zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelení proti hluku a emisím z dálnice

12.11.2009
Doprava
Ovzduší
Hluk
Zelení proti hluku a emisím z dálnice

Hulín leží uprostřed úrodných polí v Hornomoravském úvalu. Krajina rovná jako prostřený stůl byla odjakživa členěna jen větrolamy podél vodotečí a remízky. To vše se od roku 2008 mění.

V úseku stavby dálnice D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice vyrůstá jedna z nejrozsáhlejších mimoúrovňových křižovatek na Moravě - mimoúrovňová křižovatka Hulín. Na trase dálnice D1 jí předchází mimoúrovňová křižovatka Hulín - západ a na rychlostní silnici R55 směrem na Otrokovice je budována mimoúrovňová křižovatka Hulín - východ. Tento dopravní uzel zajistí napojení rychlostních komunikací R55 a R49 na dálnici D1 a navíc i napojení této nové vyšší komunikační sítě na stávající dopravní síť, tzn. silnice I. a II. třídy. Uprostřed propletence náspů, nadjezdů a podjezdů se nachází sedmapůltisícový Hulín.

ŽÁDOST O DOTACE

Vedení města s několikaletým předstihem zajistilo, aby pozemky mezi dvěma budoucími mimoúrovňovými křižovatkami severovýchodně od Hulína přešly do jeho vlastnictví. Do územního plánu byl na této ploše zapracován lesopark Nivky, který by měl vykompenzovat rušivé vlivy dálničního tělesa. Zeleň by měla být ochranou nejen před budoucím zdrojem hluku, ale také odclonit nežádoucí světelné efekty a ozdravit ovzduší. Rovněž by se měly zvýšit retenční schopnosti půdy, které pak zamezí opakování se situace z roku 1997, kdy tudy stekla přívalová srážková voda, aniž by se stačila vsáknout. Lesopark Nivky nabídne výletníkům i možnost krátkodobé rekreace, vycházka z města zabere tam i zpátky asi hodinu. V převážně zemědělsky monokulturně využívaném okolí města vznikne také biocentrum, pestrý zdroj rostlinných a živočišných druhů.

V městském rozpočtu pro rok 2009 byly schváleny výdaje na projektovou dokumentaci pro územní řízení, která je nutnou podmínkou k tomu, aby se město mohlo ucházet o podporu z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 6, oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny). Dokument připravuje renomovaná projekční kancelář, která má se zakázkami podobného typu zkušenosti a dobré reference.

S vyřizováním žádosti o dotaci ze strukturálních fondů jsme neměli mnoho zkušeností. Poradili nám však pracovníci v Agentuře ochrany přírody a krajiny ve Zlíně a na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje. Spolupracujeme také s euromanažerem, který komunikuje i s projekční kanceláří. Úsilí všech se upírá k tomu, aby na podzim mohla být žádost včetně povinných příloh úspěšně podána.

NÁVRHY STUDENTŮ

Město navázalo spolupráci rovněž s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Studenti Zahradnické fakulty pod vedením doc. Dr. Ing. Dany Wilhelmové a dalších pedagogů z Ústavu zahradní a krajinářské architektury vypracovali šestnáct návrhů krajinářské podoby lesoparku Nivky v rámci svých ateliérových prací. Budoucí krajinářští architekti se zabývali kompozičním řešením celého prostoru i jeho jednotlivými tematickými sektory, jako jsou otevřené louky s doprovodnou zelení a vodními plochami. Modelovali terén, kompaktní celky zeleně propojili funkční sítí cest apod. Některé návrhy obsahovaly naučné stezky, jiné cyklistické a bruslařské trasy. Výstava těchto prací byla k viděni jak ve vestibulu radnice, tak v městské knihovně.

AUTOR: MIROSLAVA DVOŘÁKOVÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Hulín

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí