zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hospodářská krize přinesla zlepšení ovzduší, problémy zůstávají

30.11.2009
Ovzduší
Hospodářská krize přinesla zlepšení ovzduší, problémy zůstávají

Praha - Hospodářská krize, zpomalení růstu a následný ekonomický pokles Česka na konci minulého roku znamenaly odlehčení zátěže životního prostředí. Zlepšila se kvalita ovzduší, i když stále přetrvávají problémy v Moravskoslezském kraji a velkých aglomeracích. Uvádí to zpráva o stavu životního prostředí, kterou v pondělí předloží vládě ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Pozitivní vliv na životní prostředí měl pokles výroby energie, produkce některých odvětví zpracovatelského průmyslu a v menší míře i snížení spotřeby energie v dopravě. Energetická náročnost hospodářství meziročně poklesla o 6,4 procenta, což je největší meziroční pokles od roku 2000. Poprvé od roku 2000 v roce 2008 meziročně poklesla spotřeba energie v dopravě, a to o 1,6 procenta. Snížily se emise znečišťujících látek z dopravy - o 2,3 procenta ubylo oxidu uhličitého, o 6,6 procenta oxidů dusíku, prašnost z dopravy se snížila o 4,2 procenta.

Kvalita ovzduší ale přes určité meziroční zlepšení zůstává nevyhovující, a to zejména v hustě osídlených oblastech, konstatuje zpráva, jejíž závěry má ČTK k dispozici. Nejhoršími oblastmi z hlediska znečištění ovzduší zůstává Ostravsko-Karvinská oblast a aglomerace Praha a Brno. Vzrostla produkce odpadů, v letech 2007 a 2008 meziročně stoupla o 6,1 procenta, produkce nebezpečného odpadu o sedm procent.

Zlepšuje se naopak jakost povrchových vod, klesají odběry povrchových vod pro veřejné zásobování a stoupá vybavenost obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou. Stav přírodních stanovišť a evropsky významných druhů živočichů a rostlin stále není v důsledku lidských aktivit uspokojivý.

Riziko pro lidské zdraví představuje v některých regionech pokračující růst silniční dopravy, který způsobuje zhoršenou kvalitu ovzduší v hustě obydlených aglomeracích a v blízkosti frekventovaných komunikací. Navíc je doprava příčinou nepříznivého vývoje emisí skleníkových plynů.

V roce 2008 bylo 15 procent obyvatel vystaveno nadlimitním koncentracím prachu, v roce 2007 to byla třetina populace. Nadlimitním koncentracím benzo(a)pyrenu bylo loni vystaveno 42 procent obyvatel, o rok dříve to byla polovina populace.

Negativní vliv na krajinu má územní rozvoj. Zejména v zázemí velkých měst vzrůstá plocha zastavěných území, což znamená ztrátu rostlinných i živočišných druhů. Změny v krajině s sebou přináší také výstavba dopravní infrastruktury, zemědělství, lesní hospodářství a cestovní ruch, uvádí zpráva, kterou nechá po projednání vládou ministerstvo vytisknout v počtu tisíce exemplářů.

Hlavní potenciál zlepšování stavu se podle závěrů zprávy přesouvá z oblasti výroby do oblasti spotřeby. "Hlavními tématy pro nadcházející období by měly být energetické úspory v domácnostech a nevýrobním soukromém sektoru, pokračující změna energetického mixu pro výrobu energie a vytápění domácností a snižování vlivu silniční dopravy na životní prostředí.

I v letošním roce lze podle předpovědi ministerstva očekávat další snižování zátěží životního prostředí z hlavních ekonomických odvětví s výjimkou dopravy. V ní bude mít rozhodující roli skladba vozového parku, a tedy i účinnost opatření k jeho obměně, konstatuje dokument.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí