zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Patnáctá výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu

07.12.2009
Odpady
Bioodpady
Patnáctá výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu

XV. výzva se vztahuje na prioritní osu 2 a 4 Operačního programu Životní prostředí. Podpořeny budou individuální i tzv. velké projekty. Žádosti budou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011.


Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 4 ve výši 6 mld. korun a na prioritní osu 2 ve výši 2 mld. korun.

V prioritní ose 2 budou přijímány pouze žádosti na individuální i velké projekty spočívající v rekonstrukci zvláště velkých spalovacích zdrojů a velkých nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí a současně vytvoření nových kapacit splňujících požadavky na spoluspalování odpadu. Žádosti mohou být předkládány pouze v návaznosti na projekty regionálních systémů pro MBÚ předložených v rámci oblasti podpory 4.1. Maximální výše dotace na jeden projekt může dosáhnout 300 mil. Kč.

V prioritní ose 4 budou podpořeny aktivity, které jsou součástí integrovaného systému nakládání s odpady. Jde o regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu (MBÚ) komunálního odpadu (KO) nebo zařízení pro energetické využívání KO.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, Závaznými pokyny pro žadatele a XV. výzvou.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 12/2009. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz. V návaznosti na požadavky Přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2009, která stanoví požadované přílohy k projektové žádosti o podporu z OPŽP, předloží žadatel současně s projektovou žádostí projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně dokumentu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci je možné doložit dodatečně, nejpozději do 6 měsíců od akceptace žádosti.

Projektové žádosti je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, do 16 hodin 30. 6. 2011. V případě zaslání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Úplné znění XV. výzvy OPŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí