zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unikátní metoda výstavby protihlukových stěn

08.12.2009
Protihlukové bariéry
Unikátní metoda výstavby protihlukových stěn

Realizace protihlukových opatření vyžadují odborný přístup dodavatelských firem s patřičnou certifikací.

Zvláštní nároky jsou kladeny nejen na použité materiály, ale především na přesnost usazování nosných sloupů a dnes již také na rychlost provedení. Zvláště v místech, kde dodatečná realizace protihlukového opatření přináší jakékoli omezení v dopravě, hraje rychlost výstavby primární úlohu.

Vlastní stěna se většinou skládá ze spodní části, kterou tvoří základové betonové panely a z horní části. Tu představují převážně betonové panely, ovšem se speciální absorpční schopností. Nejnáročnější částí realizace protihlukové stěny je její spodní založení a usazení svislých nosných sloupů, kde je kladen vysoký důraz na přesnost. Právě přesnost usazení svislých nosníků je také rozhodující v časovém harmonogramu.

Mezi špičku se v tomto stavebním oboru posunula společnost Subterra, která si nechala patentovat postup přesného usazování svislých nosníků. V současné době je autorizované zařízení zapsané na Úřadě průmyslového vlastnictví jako užitný vzor pod názvem "Zařízení k přesnému usazování svislých nosníků". Poprvé byl tento postup využit na jedné z nejvyšších protihlukových stěn v České republice, která stojí podél dálnice D1 v Brně - Starém Lískovci.

Nyní společnost Subterra obdobným způsobem realizuje ve "Sdružení PHS Velké Meziříčí, FIRESTA-SUBTERRA" výstavbu další protihlukové stěny, tentokrát na dálnici D1 v extravilánu Velkého Meziříčí. Před vlastním popisem této stavby je na místě obecně představit samotný postup přesného usazování svislých nosníků.

Dosavadní techniky usazování nosných sloupů
Dosud se nosníky usazovaly pomocí vzpěr nahoře uchycených do objímky připevněné na nosník a dole rozepřených do terénu. Jiný způsob ukotvení nosníků spočíval v tom, že se nosník pomocí přípravků a klínů centroval o bednění hlavy piloty. Tyto přípravky byly pracné a časově náročné a výsledek usazení nosníků byl nepřesný. Systémy byly použitelné do maximální výšky nosníku 4 metry. Při větších výškách nosníků bylo uvedené kotvení nebezpečné a hrozil nekontrolovatelný pád s možností způsobit vysoké škody, popřípadě ztráty na životech. Při kotvení muselo asistovat několik pracovníků a samotné kotvení trvalo značnou dobu, čímž se celý proces prodražoval.

Podstata řešení patentu
Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k přesnému usazování svislých nosníků, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z klece, jejímž středem prochází kotevní sloupek opatřený hlavicí se třemi oky. Do těchto ok jsou připevněny kotevní řetězy, které se na dolních koncích trny zakotví do terénu. Pomocí šroubů na kotevních řetězech se celý sloup vymezí do požadované polohy. Hlavice s oky je opatřena axiálním ložiskem a zajišťovacím šroubem. Podstatou druhé části zařízení je centrovací trn, který se připevní ke svislému nosníku a zůstává jeho trvalou součástí.

Zařízení k přesnému usazování svislých nosníků podle tohoto technického řešení má výhodu vysoké přesnosti montáže nosníků, kdy montáž zvládnou pouze dva pracovníci. Další výhodou je vysoký stupeň bezpečnosti při montáži nosníků a v neposlední řadě se jedná o značnou úsporu času při montáži nosníků.

Oblast použití
Technické řešení zařízení k přesnému usazování svislých nosníků je vhodné pro stavbu například protihlukových stěn, kdy nosníky musí být usazeny v přesné svislé poloze rovnoběžně a v přesném zákrytu. Toto zařízení je však možno stejně dobře využít pro usazování jakýchkoliv svislých nosníků pro různé účely.

PROTIHLUKOVÁ STĚNA CHRÁNÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Účelem výstavby protihlukové stěny je omezení hluku způsobeného provozem na dálnici D1, který ovlivňuje obytnou zástavbu města Velké Meziříčí - východ. Stavba protihlukové stěny byla zahájena poslední dubnový den tohoto roku. Investorem protihlukové stěny, jejíž délka je 1.394 metrů a proměnlivá výška od 3,5 do 4 metrů, je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o liniovou stavbu začínající v dálničním km 145,530 a končící v km 146,900.

Protihluková stěna je situována vedle dálničního tělesa v náspu i zářezu, 62 metrů stěny prochází přes dálniční most. "Podmínky pro zakládání stěny nebyly vůbec jednoduché pro velký a hlavně nesnadno odhadnutelný výskyt skalních kamenů a skalního podloží. Nosné sloupy protihlukové stěny jsou betonové, vetknuté do vrtaných pilotů, v místě skalního podloží jsme dokonce museli přistoupit k mikropilotám. Vlastní stěna se skládá ze spodní části, kterou tvoří základové betonové panely a z horní části. Tu představují také betonové panely, ovšem se speciální absorpční schopností. Rozdíl v založení stěny je pouze na mostě, kde jsme použili ocelové nosné konstrukce nesoucí průhlednou část protihlukové stěny z PMMA materiálu," popisuje v krátkosti stavbu protihlukové stěny manažer projektu Karel Minařík z divize 3 společnosti Subterra.

Část protihlukové stěny umístěné na krajnici dálnice nebo na zářezové hraně je tedy realizována prefabrikovanou technologií s těžkou montáží z vrstvených železobetonových panelů zasouvaných do železobetonových sloupů. Výběr stavební technologie a materiálového provedení protihlukové stěny byl od začátku podřízen požadavkům na její fyzikální vlastnosti, na nenáročnost údržby a dlouhou životnost.

Nosnou konstrukci stěny tvoří železobetonové sloupy profilu H. Mezi pásnice těchto sloupů, jsou následně zasouvány jednotlivé etáže protihlukové stěny, a to základové, stěnové spodní a horní betonové panely. Základ stěny tvoří základové panely, které jsou uložené na pilotové hlavice. Základové panely jsou železobetonové v tl. 125 mm, lícová strana je hladká bez úpravy, rubová strana je svisle zdrsněná pro umožnění pnutí popínavých rostlin. Protihlukové panely sestávají ze dvou vrstev a obsahují cementotřískový absorbér. První vrstva (lícová viditelná při jízdě po komunikaci) je tvořena štěpkocementovými deskami s vnější stranou desky upravenou vlnovitou profilací v celkové tloušťce 105 mm, nebo alternativně vytvořena lehkým mezerovitým betonem z kameniva. Druhá vrstva je tvořena železobetonem v tl. 125 mm a plní nosnou funkci panelu. Pevnost spoje obou vrstev je zajištěna kotvami. Vzduchová neprůzvučnost uvedeného panelu PHS s vlnovitou profilací a vloženými sloupy je DLR = 45 dB, kategorie B3 dle ČSN EN 1793-2:1998.

Část protihlukového opatření na mostě je postavena z prefabrikovaných parapetních železobetonových příček v tl. 100 mm do výšky 0,5 m nad úrovní římsy. Výše je výplň stěny zhotovena z plných polymetylmetaakrylátových desek PMMA v tl. 15 mm, vsazených do ztužujících ocelových rámových profilů a nosných ocelových sloupků HEA 120 v modulu 3,0 m.

Součástí výstavby stěny je také rekonstrukce odvodnění v celé délce stavby a s tím spojená výstavba nových šachet a odvodnění dálničního tělesa, výstavba nového odvodňovacího koryta v délce 53 metrů, výstavba opěrných zdí v celkové délce 170 metrů v místech únikových prostor a násypů, výstavba únikových schodišť místy až 30 metrů dlouhých. V rámci stavby bude nově vybudováno trvalé dopravní značení umístěné na portále a poloportálech. "Sdružení PHS Velké Meziříčí, FIRESTA-SUBTERRA" má dle smlouvy stavbu dokončit do 30. listopadu tohoto roku.

Unique method of constructing anti-noise screens
Due to eligible requirements for minimising negative effects of transport, it is nowadays normal that exposed rural areas of towns and villages are protected by anti-noise measures. They are built near the new highway constructions, expressways, road bypasses of first class, as well as based on noise studies on the existing roads additionally. This article describes the construction of anti-noise screen near Velké Meziříčí on highway D1.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí