zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

FSC v Praze řeší jak pomoci českému lesnímu průmyslu

26.11.2009
Les
FSC v Praze řeší jak pomoci českému lesnímu průmyslu

Vlastníci lesů, dřevaři a ochránci přírody se sešli, aby vyřešili situaci nedostatku domá-cího dřeva s prestižním certifikátem šetrného lesního hospodaření - FSC. Čeští a norští vystu-pující dnes na konferenci v prostorách Ministerstva životního prostředí rozebírali, jak naplnit požadavky českých lesníků a zpracovatelů na dostatek dřevní suroviny pocházející z šetrně ob-hospodařovaných lesů.

Na nedostatek FSC dřeva dříve upozorňoval také Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícícho průmyslu v roce 2007 a letos se stejným požadavkem následovala vlivná Konfederace lesnických a dřevařských svazů.

"Je vynikající, že konečně k jednacímu stolu sedli zástupci velkých vlastníků českých lesů, dře-vozpracovatelů a ochránců přírody s cílem vyřešit nedostatek dřeva s certifikátem FSC. Ten totiž dělá potíže českým podnikům, které produkty ze dřeva vyrábějí," dodal Ing. Tomáš Duda z nevládní organi-zace FSC ČR, který představil svůj příspěvek na konferenci jako první. Duda se v příspěvku věnoval i činnosti organizace FSC ČR, která se zabývá propagací šetrného lesního hospodaření a certifikátu FSC. Jejím cílem je pomocí poradenství zpracovatelským řetězcům a lesním vlastníkům propagovat certifikaci a pomocí spotřebitelských kampaní podpořit nákup k přírodě šetrných výrobků. Zejména po-slední největší kampaň "Miluje dřevo, chrání les", která v současnosti probíhá jak na internetu, tak na billboardech a v prostředcích městské hromadné dopravy ve všech větších městech České republiky je výraznou snahou k posílení znalosti této značky odpovědné spotřeby.

Christian Pedersen, zástupce WWF Norsko, se zaměřil také na rozdíly mezi jednotlivými certifi-kačními systémy (PEFC a FSC). Poukázal na nedostatky některých z nich v transparentnosti a otevře-nosti k zástupcům občanské společnosti v kontrastu k certifikátu FSC. Krkonošský národní park je jed-ním z významných lesních vlastníků v ČR a zároveň čerstvým držitelem certifikátu FSC. O zkušenostech z certifikačního procesu, postupující devastaci lesních ekosystémů a potřebě jejich ochrany hovořil jeho zástupce Ing. Václav Jansa. Ing. Milan Hron, skupinový manažer držitelů certifikátu FSC na Svi-tavsku a jeden z prvních správců FSC majetků v ČR, pak detailně popsal své zkušenosti z provozování lesů s přírodě blízkým hospodařením a specifickou problematikou FSC auditů.

Tématem posledního příspěvku Mgr. Michala Rezka ze společnosti IFER pak byla probíhající revize Českého standardu FSC. Ta by měla vyjít vstříc některým požadavků zpracovatelů a vlastníků lesů na jednodušší zisk certifikátu FSC, tak aby zároveň zachovala jeho ekologické a sociální principy.

Leitmotivem živých diskuzí po jednotlivých příspěvcích byla otázka množství FSC dřeva na trhu a jeho dostupnost. Zástupci dřevařského průmyslu vyjádřili zájem o další certifikaci u státních lesů tak, aby objem FSC suroviny dokázal uspokojit poptávku zákazníků. Vlastníci lesních majetků pak argu-mentovali potřebou přidané tržní ceny za dřevo, které bude nést tento prestižní certifikát, tak aby byly vhodně pokryté náklady na jeho produkci. Míra navýšení nákladů u FSC dřeva ve srovnání s produkcí dřeva necertifikovaného však často byla udávaná rozdílná a někteří z výrobců FSC dřeva poukazovali i na její zanedbatelnost. Tato konference tak byla jedním z důležitých kroků jak zprostředkovat debatu různých skupin lesního a dřevozpracujícího průmyslu, tak aby se v české republice zvýšila produkce a podpora přírodě blízkého hospodaření.

Další informace na: www.czechfsc.cz.

Kontakt:
Ing. Tomáš Duda, FSC ČR, o.s., tel.: 737 406 093, e-mail: tomas.duda@czechfsc.cz
Mgr. Martin Koubek, FSC ČR, o. s., tel. 737 085 007, e- mail: martin.koubek@czechfsc.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí