zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

19.10.2009
Obecné
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 19. října 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

4.
Návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
č.j. 577/09 - bod 4 schůze vlády 15.6.2009
Předkládá: ministr životního prostředí

6.
Zpráva o připravenosti ČR na možnou další plynovou krizi
č.j. 1454/09 - bod 28 schůze vlády 12.10.2009
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministři průmyslu a obchodu a vnitra

8.
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015
č.j. 1441/09
Předkládá: ministr životního prostředí

9.
Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 - 2013
č.j. 1442/09
Předkládá: ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

13.
Informace o plnění Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
č.j. 1426/09
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Přírodní rezervace (PR) Kamenná Trouba - realizace akce "Stavební úpravy a odbahnění vodní nádrže Kamenná Trouba", žadatel MVDr. V. Žižkovský, DrSc., Jezerní 5, 150 00 Praha 5
č.j. 1427/09
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. a), d), h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavebních prací k zajištění stability silničního tělesa účelové komunikace MSK Hvězda - Ovčárna na území Národní přírodní rezervace Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
č.j. 1428/09
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d), i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné činnosti na lesních plochách ponechaných samovolnému vývoji na území Národní přírodní rezervace Mionší
č.j. 1429/09
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), b) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výstavby nové hráze rybníka Velký Váček a rekonstrukce spojovací hráze mezi rybníkem Velký Váček a Velký Budní na území Národní přírodní rezervace Polanská niva a I. zóny CHKO Poodří
č.j. 1430/09
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Milana Doláka za účelem vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci v trase Strážné - Zadní Rennerovky
č.j. 1431/09
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Přírodní rezervace (PR) Červená louka a PR Milská stráň - faunistický průzkum druhů rodu Čmelák a PR Podhrázský rybník, PR Tonice - Bezedná, PR Černínovsko, PR Hrbáčkovy tůně, PR Vrť a PR Podhůrka - faunistický průzkum druhů rodů Jepice a Vážky, žadatel Petr Záruba, Na Závěrce - Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice
.j. 1432/09
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Přírodní rezervace (PR) Údolí Oslavy a Chvojnice - dodatečné povolení stavby chaty na p.č. 2657/1 v k.ú. Senorady, žadatelka paní Hana Bretfeldová, Lomená 36 e, 617 00 Brno
č.j. 1433/09
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Petru Prausovou pro pořádání hromadné veřejné akce na území národního parku za účelem organizace Hubertovy jízdy
č.j. 1455/09
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Žádost Ing. Ivo Goedharta o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem užívání a zajištění zásobování a provozu rekreačních objektů č.p. 81 a 84 v katastrálním území Rynartice ve vlastnictví žadatele na území Národního parku České Švýcarsko
č.j. 1456/09
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Žádost Ústavu fyziky atmosféry AVČR o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, a to v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod na Milešovce
č.j. 1457/09
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory ze zákazu používání chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 1458/09
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pí. Pavlínu Bratršovskou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec pod Sněžkou - Richterovy Boudy, vedoucí k objektu č.p. 81 v k.ú. Pec p. Sněžkou
č.j. 1460/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí