zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EnviroPRO - novinka v pojištění environmentálních škod

06.01.2010
Havárie
Pojištění environmentálních rizik
EnviroPRO - novinka v pojištění environmentálních škod

Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí představuje pro firmy zvýšené riziko dodatečných nákladů, spojených s prevencí či sanací ekologických škod...

Tlak na ochranu životního prostředí posiluje i rostoucí zájem veřejnosti a nová pravidla daná evropskou směrnicí 2004/35/EC, implementovaná do českého právního řádu Zákonem č. 167/2008 Sb. "O předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů".

Tento Zákon nově definuje celou řadu pojmů jako např. "ekologická újma" a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích, na vodě nebo půdě. V §14 dále Zákon ukládá definovaným provozovatelům povinnost finančního zajištění; přesto, že účinnost tohoto paragrafu je odložena k 1.1.2013 je nutno podotknout, že zákon jako celek nabyl účinnosti již v létě roku 2008 a tedy již déle než rok činí provozovatele za případnou ekologickou újmu odpovědným.

Z hlediska pojištění je dosud odpovědnost ve vztahu k ekologickým škodám řešena jen okrajově, obvykle na bázi tzv. "náhlých a neočekávaných škod", což však neodpovídá současné legislativní situaci ani reálným podnikatelským rizikům. Zajímavou alternativou na trhu se tak stává nový produkt EnviroPRO, kterým pojišťovna CHARTIS reaguje na evropskou směrnici a nabízí možnost rozšířeného krytí, které plně koresponduje s požadavky Zákona č.167/2008 Sb. a pokrývá širokou paletu rizik:

o Škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného znečištění tak i z postupného znečištění
o Škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění
o Náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
o Náklady na realizaci preventivních opatření
o Náklady právního zastoupení
o Náklady na realizaci nápravných opatření

Pojistný produkt EnviroPRO je zvláště vhodný pro malé a střední zdroje znečištění jako např. čističky odpadních vod, laboratoře, skládky, menší a středně velké výrobní firmy, skladovací areály, správci nemovitostí apod. EnviroPRO překvapí i svou dostupností, kdy pro sjednání smlouvy postačuje ve většině případů vyplnění krátkého dotazníku.

V případě složitějších environmentálních rizik, může pojišťovna CHARTIS nabídnout klientům řešení na míru jejich potřebám a pokrýt tak, při poskytnutí dodatečných informací, např. i rizika:

o Škody vyplývající z již existujících avšak dosud neznámých podmínek znečištění
o Pojištění přerušení provozu
o Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou
o Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží (včetně subdodavatelů)
o Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se sanací starých ekologických zátěží

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí