní tepelnou izolací z dřevité vlny, v podkroví bylo využito konopí.

Uvedené technické a konstrukční řešení je optimální pro návrh NED ve specifických podmínkách daného pozemku. Hlavní užité konstrukční materiály se vyznačují dobrou prostorovou tuhostí a mají zároveň minimální ekologickou stopu vzhledem k nežádoucí tvorbě emisí skleníkových plynů v rámci celého životního cyklu stavby od těžby a dopravy stavebního materiálu po recyklaci domu.

AUTOR: Jiří Kučera


Tepelná ochrana budov ve jmenovateli

Podlaha na terénu:

UN = 0,60/0,40 W/(m2.K)

Podlaha nad venkovním prostorem: UN = 0,24/0,10 W/(m2.K)

Stěna obvodového pláště, lehká:

UN = 0,30/0,15 W/(m2.K)

Plochá střecha:

UN = 0,24/0,12 W/(m2.K)

Střecha šikmá:

UN = 0,24/0,12 W/(m2.K)

Okna: UN = 1,70/0,90 W/(m2.K)

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí