zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Územní systém ekologické stability Chotěšov

06.12.2009
Příroda
Územní systém ekologické stability Chotěšov

Obec Chotěšov zahájila dne 1.9.2009 realizaci projektu Územní systém ekologické stability Chotěšov, jehož cílem je v lokalitě na severním okraji obce zvýšit ekologickou rovnováhu a posílit přírodní vegetační složky v krajině s protierozním i krajinotvorným efektem. Hlavním přínosem projektu však bude obnova schopnosti krajiny vzdorovat větrům od západu, zachycovat velké množství prachu a udržet vláhu potřebnou pro zemědělství. Vzrostlé dřeviny také zajistí hlukovou clonu obyvatelům obce, až se nedaleká těžební činnost přiblíží k hranicím katastru obce.

Projekt spočívá v založení biocentra a biokoridorů, které budou tvořit na ploše o výměře přes 14 hektarů trvalé travní porosty a skupinová výsadba dřevin, a to stromů i keřů. Biocentrum pojme celkem 51 870 sazenic stromů a 11 538 sazenic keřů. Biokoridory budou osázeny 8 310 stromy a 16 620 keři. Soubor vybraných lesních kultur tvoří: dub zimní a letní, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, jasan ztepilý, třešeň ptačí. Z keřů je to: líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, kalina obecná, dřín jarní, střemcha evropská a slivoň trnitá. Plochu biokoridoru vymezí pásy větrolamů složené z keřů a listnatých stromů s vhodným tvarem koruny.
Projekt Územní systém ekologické stability Chotěšov je spolufinancován 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), dále pak 5% ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Společnost Lafarge Cement, a.s. podpoří tento projekt finanční částkou větší než 4 miliony korun formou daru obci na dofinancování projektu. Zpracovatel projektové dokumentace jako podkladu pro realizaci stavby zajistila společnost GET s.r.o. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla dle platného zákona o veřejných zakázkách a dle požadavků zadavatele vybrána společnost H-REKULTIVACE, a.s.

Předpokládaný harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení: 1.9.2009
Datum ukončení: 31.12.2014

Celkové uznatelné náklady: 14 761 382 Kč
Dotace EU z OPŽP: 12 547 174 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 738 069 Kč (5%)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí