zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Žijeme v energetickém blahobytu

17.12.2009
Energie
Žijeme v energetickém blahobytu

Výroba energie musí být přátelská k životnímu prostředí a provozovatelná.

Energetická politika státu v podmínkách globálních rizik a liberalizovaného trhu, základní východiska a cíle návrhu nové Státní energetické koncepce, energetická situace ČR, to byla ústřední témata listopadové konference, kterou pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského uspořádala v Praze Asociace energetických manažerů. Odborným garantem konference se stal Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra, MPO.

Bez jádra se neobejdeme

Jedno ze závažný témat současné energetiky, kterým je nedostatek technické inteligence, zmínila mimo jiné ve svém úvodním slově Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM. O aktualizované Státní energetické koncepci a jejích prioritách, jako je energetická bezpečnost, využití domácích zdrojů, nástroje v krizových situacích atd., se široce rozhovořil odborný garant konference Pavel Šolc. "Pilířem výroby elektřiny je jaderná energetika. Není jiné východisko. Politika ochrany klimatu MŽP to říká také a daleko výrazněji," uvedl ve svém vystoupení. Dále připomněl, že uhelná energetika bude ještě desítky let významnou částí naší energetiky, přičemž její nahrazování plynem musí nastat pouze v rozumném rozsahu, neboť zdroje plynu jsou v politicky nestabilních oblastech. Významné rezervy existují v oblasti spalování komunálního odpadu. "Naše vize je následující: přebytková energetika s mírně exportním charakterem. Máme k tomu dva důvody : za prvé bezpečnostní důvod - došlo-li kdy k velkým black outům, přebytkové země se vzpamatovaly, deficitní šly do tmy. A za druhé když všichni říkají, dojde-li energie, dovezeme ji, my to říkat nechceme. Elektřina je komodita, jsme-li schopni ji vyrábět konkurenceschopným způsobem, proč ji nevyvážet, ale to jen asi 5 - 15 procent. ČR je zároveň významný tranzitér a my musíme být připraveni pojmout tuto skutečnost jako příležitost." Tolik diskutovaného prolomení limitů těžby uhlí se Pavel Šolc dotkl v souvislosti s teplárenstvím. Uhlí zůstane každopádně významným zdrojem v této oblasti a pokud by došlo k prolomení limitů, bylo by to proto, aby byl zajištěn dostatek uhlí pro teplárny pro období transformace na biomasu, není to ovšem otázka několika let. "Do budoucna by mělo postupně docházet k poklesu využití uhlí, spotřeba plynu v teplárenství by se také neměla zvyšovat, zato rozvoj by měly zaznamenat obnovitelné zdroje a jádro." Na prvním místě je podle Pavla Šolce energetická bezpečnost.

Dostatek všech druhů energií pro všechny

V rámci konference se uskutečnil briefink, na kterém ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský odpovídal na otázky přítomných novinářů. V úvodu řekl:

"Připravili jsme aktualizaci Státní ekonomické koncepce, přičemž jsme vycházeli z té současně platné, ze závěrů Pačesovy komise a z našich odborných znalostí a jako hlavní téma jsme stanovili dostatek všech druhů energií pro všechny. Východiska jsme modifikovali tak, že výroba musí být přátelská k životnímu prostředí a zároveň provozovatelná. V současné době žijeme v energetickém blahobytu, budeme se muset uskrovnit a hledat nové možnosti energetických zdrojů. Koncepce pamatuje na dostatek vzdělaných lidí, které bude stát potřebovat k rozvoji této oblasti. Nezapomněli jsme ani na hodně vzdálené cíle - tedy na to, jak s technologiemi nakládat, až nebudou funkční, což se týká hlavně fotovoltaiky a dalších solárních zdrojů. Je to komplexní řešení energetické zajištěnosti podle potřeb ČR, přičemž vše v kontextu evropském, zabývali jsme se spoluprací se sousedy, diverzifikací tras, možností importu."

Na dotaz týkající se fotovoltaiky a solární energie ministr odpověděl:

"Obnovitelné zdroje - hlavně solární - jsou relativně drahé, nechceme tyto zdroje připravit o podporu, ale podporu musí dostat všechny obnovitelné zdroje, ne jeden typ na úkor ostatních. Pokud klesají náklady, musí klesat i podpora. Důležité je, aby daný systém byl provozovatelný. Elektřinu nelze vyrábět do zásoby. Pokud systém nebude provozovatelný, může to mít fatální důsledky, a to nechceme dopustit. Soustava musí být mix, nesmí být vybudována na velkých silných zdrojích. Potřebujeme změnit omezení, které má regulační úřad, ale nechceme omezit investice."

Další dotaz se týkal prolomení limitů těžby, proexportního charakteru české energetiky a tepláren, konkrétně proč nedat momentálně těžené uhlí teplárnám a limity nechat neprolomené.

"Teplo neexportujeme, ale elektřinu ano. Máme soustavu takovou, jaká je, nevíme, odkud bychom dovezli zdroje. Elektrárny spalují jedno uhlí, teplárny druhé a abych jedněm něco vzal a druhým dal, takový Jánošík nejsem. Se vstupem do EU jsme se přihlásili k liberalizovanému trhu, nemůžeme energetiku řídit centrálně. Pokud dojde na limity, tak to, co bude za limity, bude přednostně pro teplárenství. Uhlí v teplárnách zcela nahradit biomasou nejde, částečně to lze plynem, ale ani to není řešení. Zateplování je také jen částečné řešení, všechny domy zateplit nepůjdou. Pro centrální zásobování teplem není alternativou ani plyn ani biomasa, uhlí budeme určitě do budoucna potřebovat. Limity jsou nařízením vlády a jsou platné pro státní instituce. Jestliže se příslušné společnosti s vlastníky pozemků domluví, nebude problém těžit, ale musí se domluvit. Rozumím tomu, že je to pro lidi těžké opouštět místa, kde se narodili, další čekají odpovídající náhradu, jiní s poz emky spekulují. Demokraticky a standardně se musejí všichni domluvit, pokud se nedomluví, nebude se těžit, jinak to nejde."

Naráží SEK na výhrady ze strany MŽP? Jaké jsou naděje, že tato vláda schválí aktualizaci SEK? Může se ke koncepci vyjadřovat i veřejnost?

"Koncepce byla zveřejněna 13. října, máme k ní asi 15 stran připomínek z MŽP, něco si vysvětlíme, o něčem budeme diskutovat, rozdílný názor není nic špatného, na spoustu věcí máme názory stejné. Nemyslím si, že se diametrálně odlišujeme, rozcházíme se v tom, co je naše ekonomika schopna zvládnout. Cíle, které jsou v návrhu MŽP, jsou příliš optimistické. My máme cíle obdobné, ale chceme, aby vše bylo příjemné pro obyvatelstvo a ekonomicky zvládnutelné.

Pokud jde o možnost schválení koncepce touto vládou, nevím, zatím jsme ji dali do připomínkového řízení a teď ty připomínky budeme diskutovat s partnery, jsou tam cenné nápady. Vláda má 17 členů včetně premiéra, takže nevím, zda koncepce bude schválena ještě touto vládou, ale podle mého má šanci.

Veřejnost se může vyjádřit kdykoliv kdekoliv, lze psát připomínky mailem, ale nezahlťte nám server."

K dotazům týkajícím se jaderné energetiky, dostavby Temelína a vlastních technologií, které by mohly být využity namísto drahých zahraničních, Vladimír Tošovský odpověděl:

"Pokud bychom měli vlastní technologii, už by se zapojila. Když byl vyhlášen tendr, 30 firem převzalo dokumentaci, ale nakonec se přihlásily jen tři společnosti. Proces je nastaven tak, aby ČEZ měl na konci celou technologii ve svých rukách. Nechceme na nikom záviset, takže technologie včetně designu a "náhradních dílů" bude jeho. V tendru je vypsáno, že chceme palivo na šest let, takže v případě jakékoliv problematiky energetické závislosti máme podmínku, abychom mohli přejít k jinému dodavateli."

Limity vznikly proto, aby se nemusely bourat další obce, a to právě před dvaceti lety. Není to pro tyto lidi nová hrozba?

"O násilném vystěhovávání se nehovoří, všichni se musí demokraticky domluvit, i dnes se to musí udělat domluvou, máme ochranu soukromého vlastnictví. Proto máme právní stát, aby občana ochránil."

AUTOR: Zdena Bočarova

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí