zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologové vyhodnocují škody na evropských ekosystémech způsobené invazními druhy

01.11.2009
Příroda
Ekologové vyhodnocují škody na evropských ekosystémech způsobené invazními druhy

Ve studii, která byla tento týden publikována v časopise Frontiers in Ecology and the Environment, vědci vytvořili seznam nepůvodních druhů, které působí největší ekosystémové škody a na jejichž likvidaci je tudíž spotřebováno nejvíce finančních prostředků.

Invazní druhy narušují přírodní ekosystémy, destabilizují potravní řetězce a snižují užitkovou hodnotu společenstev. Ekologové se v poslední době snaží tuto degradaci ekosystémů vyjádřit finančně. Ve studii, která byla tento týden publikována v časopise Frontiers in Ecology and the Environment, vědci vytvořili seznam nepůvodních druhů, které působí největší ekosystémové škody a na jejichž likvidaci je tudíž spotřebováno nejvíce finančních prostředků.

"Environmentální dopady mnoha nepůvodních druhů zůstávají nepovšimnuty, my jsme ale na zdravém fungování ekosystémů existenčně závislí",
říká hlavní autorka studie Montserrat Vil`a z Estación Biológica de Do~nana ve španělské Seville. "Pokud nepůvodní druhy v ekosystému převládnou, dojde k ekologickým změnám, které se projeví i sníženým užitkem, který dotyčný ekosystém poskytuje člověku. Tyto mohou být a často jsou nevratné a některé jsou svým rozsahem srovnatelné s působením klimatických změn nebo vlivem znečištění."

Vil`a a její spolupracovníci, mezi nimiž jsou i pracovníci Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., v Průhonicích a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předkládají výsledky studie založené na analýze více než 10 000 druhů, které se v Evropě vyskytují, ale nejsou na jejím území původní. Autorský tým použil data z projektu DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe, http://www.europe-aliens.org/), který v letech 2005-2008 podpořila Evropská unie.

Studie zkoumá důsledky biologických invazí s ohledem na čtyři základní funkce ekosystémů, kterými jsou zajišťování hlavních zdrojů (koloběh vody nebo energetické toky), podpora produkce potravin (např. zajištění opylení plodin), regulace ekosystémových procesů (např. filtrace vody) a také kulturní a nehmotné zdroje, které se vyjadřují rekreační a estetickou hodnotou.

Autoři vytvořili seznam 100 invazních druhů, které mají Evropě největší negativní vliv na fungování ekosystémů; najdeme mezi nimi zástupce rostlin i živočichů ze suchozemského i vodního prostředí, jako je např. berneška velká (Branta canadensis), slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha), siven americký (Salvelinus fontinalis), šťavel kozí noha (Oxalis pes-caprae) nebo nutrie říční (Myocastor coypus). Suchozemští obratlovci mají na svědomí nejširší škálu environmentálních škod a vliv jejich invaze je často patrný ve všech použitých kategoriích. Protože jsou často zároveň vrcholovými predátory společenstev, jejich invaze působí kaskádové změny v potravinových řetězcích.

Suchozemští bezobratlí jako hmyz nebo pavouci naproti tomu zastávají sice jen některé ekosystémové funkce, jejich invaze však působí největší ekonomické ztráty, zejména na lesních a zemědělských porostech. V těchto hospodářských sektorech jsou škody na produkci plodin a dřeva nejpřesněji vyčíslené. Odhaduje se například, že ve Velké Británii invazní druhy členovců ročně způsobí ztrátu výnosů ve výši 2,8 miliardy EUR a náklady na odstraňování 30 nejběžnějších druhů polních plevelů, z nichž velká část je nepůvodních, každoročně přesahují 150 milionů EUR. Mezi druhy, na jejichž odstraňování a omezování se vynakládá nejvíce prostředků, patří například pěnišník Rhododendron ponticum (66 mil. EUR), vodní rostlina tokozelka nadmutá (Eichhornia crassipes, 3,4 mil. EUR), nutrie říční (2,8 mil. EUR) a některé druhy mořských řas (8,2 mil EUR).

"Nejdůležitějším předpokladem zvládnutí invazních druhů je v současné době doplnění informací. Evropa je sice díky projektu DAISIE kontinentem s nejúplnější informací o nepůvodních druzích a jejich vlivu, naše studie však současně odhalila, že v Evropě jsou známy ekologické a ekonomické důsledky pro pouhých 10 % invazních druhů. Nejdříve je důležité pokračovat ve výzkumu vlivů invazí druhů, u kterých toto není známo. Jakmile budeme mít úplnější představu o vlastnostech druhů, které působí největší škody, bude možné mnohem lépe předpovídat budoucí ztráty a navrhovat způsoby, jak je omezit,"
dodává Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR, jeden ze spoluautorů studie.

"Nyní je třeba vyhodnotit existující informace o vlivech invazí pro jednotlivé druhy v různých regionech,"
říká Vil`a, "aby by bylo možné vytvořit institucionální základ napříč nejvíce ovlivněnými hospodářskými resorty, jako jsou doprava, zemědělství, zdravotnictví a životní prostředí. Tyto orgány by pak zajišťovaly prevenci biologických invazí i management jejich důsledků."
Vil`a M., Basnou C., Pyšek P., Josefsson M., Genovesi P., Gollasch S., Nentwig W., Olenin S., Roques A., Roy D., Hulme P. E. & DAISIE partners (2009) How well do we understand the impacts of alien species on ecological services? A pan-European cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment, doi 10.1890/080083
Kontakt:
Petr Pyšek, Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav AV ČR v Průhonicích
tel.: 271 015 266, e-mail: pysek@ibot.cas.cz

Montserrat Vil`a, Estación Biológica de Do~nana, Seville, Španělsko
e-mail: montse.vila@ebd.csic.es
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí