zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické obaly jsou důležité

13.01.2010
Obecné
Odpady
Ekologické obaly jsou důležité

Pro zhruba dvě třetiny spotřebitelů je jedním z významných faktorů ovlivňujících jejich nákupní rozhodnutí to, zda se pro zabalení výrobku použil obal šetrný k životnímu prostředí. Tento závěr vyplývá z průzkumu, který se zaměřil na význam ekologické šetrnosti obalů, a který společnost GfK Panel Services Deutschland uskutečnila pro Evropské společenství výrobců kartónových obalů (European Association of Cartonboard and Carton Manufacturers).

Spotřebitelé považují ekologickou šetrnost obalů za významný faktor. Tři čtvrtiny z nich se domnívají, že je důležité, aby byly obaly recyklovatelné, a stejný počet jich odmítá nákup zboží, na jehož zabalení bylo podle nich použito zbytečně velké množství materiálu. To se týká všech produktů, které jsou kromě kartónových obalů zabalené ještě i do plastových sáčků.

Spotřebitelé zaplatí více za výrobky šetrné k životnímu prostředí
Současná studie vychází z předchozího průzkumu firemní odpovědnosti, v jehož rámci byly vytvořeny tři skupiny spotřebitelů s různým přístupem k ekologické udržitelnosti a firemní odpovědnosti. Skupina kritických spotřebitelů se silným smyslem pro odpovědnost za své okolí a silným zájmem o ochranu životního prostředí se vyznačuje i vyššími požadavky na ekologickou šetrnost obalů. Jako vysoce náročná se také jeví skupina odpovědných, angažovaných spotřebitelů, kteří podporují neziskové organizace a upřednostňují nákup místních výrobků. Na otázku týkající se ekologické nezávadnosti obalů poskytly obě tyto skupiny mnohem výraznější reakci než průměrný německý spotřebitel. To se například projevilo při odpovědi na dotaz, zda jsou spotřebitelé ochotni platit vyšší cenu za ekologicky šetrnější obaly. Celkově s tímto přístupem souhlasí jen 16 % populace. Oproti tomu při bližším pohledu na dvě výše zmíněné ekologicky uvědomělé skupiny zjistíme, že se dotaz setkal s kladnou reakcí u 25 % těchto respondentů.

Sklo a papír jako ekologicky nejšetrnější obaly
Zhruba dvě třetiny respondentů upřednostňují obaly z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jasná 79% většina považuje papír a kartony za šetrnější než plast. Více než polovina uvádí, že obaly by měly obsahovat co nejméně plastu. 83 % spotřebitelů se domnívá, že sklo je ekologicky nezávadný materiál, 73 % připisuje tuto kvalitu papíru a kartonům, zatímco o kovu to tvrdí 21 % a o plastu pouhých 12 % respondentů. Tyto názory ovlivňují prodejní chování spotřebitelů. Pokud má spotřebitel na výběr mezi dvěma produkty se stejným obsahem ale různým obalovým materiálem, tak sáhne po tom, který je šetrnější k životnímu prostředí. Například upřednostní nudle v kartónové krabici před nudlemi v plastovém sáčku. To samé platí o pizzách a sladkostech. Menší šetrnost k životnímu prostředí jsou spotřebitelé ochotni akceptovat jen v případech, kdy vybraný produkt není dostupný v jiném balení. Například tekuté čisticí prostředky v plastových lahvích si zákazníci koupí, protože neexistuje jiná alternativa.

Zajímavým jevem je, že povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí se zvyšuje s věkem: 80 % respondentů mladších třiceti let věnuje pozornost tomu, jak je produkt zabalený. Ve věkové kategorii mezi 30 a 39 lety se jedná o 91 % spotřebitelů a v případě věkové skupiny nad 60 let je to dokonce 94 %.

Obaly jsou důležitým zdrojem informací
Pro zákazníky jsou důležité i informace uvedené na obalech výrobků. Téměř polovina spotřebitelů by přivítala, kdyby se zde vyskytovalo více informací o ekologické nezávadnosti a šetrnosti produktů a jejich obalů. Celkově 40 % respondentů uvedlo, že vždy důkladně pročtou informace o obsahu produktu, které jsou uvedené na obalu. Nadprůměrný 45% výsledek byl zaznamenán opět ve skupině zodpovědných zákazníků, ve skupině kritických zákazníků je toto číslo ještě vyšší, a to sice 60 %.

Předchozí údaje ukazují, že obaly jsou velmi významným zdrojem informací a důležitým nástrojem komunikace. Mnozí ze spotřebitelů si přejí, aby údaje zahrnovaly informace jak o obsahu produktu, tak i jeho obalu. Detaily týkající se ekologické šetrnosti produktu a jeho obalu jsou pro 35 % spotřebitelů důležitým až velmi důležitým faktorem při nákupním rozhodování.

Významnou roli může hrát i značení výrobků šetrných k životnímu prostředí neboli "eco-labeling", které se týká obalů spíše než samotného produktu. Takovéto značení může být i odůvodněním pro vyšší cenu výrobku. Velká část spotřebitelů však v současné době nemá o existenci těchto značení povědomí. Jen malá část kupujících se vyjádřila, že pro ně značení ekologické šetrnosti obalů hraje významnou roli. Přesto však v případě, že by bylo náležitě vysvětleno, o jaký typ značení se jedná a co znamená, 39 % respondentů by bylo ochotno zaplatit za takto certifikovaný obal. Takové značení by však mělo být přidělováno důvěryhodnou a nezávislou organizací, jako například "Ökotest" nebo "Stiftung Warentest". Celkem 78 % respondentů by důvěřovalo certifikaci tohoto druhu. Certifikaci udělenou organizací věnující se ochraně životního prostředí by považovalo za důvěryhodnou jen 17 %. Méně než 2 % populace by věřila údajům výrobců a prodejců.

www.marketingovenoviny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí