zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaderné elektrárny

12.11.2009
Atomová energie
Havárie
Jaderné elektrárny

První pokusný štěpný jaderný reaktor byl spuštěn ve Spojených Státech Amerických v roce 1942.

Tento reaktor však sloužil pouze jako zdroj neutronů k vědeckým účelům. První reaktor, který se používal v výrobě elektřiny byl reaktor ACRO spuštěný v roce 1952 v USA. Sloužil však zatím pouze jako testovací zařízení. První elektrickou energii dodanou do veřejné sítě vyrobil jaderný reaktor v SSSR v Obinsku u Moskvy v červnu 1954. (LIBRA,2007, str.103). V šedesátých letech se začala jaderná energetika postupně rozšiřovat a vyvíjeli se různé typy jaderných reaktorů. Některé typy například používali jako palivo koule namísto dnes běžných tyčí a jeden typ byl dokonce chlazen roztaveným sodíkem místo dnes obvyklou vodou. Nejvíce jaderných elektráren bylo postaveno ve Francii kde jich bylo v roce 2005 v provozu na 50. V průběhu vývoje se jako nejlepší ukázali vysokotlaké reaktory chlazené vodou typu WWER. Problémem k většímu využívání jaderné energetiky je dnes politizace tohoto problému a díky tomu odmítavý postoj části veřejnosti. V České Republice je situace taková, že pokud se nevybudují další kapacity na výrobu elektrické energie, bude třeba dovážet tuto komoditu ze zahraničí. Jako nejperspektivnější se v zhledem k podmínkám jeví vybudování dalších jaderných bloků. Jistá část veřejnosti to ale odmítá a poukazuje na nebezpečnost jaderné energetiky s odkazy na havárii v Černobylu atp. Mezinárodní stupnice pro hodnocení událostí v jaderných elektrárnách má 7 stupňů.

0- UDÁLOST BEZ VÝZNAMU PRO BEZPEČNOST (běžné provozní poruchy, bezpečně zvládnuté)

1- ODCHYLKA OD NORMÁLNÍHO PROVOZU (poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující nedostatky bezpečnostních opatření)

2- PORUCHA (technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale mohou vést k přehodnocení bezpečnostních opatření)

3- VÁŽNÁ PORUCHA (ozáření personálu nad normu, případný menší únik radioaktivity do okolí)

4- HAVÁRIE S ÚČINKY V JADERNÉM ZAŘÍZENÍ (částečné poškození aktivní zóny, ozáření personálu, ozáření okolních obyvatel na hranici bezpečnostního limitu)

5- HAVÁRIE S ÚČINKY NA OKOLÍ (vážnější poškození aktivní zóny, únik 100-1000 TBq biologicky významných radioizotopů, nutnost evakuace okolí)

6- ZÁVAŽNÁ HAVÁRIE (velký únik radioaktivních látek mimo objekt, nutnost využít havarijních plánů k ochraně okolí)

7- VELKÁ HAVÁRIE (značný únik radioaktivních látek na velké území, okamžité zdravotní následky, dlouhodobé ohrožení životního prostředí)

Za dobu provozu jaderných zařízení jsou známi pouze dva případy havárií vyššího stupně a to v roce 1979 havárie na elektrárně Three Mile Island v USA na stupni 5 a havárie v Černobylské jaderné elektrárně v roce 1986 kdy došlo k havárii stupně 7.

Současnost a budoucnost jaderné energetiky

Můžeme předpokládat, že jaderná energetika bude mít v budoucnu stále rostoucí podíl n výrobě elektrické energie a bude jedním z hlavních zdrojů pro celé 21. Století. Nové rozvíjející se technologie dávají velkou naději do budoucna. Nové technologie dokážou odstranit z odpadu nejdéle aktivní radioizotopy a díky tomu zjednoduší a zlevní úložiště. Moderní rychlé reaktory zvednou efektivnost využívání jaderného paliva, která dnes tvoří jen asi 4%. Pokusně už pracují reaktory s urychlovačem svazku neutronů, které mnohonásobně zvyšují využitelnost jaderného paliva. Využívání těchto reaktorů také znamená, že dnešní vyhořelé palivo v meziskladech není odpad, ale surovina a to velice cenná, k dalšímu využití. Jak bude docházet k čerpání zásob přírodního uranu bude se zvyšovat jeho cena a to povede k hledání dalších levnějších zdrojů a to povede ke zlevňování těchto modernějších, ale také nákladnějších technologií. Jak ze současných trendů vyplývá má před sebou jaderná energetika ještě velkou budoucnost. Nové jaderné programy připravují USA, Kanada, Japonsko, 4ína Korea, v Evropě Ukrajina, Rusko, Finsko, Polsko, Rumunsko, Finsko, Polsko a i Česká Republika. (LIBRA,2007, str.105).

Pokračování článku na:

nadrevo.blogspot.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí