zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nedaleko Brna vznikne nová přírodní reservace

03.11.2009
Příroda
Nedaleko Brna vznikne nová přírodní reservace

Svahy u Lelekovic na Brněnsku porostlé starým listnatým lesem se stanou novou přírodní reservací. O jejím vyhlášení rozhodli krajští radní. Území je cenné tím, že tam roste například vzácný teplomilný dub žlutavý a žije silně ohrožený slepýš křehký. Vyhlášení zvláště chráněného území má přispět k tomu, aby se zachovalo v současném stavu.
Podle zprávy krajské rady se na Holých vrších mísí starý listnatý les s balvanitými suťovými svahy a skalkami. Vzniká tak cenný biotop, v němž se vyskytují teplomilné rostliny, nezřídka chráněné. Například některé keře dřínu obecného dosahují na Holých vrších až šestimetrové výšky a bohatě plodí. Hodnota území podle odborníků spočívá i v tom, že do něj v minulosti málo zasahoval člověk. Zůstat by to tak mělo i v budoucnu.
Radní Jihomoravského kraje rozhodovali ještě o dalších dvou přírodních památkách. U obou změnili hranice. V případě Rybičkové skály u Zbýšova na Brněnsku proto, že staré vymezení hranic nezahrnovalo nejcennější část lokality - skálu v kaňonovitém údolí Neslovického potoka. Vyskytují se tam pravěké zkameněliny ryb.
U lokality V olších u Trboušan na Brněnsku vedly hranice souvislým lesním porostem a byly málo viditelné. Překreslí se proto. Oblast je cenná jako pahorkatinný lužní les, kde v porostu převažují vrby, olše, topoly a další vlhkomilné dřeviny. Poskytují hnízdiště chráněným druhům ptáků.
V olších by se podle zprávy pro zastupitele měl lužní les ještě rozšiřovat. Znovu zalesnit by se měly plochy bývalých sadů a "zemědělsky obhospodařovaných pozemků, které dnes zarůstají jasanem ztepilým a keři". Obnova biotopu má otevřít nová hnízdiště pro moudivláčka lužního, který se v lokalitě dřív vyskytoval.

www.regionalist.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí