zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrola dovozu a vývozu odpadů

13.07.1999
Odpady
Kontrola dovozu a vývozu odpadů
Ekonomické rozdíly mezi vyspělými státy Evropy a Českou republikou jsou velmi lákavým stimulem pro dovoz nevyužitelného odpadu nebo méně kvalitních druhotných surovin
Přeshraniční pohyb odpadů je jednou z významných a velmi citlivých oblastí nakládání s odpady. Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech přinesl v této oblasti radikální změnu pravidel a posun významným způsobem k pravidlům platným v zemích Evropského společenství. Především zavedl vedle katalogu odpadů nový klasifikační systém pro účely přeshraniční přepravy odpadů - tzv. princip ?barevných? seznamů (vyhláška MŽP ČR č. 337/1997 Sb.) a na ně navazující režim i novou formu nezbytných náležitostí. Uvedený zákon především zásadním způsobem omezil zásah státu do pohybu největší skupiny odpadů, které jsou předmětem dovozu, vývozu a tranzitu, tj. položek uvedených na zeleném seznamu. Tyto odpady se tak stávají volně obchodovatelným zbožím, pouze však v případech, kdy účelem přeshraniční přepravy je: - využití odpadu způsobem, který je v souladu s předpisy na ochranu zdraví člověka a životního prostředí a - přepravované odpady nejsou znečištěny na úroveň žlutého nebo červeného seznamu. Ekonomické rozdíly mezi vyspělými státy Evropy a Českou republikou jsou velmi lákavým stimulem pro dovoz nevyužitelného odpadu nebo méně kvalitních druhotných surovin s tím, že nezhodnotitelný odpad následně končí na skládkách, ve spalovnách, hutních agregátech apod... a jsou přídavným zdrojem zatěžování našeho životního prostředí. Liberalizační trend nastavený v této oblasti nakládání s odpady v České republice je nutno doplňovat účinnou kontrolou plnění povinností při přeshraničním pohybu odpadů. Tuto činnost vykonávají především celní orgány, které zák. č. 125/97 Sb. poprvé zařadil mezi orgány vykonávající státní správu v odpadovém hospodářství, a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). ČIŽP provádí každoročně prověrky zaměřené na přeshraniční pohyb odpadů podle požadavků MŽP. Rovněž v loňském roce byla provedena tematická kontrola zaměřená na: - vybrané položky červeného a žlutého seznamu odpadů, - jednotlivě zadané případy dovozu (vývozu odpadů) s cílem - podchytit a přešetřit a sankčně postihnout případy nezákonného dovozu (vývozu) odpadů, - provést kontrolu dodržování podmínek rozhodnutí vybranými držiteli souhlasu MŽP ČR, - navrhnout opatření pro další postup v oblasti kontroly a regulace pohybu odpadů přes hranice ČR. Do prověrky ČIŽP uskutečněné v r. 1998 bylo zařazeno celkem 63 případů (55 subjektů), z toho 28 případů dovozu, 25 případů vývozu a u dalších pěti subjektů byl šetřen dovoz i vývoz odpadů, resp. zboží podezřelého na odpad. Mezi nejčastěji kontrolované komodity patřil popel a strusky, odpad plastů, sulfitové louhy, hliníkové stěry, opotřebované pneumatiky, odpad olova, domovní odpad. Z prověrky vyplynulo uložení pokut 16 subjektům za porušení příslušných povinností stanovených v zák. č. 125/97 Sb. Nejčastějším důvodem uložení pokuty byla realizace přeshraniční přepravy odpadů bez souhlasu MŽP ČR dle § 15, resp. § 14 zák. č. 125/97 Sb., dále pak nevedení evidence odpadů. V závěrečné zprávě bylo navrženo několik opatření na zlepšení kontroly přeshraničního pohybu odpadů. Významným přínosem v této oblasti bylo akceptování návrhu ČIŽP na zakotvení povinnosti deklaranta vyznačit přepravu dodávky odpadu přes hranice do celní deklarace s platností od 1.7.1998 (vyhláška Ministerstva financí č. 135/98 Sb.). Při prověrce se ukázal velmi dobrý přístup celních orgánů k zajištění dílčích požadavků ČIŽP. Základním cílem v oblasti kontroly přeshraničního pohybu odpadů musí být především důsledné uplatňování zásady bezpodmínečně vracet zpět dodávky odpadů přepravované přes hranice bez souhlasu MŽP ČR (ač tyto náležitosti mají mít), resp. takové, které neodpovídají stanoveným podmínkám rozhodnutí. Jen tak je možno účinně minimalizovat případy nezákonně dovážených (vyvážených) odpadů. Začleněním České republiky do evropských struktur vyvstává stále více do popředí důležitost ochrany před nezákonným vývozem nebezpečného odpadu do ekonomicky méně vyspělých zemí. Podcenění této citlivé stránky by mohlo vážně poškodit mezinárodní renomé naší republiky. Z podkladů České inspekce životního prostředí Zdroj: Zpravodaj MŽP 6/99 na www.env.cebin.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí