Fotovoltaické panely (FP) přeměňují na základě tzv. fotovoltaického jevu sluneční svit na elektrickou energii. V takovém případě je dům s FP energeticky soběstačný - část energie sám spotřebuje a část prodává za předem dohodnuté ceny garantované státem.

Princip zeleného bonusu spočívá v tom, že za energii odebranou ze sítě zaplatíme pouze 3,50 Kč/kWh, za energii vyrobenou a dodanou do sítě inkasujeme dotovanou výkupní cenu 11,90 Kč/kWh. Z rozdílu (zeleného bonusu) plyne ekonomická výhodnost provozování takového domu. Výkupní cena je státem garantovaná na dobu dvaceti let od uvedení fotovoltaické elektrárny (FVE) do provozu.

Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je potřeba plocha přibližně 8 m2. FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh (JOYCE ČR).

Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je potřeba plocha přibližně 8 m2. FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh (JOYCE ČR).

FOTO: archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag, Právo

Návratnost financí

Fotovoltaika je jedním z čistých obnovitelných zdrojů elektrické energie. Díky sériové výrobě panelů i pokročilejším technologiím klesá jejich cena i energetická náročnost výroby. A naopak stále se zvyšuje účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Množství energie potřebné pro výrobu a další životní cyklus běžného FV krystalického panelu tento panel vyrobí za 3-4 roky.

Přitom FV panely mají životnost minimálně 30 let. U tenkovrstvých technologií je tato doba pouhých 6 měsíců. Za pomoci národní a evropské podpory obnovitelných zdrojů energie se navíc zkracuje také návratnost investice do FVE a stává se z ní zajímavý vklad s vysokým ziskem i pro běžné uživatele. Financování upravuje zákon č. 180/ 2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Články ftv. panelů ASEC chrání proti nejtvrdším povětrnostním podmínkám odolné tvrzené sklo a laminátová vrstva EVA, zespodu pak pevná deska. Jsou vsazeny do robustního 47,5 mm silného eloxovaného hliníkového rámu, který zajišťuje trvanlivou instalaci.

Články ftv. panelů ASEC chrání proti nejtvrdším povětrnostním podmínkám odolné tvrzené sklo a laminátová vrstva EVA, zespodu pak pevná deska. Jsou vsazeny do robustního 47,5 mm silného eloxovaného hliníkového rámu, který zajišťuje trvanlivou instalaci.

FOTO: archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag, Právo

Elektrárna jako investice

Ceny energií vyráběných z neobnovitelných zdrojů logicky rostou, proto hledáme šetrné technologie a obnovitelné zdroje. Nebývalý rozmach zažívá výroba elektrické energie ze Slunce za pomoci vysoce účinných panelů, která je ekologicky, ale také ekonomicky výhodná i v našich klimatických podmínkách.

Samotnou sluneční elektrárnu tvoří určité množství FP (podle požadovaného výkonu), kabeláže a dalších jisticích a pomocných prvků. Nezbytnou součástí je také střídač (nebo střídače) proudu, protože FP vyrábějí elektřinu stejnosměrnou. Tu střídač upraví na běžný střídavý proud s kmitočtem 50 Hz. Stacionární FE je prakticky bezúdržbová a její životnost se počítá na desítky let.

Ftv. panely KD 210GH-2P o výkonu 210Wp montované na řadových domech v anglickém stylu v Lešanech využívají zelený bonus, který umožňuje vyrobenou energii spotřebovat a přebytky dodávat do distribuční soustavy.

Ftv. panely KD 210GH-2P o výkonu 210Wp montované na řadových domech v anglickém stylu v Lešanech využívají zelený bonus, který umožňuje vyrobenou energii spotřebovat a přebytky dodávat do distribuční soustavy.

FOTO: archiv firem JOYCE CZ, Kyocera a Solag, Právo

Státní podpora

Díky systému státní podpory ve formě zelených bonusů není pořízení FVE prodělečné. Proto je vybudování malé elektrárny seriozní investicí s vysokým dlouhodobým výnosem při neexistujících rizicích. * Celkové investiční náklady na pořízení FVE se pohybují kolem 120 000-130 000 Kč bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu).

Životnost FP přesahuje díky jednoduché konstrukci a kvalitě výroby 30 let.

Pro namontování 1 kWp instalovaného výkonu je zapotřebí plocha přibližně 8 m2.

FVE o výkonu 1 kWp s FV panely orientovanými na jih se sklonem 35° bude mít v našich klimatických podmínkách celkovou roční produkci přibližně 900 až 1000 kWh v závislosti na lokalitě.

Co potřebujeme ke stavbě

Ke stavbě FVE menších výkonů využijeme vhodnou střešní plochu domu. Ideální je sedlová střecha orientovaná na jih s možným odklonem na východ či západ cca 10 až 20 % a sklonem 15-45°. Lze využít i plochy s odlišnou orientací, kdy se ale postupně snižuje maximální účinnost elektrárny. S instalací pomocných konstrukcí není problém ani na zemi nebo rovné střeše. Podle zapojení FVE rozlišujeme tři druhy:

Ostrovní systém, kdy vyrábíme energii pouze pro svoji potřebu v místě, kde není elektrická síť. Tento způsob se využívá v chatách, karavanech apod., energie se skladuje v bateriích.

Připojení na síť samostatnou přípojkou -- elektrárna dodává proud pouze do sítě.

Připojení pro vlastní spotřebu energie a prodej přebytků do sítě - využití tzv. zelených bonusů.

Majitelé rodinných domů nejčastěji využívají třetí způsob zapojení. FVE se obvykle připojí na běžný domovní rozvod a hned za střídačem je instalovaný elektroměr pro měření vyrobené elektřiny. Aby bylo možné rozlišit proud dodávaný ze sítě a do sítě, je třeba nahradit hlavní elektroměr tzv. čtyřkvadrantním, o což se postará distribuční společnost.

Po nezbytných revizích a úředních formalitách, které dobrý generální dodavatel zajistí za nás, už zbývá jen začít vydělávat a měsíčně posílat distribuční společnosti fakturu za vyrobenou elektřinu.