zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelená úsporám není sociální dávka

09.10.2009
Dotace
Zelená úsporám není sociální dávka

Program Zelená úsporám na podporu úspor energie odstartoval v dubnu 2009 a od začátku byl kritizován pro tvrdé podmínky a komplikovaný postup pro získání dotace.

Kde mohou být skutečné problémy a co jsou neoprávněné požadavky? Dnes dochází ke změnám v programu. Co změny přináší?

Nejčastěji jsou kritizovány tyto body:

  • tvrdé podmínky pro udělení dotace z části A (zateplení obálky budovy)
  • nutnost projektové dokumentace
  • není podporována svépomocná realizace, musí být použita firma ze Seznamu odborných dodavatelů (SOD)
  • nutnost dofinancovat rekonstrukci z vlastních zdrojů
  • peníze nejsou pro každého

Nesplnitelné podmínky podle médií stojí za velmi malým počtem žádostí o dotaci. Větší zpoždění ale pravděpodobně způsobuje účel dotací. Kvalitní projekt není možné připravit přes noc, hlavně v době, kdy se podmínky stále vyvíjejí a upřesňují. Stavební projekty vyžadují delší přípravu.

Podívejme se na jednotlivé body zblízka.

Tvrdé podmínky

Hlavním účelem peněz určených na zateplování je úspora energií a snížení emisí CO2. Je proto nanejvýš rozumné, aby byla podporována opatření odpovídající současnému stavu techniky, a ne opatření odpovídající minulému století. V konkrétních případech jde o zateplení masivní vrstvou izolace, použití kvalitních oken a použití nuceného větrání s rekuperací vzduchu.

Tato opatření jsou většinou stavebních firem a "odborníků" odmítána, protože "dávat víc než 10 centimetrů je nesmysl" a zastaralá okna nabízená výrobci nemají požadované parametry. Nejsou tak daleko doby, kdy bylo zateplení 8 cm považováno za něco šíleného. Současné běžně dostupné metody dovolují bez většího navýšení ceny zvětšit tloušťku izolace na 20 a více centimetrů. Navýšení ceny znamená pouze zvýšenou cenu materiálů tepelné izolace. V případě nejpoužívanějšího polystyrenu znamená 1 cm izolace navíc 15 až 20 Kč/m2. Při celkové ceně 900 Kč/m2 zateplovacího systému včetně montáže bez izolantu představuje zvětšení tloušťky izolace o 10 cm skutečně zanedbatelné zvýšení ceny.

V článku i tepelných izolacích na serveru Nazeleno.cz se dokonce říká: "Pěnový polystyrén je tedy v tenké vrstvě nebezpečný izolant."

Smyslem dotací není podporovat opatření, která jsou už v době realizace překonaná, ale motivovat k použití morálně trvanlivějších opatření.

Mnoho investorů se brání instalaci nuceného větrání, případně je ani nenapadne o větrání uvažovat. Přitom jsou média, poradny i internetová diskuzní fóra zavalena stížnostmi převážně ze zateplených panelových domů. Lidé si stěžují na zvýšenou vlhkost, kondenzaci vodní páry na oknech a podobné problémy. Přitom si málokdo uvědomí, že příčinou je hlavně použití nekvalitních oken, a nezajištění dostatečné výměny vzduchu. V případě oken jde o nízké povrchové teploty na vnitřní straně, které jsou způsobeny špatnými tepelně izolačními vlastnostmi, a současně jsou velmi těsná. Zajištění dostatečného množství čerstvého vzduchu tedy patří nejen k základním hygienickým požadavkům, ale tvoří nedílnou součást každé stavby (nejen rekonstrukce). O instalaci ústředního vytápění nikdo nepochybuje, přestože je velmi drahé a není ekonomicky návratné. Nucené větrání s rekuperací vzduchu je analogické. Také slouží k udržení vnitřního komfortu, ale oproti vytápění o něm málo investorů uvažuje.

Zachování současných požadavků na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a na snížení potřeby tepla na vytápění je tedy správné.

Novinkou v programu je uznání jednoho opatření v rámci dílčího zateplení.

Nutnost projektové dokumentace

Je v zájmu každého investora, aby nechal zpracovat projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že není podporována realizace svépomocí, pomůže projektová dokumentace pro výběr firmy, resp. k nacenění a následnému srovnání nabídek jednotlivých poptaných firem. Z projektové dokumentace také vychází požadovaný výpočet potřeby tepla pro vytápění a slouží i pro ohlášení stavby, příp. k žádosti o stavební povolení.

Navíc je povinnost investora zajistit Technický dozor investora - viz §152 odst. 4 stavebního zákona, pokud je stavba financována z veřejných prostředků:
"U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací."

Nově bude z programu přiznána podpora na zpracování projektové dokumentace pro část A ve výši 15 000 Kč pro rodinné domy a 30 000 Kč pro bytové domy.

Nepodporovaná svépomoc, firmy ze SOD

Tato podmínka je zdůvodňována nutností kvalitního provedení zateplení a souvisejících prací. Při současné nízké kvalitě prací stavebních firem je toto zdůvodnění úsměvné. Větším problémem je požadavek použít jednu z firem uvedených na Seznamu odborných dodavatelů. V obecné rovině je hlavním problémem Seznamu odborných dodavatelů, že nezakládá žádnou zodpovědnost zřizovatele SOD (SFŽP). Žadatel o dotaci je nucen použít firmu ze SOD, i když to pro něho neznamená žádnou výhodu ani záruku. Firmy jsou do SOD zapsány pouze na základě formálních požadavků a neřeší kvalitu jejich práce či dodávek výrobků. V obecné rovině je hlavním problémem Seznamu odborných dodavatelů, že nezakládá žádnou zodpovědnost zřizovatele SOD (SFŽP). Žadatel o dotaci je nucen použít firmu ze SOD, i když to pro něho neznamená žádnou výhodu ani záruku. Firmy jsou do SOD zapsány pouze na základě formálních požadavků a neřeší kvalitu jejich práce či dodávek výrobků. Navíc zařazení firmy může trvat dlouho a investor nemá při výběru záruku, že na SOD firma bude zapsána včas nebo že ze seznamu nebude vyškrtnuta.

V praxi se můžeme setkat i s podobnou situací: investor vybere firmu, která SOD není uvedena a požádá, aby se nechala zapsat. Reakce od firmy může být - necháme se zapsat, ale zaplatíte nám o deset procent více. Nebo ještě horší - nebudeme se zapisovat, ale známe člověka, který na SOD je zapsaný. Akci budeme realizovat přes něho a zaplatíte nám deset procent navíc.

Vítáme proto oznámení, že není podmínkou, aby firma byla zapsána na SOD.

Vložení vlastních peněz

Mnohá média jako hlavní problém uvádí, že lidé musí vložit vlastní peníze, aby získali dotaci. Nemusí. Nikdo nikoho do zateplování nenutí. Dotace představuje pomoc od státu a motivaci k efektivní investici. Navíc k investici do budoucích úspor. Časy, kdy bylo všechno "zadarmo", naštěstí skončily před dvaceti lety a dotace nejsou žádnou sociální dávkou na nákup polystyrenu. Principem každé investice jsou budoucí výnosy. V případě investice do úsporných opatření nejde o výnosy ve formě příjmu, ale o úspory peněz, které by musely být vynaloženy později. Je tedy rozumné investovat i do úspor, obzvláště v době, kdy jsou ceny energie velmi nestálé a z dlouhodobého hlediska se zvyšují

Peníze nejsou pro každého

Ano, peníze nedostane každý, ale pouze ten, kdo zatepluje kvalitně. Velká kritika programu se snesla ze strany památkářů. Dotace není skutečně určena na bezhlavé zateplování památkově chráněných objektů. U těchto a obdobných staveb je nutné citlivé posouzení možností. Ochránci památek by ale měli vzít na vědomí změnu životního stylu a požadavků moderního člověka. Je potom otázka, zda je lepší zakonzervovat starý dům ve stávajícím stavu a nechat ho postupně chátrat, protože ho nikdo nebude ochotný používat, nebo navrátit domu život i za cenu ústupků ze striktní památkové péče.

Zdroj: www.pasivnidomy.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí