zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dům snů a jeho konstrukční řešení

12.11.2009
Ekologické stavění, bydlení
Dům snů a jeho konstrukční řešení

Dřevo jako jediný stavební materiál má pasivní bilanci CO2. Stavět srdcem a rozumem znamená stavět dřevostavbu

říká Ing. arch. Josef Smola, autor stavby a projektu.

Založení stavby Domu snů, který účinkuje v reality show televize Nova, bylo stavebně nenáročné. Jde o základový rošt ze zděných skořepinových betonových tvárnic s výplní betonu a jejich provázáním výztuží. Tvárnice jsou zděné na 300 mm silnou vrstvu podkladního betonu (C 20/25), vylitého přímo na začištěnou základovou spáru do základových rýh, bez podsypu.

ZÁKLADOVÁ SPÁRA

Do podkladního betonu jsou vloženy zemnící pásky hromosvodu. Zděné pásy jsou v koruně spojeny tenkým železobetonovým vyrovnávacím věncem, který tvoří rovinu pro montáž dřevěných prahů vrchní panelové dřevostavby. Prahy jsou od silikátové konstrukce odděleny izolací proti zemní vlhkosti.

Zdivo spodní stavby plní funkci opěrné zdi a tvoří je skořepinové betonové tvárnice 190/190/290 mm, které jsou vyztuženy zálivkou komor betonem. Jsou i chráněné netkanou textilií, nopovanou fólii a ochrannou přizdívkou uloženou na rozšířené patce základových pasů.

Základová spára spodní stavby je po celém severním obvodu opatřena drenáží o průměru 100 mm ve štěrkovém záhozu chráněném netkanou textilií proti zahlinění. Drenážní pero je uloženo na nopovou fólii. V lomových bodech jsou kontrolní a revizní šachty o průměru 400 mm, umožňující propláchnutí drenáže při běžné údržbě. Základová spára je navíc na šíři výkopu chráněna pod úrovní drenáže dusaným jílovým těsněním a je vyvedena do vsakovacího objektu.

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Z hlediska volby konstrukčního systému je dům navržen jako moderní panelová dřevostavba na principu konstrukční stavebnice přenášející velký objem stavebních prací do výrobní haly mimo prostor staveniště.

"V případě stavby nízkoenergetických a pasivních domů nemá dřevo vážnou konkurenci. Vzhledem k integrované funkci nosné a tepelně izolační se dosahuje minimálních tlouštěk obvodového pláště (= úspoře vnitřního prostoru) a zároveň vysokého tepelného výkonu s eliminací tepelných mostů," vysvětluje architekt Smola.

Jednotlivé velkoplošné prefabrikované dílce/panely z nosníků firmy Steico, ztužených dřevoštěpkovou deskou OSB, jsou proto předem vyrobeny v montážní hale a na stavbě smontovány jeřábem. Jednotlivé vrstvy tepelně izolačních výplní dílců a navazujících konstrukcí ze strany exteriéru i interiéru byly provedeny v rámci montáže na stavbě.

"Tepelné izolace jsou navrhovány výhradně na bázi ekologických materiálů s minimální zátěží životního prostředí. Jde zároveň o plně přírodní obnovitelný stavební materiál," říká Smola.

Stěnové konstrukce přízemí tvoří panely se sloupky z I profilů nosníků Steico, vyplněnými tepelným izolantem s vnitřní instalační předstěnou před parotěsnou rovinou z konstrukčních OSB desek. Vnitřní povrch tvoří sádrokartonové desky.

Vnější plášť je z vodorovně montovaných modřínových profilů - palubek s odvětrávanou mezerou. Stěnová konstrukce podkroví je obdobná - vnější povrch však tvoří probarvená omítka aplikovaná s lepicí stěrkovou hmotou a síťkou kontaktně na deskách tl. 60 mm z dřevité vlny Steico - protect.

NOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY

Vnitřní nosné stěny tvoří panely ze sloupků z certifikovaných dřevěných KVH profilů 60/140 - 160 mm, ztužených jednostranně konstrukční OSB 3 deskou 12 mm s výplní dřevitou vlnou. Sloupky z lepeného dřeva profilu 80/200 mm o délce 1250 mm staticky vynášejí rozsáhlou prosklenou plochu obytné části v jižním průčelí. Jsou kotveny do překladů nosníků panelů podlahy a ve vrchní části jsou na ně položeny úložné prahy stropnic střešních panelů. Ve viditelné části interiéru navazují na nenosné lepené stropnice opět profilu 80/200 mm. Cihly z nepálené hlíny tl. 150 mm vyzděné na hliněnou maltu jsou použity pro obezdívku uzavřené krbové vložky v centru dispozice.

"Kromě vizuálního efektu v interiéru tvoří tepelně akumulační jádro domu, které zároveň vzhledem k vysoké absorpční schopnosti dílčím způsobem reguluje vnitřní vlhkost v domě," říká Smola. Nenosné příčky jsou navrženy jako systémové sádrokartonové tl. 120 mm. V ploše navrhovaných keramických obkladů je provedeno opláštění SDK s penetrací.

PODLAHY A STŘECHA

Nosnou konstrukci podlahy i střechy tvoří certifikovaná skladba z dřevěných panelů. Stropnice jsou z I-profilu Steico 360 mm a záklop z konstrukční OSB desky. Podbití tuhou DHF deskou.

Panely podlahy 1. NP byly ukládány jeřábem na "rim" prahy izolované proti vlhkosti od spodní silikátové stavby. Panely jsou průběžné, spojité na celý rozpon budovy, podepřené vždy v polovině rozpětí střední zděnou základovou stěnou. V místě podlahy nad vytápěným přízemím je prostor mezi nosníky izolován 100 mm dřevovláknité izolace splňující akustické požadavky.

Plochá zelená - vegetační střecha rodinného domu nad přízemní částí je navržena jako dvouplášťová odvětrávané konstrukce s jednostranným sklonem min. 1 % k severnímu a východnímu okraji střechy. Je opatřena vegetačním souvrstvím 140 mm s občasně pochozí zelení.

Nosnou konstrukci ploché střechy nad přízemím tvoří panely vyplněné tepelným izolantem s tepelně izolovanou instalační rovinou směrem do interiéru, ukončenou sádrokartonovým podhledem. Nad záklopem z konstrukční OSB desky je dvojitá odvětrávaná mezera, další záklop z OSB desky, hydroizolace, separace a souvrství zelené vegetační střechy po obvodě s obsypem kačírku. Obvod střechy je opatřen titanzinkovou přepadovou lištou, kotvenou příponami a pásky na hydroizolaci - systémový detail výrobce. Dešťové vody budou jímány do okapu podél severního a východního průčelí se svody do zahradní jímky.

AUTOR: Jiří Kučera

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí