zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany ovzduší v roce 2009

14.01.2010
Ovzduší
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany ovzduší v roce 2009

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

OI ČIŽP Identifikace - subjektu, rozhodnutí Sankce / odvolání Detaily pozn.: EL = emisní limit
BRNO EKOBRIKETY s.r.o.
IČ: 25561791

pokuta

100 000,- Kč

provoz v rozporu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení
velký zdroj - výroba dřevěných briket
nabytí právní moci 10.3.2009
po odvolání částka beze změny, oprava textu výroku
BRNO Jihomoravská armaturka spol. s r.o.

pokuta

305 000,- Kč

100 000:překročení EL pro tuhé znečišťující látky (dle zákona o integrované prevenci)
IČ: 63486831 100 000:překročení EL pro těkavé organické látky (dle zákona o integrované prevenci)
velký zdroj - slévárna 40 000: provoz zařízení s vadou (poruchou)
nabytí právní moci 2.2.2009 50 000: provoz zařízení s vadou (poruchou)
15 000: provoz zařízení s vadou (poruchou)
po odvolání snížení částky o 35 tis. kč (původně celkem 340 000,- kč)
BRNO PONY PLAST s.r.o.

pokuta

100 000,- Kč

překročení EL pro měrnou výrobní emisi těkavých organických látek
IČ: 25517635
velký zdroj - laminování
nabytí právní moci 3.2.2009
bez odvolání
BRNO Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

pokuta

130 000,- Kč

30 000:provoz v rozporu s podmínkou integrovaného povolení
IČ: 27695905 30 000:provoz v rozporu s podmínkou integrovaného povolení
velký zdroj - slévárna šedé litiny 30 000:provoz v rozporu s podmínkou integrovaného povolení
nabytí právní moci 19.3.2009 40 000:provoz v rozporu s povinností provozovatele dle zákona o ochraně ovzduší integrovaného povolení
odvolání zamítnuto
HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní D+D METAL group a.s.

pokuta

100 000,- Kč

80 000:neprovedeno autorizované měření emisí
IČ: 26330911 20 000:neodstraněn bezodkladně havarijní stav způsobený technickou závadou
velký zdroj - tavírna neželezných kovů
nabytí právní moci 7.5.2009
č bez odvolání
LIBEREC BTV plast, s.r.o.

pokuta

120 000,- Kč

překročení EL pro těkavé organické látky
IČ: 48288829
velký zdroj - lakování
nabytí právní moci 13.5.2009 odvolání zamítnuto
OLOMOUC HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

pokuta

100 000,- Kč

překročení EL pro těkavé organické látky
IČ: 25834151
velký zdroj - lakování
nabytí právní moci 3.2.2009
bez odvolání
OSTRAVA Semperflex Optimit s.r.o.

pokuta

150 000,- Kč

75 000:překročení EL pro těkavé organické látky
IČ:26425173 75 000:neprovedeno autorizované měření emisí
velký zdroj - výroba hadic
nabytí právní moci 29.5.2009
bez odvolání
OSTRAVA PROFIKON INTERNATIONAL s.r.o.

pokuta

120 000,-

neplnění pravomocně uloženého opatření ke zjednání nápravy
IČ:25887173
velký zdroj - lakování
nabytí právní moci 8.6.2009 bez odvolání
PLZEŇ VJB PARTNER, spol. s r.o.

pokuta

100 000,- Kč

neprovedeno autorizované měření emisí těkavých organických látek
IČ: 62622919
velký zdroj - odmašťování
nabytí právní moci 28.1.2009 bez odvolání
PLZEŇ Plzeňská energetika a.s.

pokuta

500 000,- Kč

provoz v rozporu s podmínkami integrovaného povolení
IČ: 25240668
zvlášť velký zdroj - kotle
nabytí právní moci 20.5.2009 bez odvolání
PRAHA České dřevařské závody Praha, a.s.

pokuta

200 000,- Kč

neplnění pravomocně uloženého opatření ke zjednání nápravy
IČ: 00014010
střední zdroj - kotelna
nabytí právní moci 1.4.2009 odvolání zamítnuto
PRAHA

TBG METROSTAV s.r.o.

pokuta

100 000.- Kč

provoz zdroje bez povolení ke stavbě, zkušebnímu i trvalému provozu
IČ: 63992990
střední zdroj - betonárna
nabytí právní moci 9.1.2009
bez odvolání
ÚSTÍ Lafarge Cement, a.s.

pokuta

900 000.- Kč

provoz zdroje bez funkčního systému kontinuálního měření emisí
NAD LABEM IČ: 14867494
velký zdroj - výroba cementářského slínku
v rotační peci včetně spoluspalování odpadu
nabytí právní moci 15.1.2009
odvolání zamítnuto
Ředitelství Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

pokuta

900 000.- Kč

neplnění povinností provozovatele chaldicích a klimatizačních zařízení
IČ: 60193336
provozovatel chladicích a klimatizačních zařízení
nabytí právní moci 7.5.2009
odvolání zamítnuto

Brno

ČKD Blamsko Strojírny a.s.

PM 3.7.2009

pokuta

300 000Kč

nedodržení plánu snížení emisí těkavých org.látek
lakovna a odmaš´tovna - velký zdroj
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí