Povýšení by se mohlo dočkat také Křivoklátsko, které je nyní CHKO, a ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit Národní park Křivoklátsko. "Bereme to jako prestižní záležitost pro Středočeský kraj, který ještě žádný národní park nemá. Přitom Křivoklátsko má velmi staré smíšené lesy, kde je zachovaná pestrost druhů," podotkl hejtman David Rath (ČSSD).

Brdská krajina skrývá mnohá překrásná výhledová místa, o kterých vědí jen zasvěcení.

Brdská krajina skrývá mnohá překrásná výhledová místa, o kterých vědí jen zasvěcení.

FOTO: Petr Blahuš , Právo

To potvrzují i správci území. "Hlavně díky strmým svahům se tady příliš netěží dřevo a zůstává tady zachovaná rozmanitá druhová skladba. Přesto se tady těžba provádí, což není ideální a zhruba na 30 procentech prostoru bychom chtěli zachovat přirozenou přírodu. Na dalším území budou zásahy nutné, protože už byla hodně narušená rovnováha, kterou bude třeba obnovit," vysvětloval správce CHKO Křivoklátsko Petr Hůla.

Zachování biologické rozmanitosti

Na konci listopadu budou o záměru jednat starostové dotčených obcí s ministerstvem životního prostředí a správci území. "Pro místní obyvatele by tato změna neznamenala žádné omezení, naopak by všichni, kdo tady mají nemovitosti, mohli volně vstupovat i do 1.zóny národního parku. Nám jde hlavně o zachování biologické rozmanitosti území, což by znamenalo zejména omezení těžby dřeva a regulaci odstřelů zvěře," řekl Hůla.