Fotovoltaické panely (FP) přeměňují na základě tzv. fotovoltaického jevu sluneční svit na elektrickou energii. V takovém případě je dům s FP energeticky soběstačný - část energie sám spotřebuje a část prodává za předem dohodnuté ceny garantované státem.

Princip zeleného bonusu spočívá v tom, že za energii odebranou ze sítě zaplatíme pouze 3,50 Kč/kWh, za energii vyrobenou a dodanou do sítě inkasujeme dotovanou výkupní cenu 11,90 Kč/kWh. Z rozdílu (zeleného bonusu) plyne ekonomická výhodnost provozování takového domu. Výkupní cena je státem garantovaná na dobu dvaceti let od uvedení fotovoltaické elektrárny (FVE) do provozu.

Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je potřeba plocha přibližně 8 m2. FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh (JOYCE ČR).
var data_183812 = [{ alt : "Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je potřeba plocha přibližně 8 m2. FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh (JOYCE ČR). ", description :"Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je potřeba plocha přibližně 8 m2. FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh (JOYCE ČR). ", author : { author : "archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag", authorUrl :"", source : "Právo", type : "dynamic", sourceUrl : "http://www.pravo.cz" }, small : {url:"http://media.novinky.cz/381/183812-top_foto2-simlr.jpg"}, big : { url:"http://media.novinky.cz/381/183812-original1-simlr.jpg", width:800, height:600 } }];

Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je potřeba plocha přibližně 8 m2. FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh (JOYCE ČR).

FOTO: archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag, Právo

Návratnost financí

Fotovoltaika je jedním z čistých obnovitelných zdrojů elektrické energie. Díky sériové výrobě panelů i pokročilejším technologiím klesá jejich cena i energetická náročnost výroby. A naopak stále se zvyšuje účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Množství energie potřebné pro výrobu a další životní cyklus běžného FV krystalického panelu tento panel vyrobí za 3-4 roky.

Přitom FV panely mají životnost minimálně 30 let. U tenkovrstvých technologií je tato doba pouhých 6 měsíců. Za pomoci národní a evropské podpory obnovitelných zdrojů energie se navíc zkracuje také návratnost investice do FVE a stává se z ní zajímavý vklad s vysokým ziskem i pro běžné uživatele. Financování upravuje zákon č. 180/ 2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Články ftv. panelů ASEC chrání proti nejtvrdším povětrnostním podmínkám odolné tvrzené sklo a laminátová vrstva EVA, zespodu pak pevná deska. Jsou vsazeny do robustního 47,5 mm silného eloxovaného hliníkového rámu, který zajišťuje trvanlivou instalaci.
var data_183814 = [{ alt : "Články ftv. panelů ASEC chrání proti nejtvrdším povětrnostním podmínkám odolné tvrzené sklo a laminátová vrstva EVA, zespodu pak pevná deska. Jsou vsazeny do robustního 47,5 mm silného eloxovaného hliníkového rámu, který zajišťuje trvanlivou instalaci. ", description :"Články ftv. panelů ASEC chrání proti nejtvrdším povětrnostním podmínkám odolné tvrzené sklo a laminátová vrstva EVA, zespodu pak pevná deska. Jsou vsazeny do robustního 47,5 mm silného eloxovaného hliníkového rámu, který zajišťuje trvanlivou instalaci. ", author : { author : "archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag", authorUrl :"", source : "Právo", type : "dynamic", sourceUrl : "http://www.pravo.cz" }, small : {url:"http://media.novinky.cz/381/183814-top_foto2-x6f7w.jpg"}, big : { url:"http://media.novinky.cz/381/183814-original1-x6f7w.jpg", width:800, height:450 } }];

Články ftv. panelů ASEC chrání proti nejtvrdším povětrnostním podmínkám odolné tvrzené sklo a laminátová vrstva EVA, zespodu pak pevná deska. Jsou vsazeny do robustního 47,5 mm silného eloxovaného hliníkového rámu, který zajišťuje trvanlivou instalaci.

FOTO: archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag, Právo

Elektrárna jako investice

Ceny energií vyráběných z neobnovitelných zdrojů logicky rostou, proto hledáme šetrné technologie a obnovitelné zdroje. Nebývalý rozmach zažívá výroba elektrické energie ze Slunce za pomoci vysoce účinných panelů, která je ekologicky, ale také ekonomicky výhodná i v našich klimatických podmínkách.

Samotnou sluneční elektrárnu tvoří určité množství FP (podle požadovaného výkonu), kabeláže a dalších jisticích a pomocných prvků. Nezbytnou součástí je také střídač (nebo střídače) proudu, protože FP vyrábějí elektřinu stejnosměrnou. Tu střídač upraví na běžný střídavý proud s kmitočtem 50 Hz. Stacionární FE je prakticky bezúdržbová a její životnost se počítá na desítky let.

Ftv. panely KD 210GH-2P o výkonu 210Wp montované na řadových domech v anglickém stylu v Lešanech využívají zelený bonus, který umožňuje vyrobenou energii spotřebovat a přebytky dodávat do distribuční soustavy.
var data_183813 = [{ alt : "Ftv. panely KD 210GH-2P o výkonu 210Wp montované na řadových domech v anglickém stylu v Lešanech využívají zelený bonus, který umožňuje vyrobenou energii spotřebovat a přebytky dodávat do distribuční soustavy. ", description :"Ftv. panely KD 210GH-2P o výkonu 210Wp montované na řadových domech v anglickém stylu v Lešanech využívají zelený bonus, který umožňuje vyrobenou energii spotřebovat a přebytky dodávat do distribuční soustavy. ", author : { author : "archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag", authorUrl :"", source : "Právo", type : "dynamic", sourceUrl : "http://www.pravo.cz" }, small : {url:"http://media.novinky.cz/381/183813-top_foto2-9ks7d.jpg"}, big : { url:"http://media.novinky.cz/381/183813-original1-9ks7d.jpg", width:800, height:531 } }];

Ftv. panely KD 210GH-2P o výkonu 210Wp montované na řadových domech v anglickém stylu v Lešanech využívají zelený bonus, který umožňuje vyrobenou energii spotřebovat a přebytky dodávat do distribuční soustavy.

FOTO: archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag, Právo

Státní podpora

Díky systému státní podpory ve formě zelených bonusů není pořízení FVE prodělečné. Proto je vybudování malé elektrárny seriozní investicí s vysokým dlouhodobým výnosem při neexistujících rizicích. * Celkové investiční náklady na pořízení FVE se pohybují kolem 120 000-130 000 Kč bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu).

Životnost FP přesahuje díky jednoduché konstrukci a kvalitě výroby 30 let.

Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je zapotřebí plocha přibližně 8 m2.

FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít v našich klimatických podmínkách celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh v závislosti na lokalitě.

Co potřebujeme ke stavbě

Ke stavbě FVE menších výkonů využijeme vhodnou střešní plochu domu. Ideální je sedlová střecha orientovaná na jih s možným odklonem na východ či západ cca 10 až 20 % a sklonem 15-45°. Lze využít i plochy s odlišnou orientací, kdy se ale postupně snižuje maximální účinnost elektrárny. S instalací pomocných konstrukcí není problém ani na zemi nebo rovné střeše. Podle zapojení FVE rozlišujeme tři druhy:

Ostrovní systém, kdy vyrábíme energii pouze pro svoji potřebu v místě, kde není elektrická síť. Tento způsob se využívá v chatách, karavanech apod., energie se skladuje v bateriích.

Připojení na síť samostatnou přípojkou -- elektrárna dodává proud pouze do sítě.

Připojení pro vlastní spotřebu energie a prodej přebytků do sítě - využití tzv. zelených bonusů.

Majitelé rodinných domů nejčastěji využívají třetí způsob zapojení. FVE se obvykle připojí na běžný domovní rozvod a hned za střídačem je instalovaný elektroměr pro měření vyrobené elektřiny. Aby bylo možné rozlišit proud dodávaný ze sítě a do sítě, je třeba nahradit hlavní elektroměr tzv. čtyřkvadrantním, o což se postará distribuční společnost.

Po nezbytných revizích a úředních formalitách, které dobrý generální dodavatel zajistí za nás, už zbývá jen začít vydělávat a měsíčně posílat distribuční společnosti fakturu za vyrobenou elektřinu.