zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

30.11.2009
Obecné
Krátce z EU

Komise zahájila konzultaci ke strategii EU do roku 2020 s cílem zvýšit ekologický růst s důrazem na sociální zabezpečení. Komise doporučuje zaměřit se na vytváření hodnot zvyšováním znalostí, posílení role občanů ve společnostech podporujících začlenění a budování konkurenceschopného, sjednoceného a ekologičtějšího hospodářství. Hodnocení plnění strategie by bylo v rukou Rady, Evropského Parlamentu, ale i národních parlamentů. Očekává se, že členské státy EU do pěti let stanoví národní cíle.

18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM nazvané Doprava a znečišťování ovzduší (Transport and Air Polution )
Ve dnech 18. až 19. května 2010 se koná 18. Mezinárodní sympozium Doprava a znečišťování ovzduší. Akce proběhne ve Švýcarsku a organizuje ji EMPA (Materials Science & Technology), švýcarská federální instituce pro výzkum materiálů a testování. Sejdou se zde významní experti, politici a vědci, aby posoudili současnou situaci znečištění ovzduší emisemi z dopravních prostředků. Zájemci se mohou registrovat on-line od února příštího roku.

Evropská unie odsouhlasilia dlouho očekávaný kompromis o přepracování směrnice o úsporách energie v budovách. Všechny nové budovy budou muset splňovat energetické výkonové normy a významná část jejich energetických potřeb bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Přepracování této směrnice o energetické náročnosti budov bude vyžadovat po členských státech, aby podporovaly přeměnu stávajících budov v souladu s normami. Osvědčení o energetické účinnosti, stanovené v přepracované směrnici, poskytne další možnosti investic do rekonstrukcí developerům a vlastníkům budov. Při každém prodeji budovy nebo pronájmu novému nájemníkovi bude vystaveno osvědčení s informacemi o úrovni energetické náročnosti budovy a doporučení, jak tuto situaci zlepšit. Členské státy budou zodpovědné za zavedení této certifikace.

Europoslanci 18. listopadu debatovali o alternativních palivech, která by mohla umožnit přechod na nízkouhlíkovou silniční dopravu, jelikož elektrická vozidla jsou ještě v nedohlednu. Očekává se, že vysoce profilové technologie, jako jsou vozidla s elektrickým pohonem nebo na vodík nebudou k dispozici do roku 2020, aby pomohly EU k zelenější dopravě. Z tohoto důvodu zastánci plynných paliv naléhají na Společenství, aby mezitím uznalo, že alternativní paliva jako LPG nebo přírodní plyn by mohla hrát důležitou roli při dosahování snížení emisí CO2. Evropská unie byla vyzvána k tomu, aby usilovala o fiskální rámec v dlouhodobém horizontu. Kromě toho pobídky ke kompenzaci vysokých nákladů při převodu vozidla na LPG paliva byly označeny za rozhodující pro zvýšení zájmu motoristů. Průmysl doufá, že se do roku 2020 využití LPG paliv u vozidel zvýší ze současných 3% na 10%.

Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadováno na základě článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Cílem zprávy je zachytit stav plnění Kjótského protokolu především v zemích EU-15, které se zavázaly ke snížení emise skleníkových plynů o 8 % v rozmezí let 2008 - 2012. I přestože ekonomika výrazně rostla, emise se snižovaly a podle uvedených prognóz bude EU-15 schopná dostát svým závazkům, až na Rakousko, které bude mít s plněním určité potíže. Dalších devět nových členských států dosáhne stanovených cílů v rámci Kjótského protokolu pouze prostřednictvím stávajících politik a opatření. Zpráva ale upozorňuje na možnost nadhodnocení uváděných dat, protože se v ní neodráží současný hospodářský útlum a poslední prognózy vývoje HDP. V prosinci 2008 byl schválen legislativní balíček týkající se klimatu a energetiky, který má řešit změny klimatu do roku 2020 a na další období. Jeho součástí jsou i právně závazné cíle v oblasti zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a nová pravidla v hospodaření s emisemi CO2.

Evropský stimulační plán jen velmi málo pomáhá malým a středně velkým podnikům (MSP) v technologickém sektoru, tvrdí Sdružení evropských průmyslových a obchodních komor - EUROCHAMBRES. Malé firmy teprve začínají pronikat do oblastí zelených technologií a dokázaly by více, kdyby byla dobře rozvinutá potřebná infrastruktura. Ben Butters, ředitel sekce pro evropské záležitosti sdružení EUROCHAMBRES řekl, že je potřeba zmírnit propast mezi výzkumnými institucemi a průmyslovým odvětvím a zrychlit tím transfer nových technologií na trhu. Technologičtí experti označili malé podniky za efektivní cestu, jak dostat inovace na trh. Tento názor zastává i EUROCHAMBRES, které poukazuje, že MSP se dovedou zaktivizovat rychleji než velké firmy, protože se mohou vystavit vyššímu riziku a rychleji přijímají rozhodnutí.

Podíl logistiky na hospodářském růstu a tvorbě pracovních míst není správně oceněn, domnívají se zástupci průmyslových odvětví a tvrdí, že je Evropská komise a její přístup k dopravní politice překážkou konkurenceschopnosti. Je potřeba zvyšovat povědomí lidí o důležitosti a efektivitě logistiky pro Evropskou unii a zdůraznit její kladné působení na makroekonomické úrovni. Logistika je průmyslovým odvětvím, které má vysoké příjmy a je největším zaměstnavatelem v Evropě. Letos na podzim předložila Aliance pro evropskou logistiku (AEL) řadu doporučení pro budoucí dopravní politiky EU v oblasti logistiky. Mezi členy Aliance, která sdružuje různá průmyslová odvětví, patří BASF, CEVA Logistics, Deutsche Post, DHL, IVECO, skupiny Carrefour, Air France, KLM Cargo a Michelin. Společně usilují o posílení sektoru a o plynulejší logistický proces v Evropské unii. Zejména tato aliance vyzývá Evropskou komisi, aby přijala jednotný přístup k vytváření politik ovlivňujících odvětví logistiky. Konkrétně jde o posílení koordinace mezi řetězcem dopravních a logistických služeb.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí