zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Realizace ze slaměných balíků

25.01.2010
Ekologické stavění, bydlení
Realizace ze slaměných balíků
Adresář toho, co již v České republice bylo ze slámy postaveno..
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Celkový pohled doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Izolace slámou stropu

Dům pro dva - Šebětov

Pasivní rodinný dům s použitím dřevěných I-nosníků, s izolací ze slaměných balíků a s využitím solární energie je řešením, které využívá dřevo - materiál minulosti - jako high-technologii, a má výrazně sníženou ekologickou stopu. Nenáročná přízemní dřevostavba s pultovou střechou je navržena pro výstavbu svépomocí, kdy je možno bez problémů použít izolace slaměnými balíky a atypického kolektoru. Na nosnou nadzemní dřevěnou konstrukci jsou použity úsporné I-nosníky. Z těchto nosníků jsou vytvořeny rámy, které tvoří současně stěnu, strop a podlahu. Mezi rámy je umístěna izolace z balíků slámy (ve stěnách, podlaze i na stropě).
Architekt: Ing. arch. Mojmír Hudec, ateliér ELAM
Realizace: 2007 - 2008
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=152#sebetov
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Foto: www.ateliersea.com

Dům v kožichu a s deštníkem - Michalovice u Mladé Boleslavy

Nízkoenergetický rodinný dům. Dům má zevnitř viditelnou dřevěnou nosnou konstrukci s přisazenými nepálenými cihlami a zvenku viditelnými slaměnými balíky. Netradičně byli použity obří balíky rozpůlené po délce a ponechané viditelně.
Architekt: Atelier Skupiny ekologické architektury
Realizace: 2003
Webové stránky: http://www.ateliersea.com
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení

Dům ze slámy - Albrechtice u Českého Těšína

Rodinný dům v pasivním standartu s obdélníkovou betonovou základovou deskou 13x10 m. Stěny jsou tvořeny dvojitou rámovou konstrukcí, přičemž nosná konstrukce má průměr 5x10 cm. Vnější rám je tvořen z průřezu 5x5 cm a slouží především jako nosný prvek pro dřevěný srubový obklad (tzv. D profil). Dům má působit dojmem srubové stavby, a to jak z pohledu zvenčí tak ve většině případů i zevnitř. Proto jsou vevnitř přiznané stropní trámy, překryté nehraněným řezivem. Jako izolace jak ve stěnách tak ve stropu jsou použité balíky slámy a deseticentimetrový polystyrén.
Architekt: Ing. Květoslav Sýbr
Realizace: 2009 - 2010
Webové stránky: http://www.dumzeslamy.cz
Email: jaroslav.sintaj@dumzeslamy.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Slaměná příčka

Horní mlýn - Křtiny

Zateplení vnitřních příček starého bývalého mlýna. Sdružení Horní mlýn a sdružení Ekodům zde použila slaměné balíky jako dodatečnou tepelnou izolaci vnitřních stěn a stropů a k výstavbě nových příček. Zateplené příčky slouží k tepelnému oddělení vytápěných a nevytápěných prostor rozsáhlé budovy.
Realizace: 2003
Webové stránky: http://www.hornimlyn.cz/index.php?clanek=fotoalbum06
Typ stavby: rekonstrukce
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Čelní pohled na školku doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Sláma je použita i na izolaci stropu

Mateřská škola - Pitín

Rekonstrukce mateřské školy v Pitíně. Izolace slaměnými balíky obvodových stěn, ale i stropu.
Architekt: Mojmír Hudec - ateliér ELAM
Realizace: 2009
Typ stavby: rekonstrukce
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Foto: J. Hazucha, Centrum pasivního domu

Pasivní rodinný dům - Habrovany

Novostavba pasivního slaměného domu. Slaměné balíky použity na všechny stěny. V podlaze a ve stropu je jako izolace foukaná celulóza. Zvnějšku a z vnitřku použity hliněné omítky.
Architekt: Mojmír Hudec - ateliér ELAM
Realizace: 2008 - 2010
Webové stránky: http://www.pasivnidomy.cz/domy/rodinny-dum-habrovany.html?chapter=zakladni-udaje
Email: juraj.hazucha@pasivnidomy.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Foto: Permalot

Přírodní dům, Permalot - Podolí u Bouzova

Přírodní dům je soukromý rodinný dům, jehož budoucí obyvatelé se snaží inspirovat potenciální stavebníky, aby používali udržitelnější materiály, jejichž prostřednictvím docílí moderního, hezkého a zdravého domu. Bude sloužit jako obytný dům členů Permalotu a umožní návštěvníkům představit si "vlastní" dům. Sláma je kromě svislých stěn použita jako izolant a výplň v sedlové střeše.
Architekt: Max Vittrup Jensen (návrh), Ing. arch. Kateřina Holmanová
Realizace: 2006 - 2010
Webové stránky: http://permalot.org/en/naturalhouse-0
Email: permalot@permalot.org
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Foto: www.ekodum.ecn.cz

Rodinný dům - Mnichovice u Říčan u Prahy

Zateplení severní stěny rodinného domu. Slaměné balíky jsou vloženy do dřevěného rastru z latí a OSB desek přibitých je zdi. Stěna je kryta závětrnou fólií, dřevěnými latěmi, heraklitem a omítkou. Podrobnosti a fotografie.
Realizace: 2003
Webové stránky: http://www.ekodum.ecn.cz/
Typ stavby: rekonstrukce
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení

Rodinný dům ze dřeva, slámy a hlíny - Výžerky u Kostelce nad Černými lesy

Stará kamenná stodola do jejíž části je dnes "uložen" obytný dům. Vestavbu tvoří dvojice vzájemně propojených útvarů. "Balík" je kvádr o vnějších rozměrech cca 6,5 x 8 m, výšky 5 m a spočívá z velké části nad terénem. Konstrukci ze smrkových fošen a borové kulatiny vyplňuje izolace ze slaměných balíků. Prosklená část kvádru vyčnívá ven z jižní fasády stodoly. Druhý útvar vyrůstá vertikálně ze země na ledvinovitém půdoryse. Pevné cihlové jádro obaluje konopná koudel a vrstva slámy, vtěsnaná mezi křivolaké svislé "cévy" borovic. Plášť uzavírají papírové kartony a tenká dřevěná prkna. Dům je postaven s ohledem na možnost jeho budoucí recyklace a zkompostovatelnost.
Architekt: Oliver Kálnássy
Realizace: 2008
Webové stránky: http://www.gavlovsky.cz/dum.html
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení

Sklad na mošt - Hostětín

Nosná konstrukce zděná 25 cm porotherm. Balíky slámy jsou přivázány drátem do drátěných oček zaseknutých do spár ve zdivu. Stěna je kryta pouze omítkou z Unimaltu (i pod dřevěnými obklady, které plní estetickou funkci) nanášenou na pletivo a slámu. Objekt je nevytápěný, teplota neklesá pod nulu.
Realizace: 2004
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=177
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Celkový pohled

Slamák - obytný domek ze slámy - u Litoměřic

Kruhová stavba o průměru 4 metrů - jedna velká místnost s komínem uprostřed. O komín se opírají střešní trámy. Obvodová stěna domku má výšku asi 2 metry a ve středu je místnost vysoká asi 3,5 metru. Přibližně na jedné čtvrtině plochy místnosti je patro na spaní. Ač je plocha domku poměrně malá, absence rohů dává možnost jí dokonale využít bez nějakých omezujících příček, které by tříštily celkový prostor. Použité materiály: dřevo, slaměné balíky, cihly (komín), vápenocementová omítka, kanadský šindel, betonové železniční pražce (podezdívka), izolační skla. Náklady: cca 70 tis. (50 tis. materiál, 20 tis. doprava.)
Realizace: 2000 - 2001
Webové stránky: http://www.livepla.net/slamak.php
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Pohled na dům doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Práce v interiéru doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Venkovní hliněná omítka

Slaměný dům - Hostišová

Dům je postaven na betonovém základu (obvodové pasy , základová deska). Má dřevěnou konstrukci, která je vyplněná slaměnými balíky. Omítky jsou hliněné zvenku i zevnitř... Finální venkovní omítka bude řešena buďto, jako vápenná, nebo hliněná s příměsí kravské mrvy - ještě se bude experimentovat.
Architekt: Martin Dřímal, odborná konzultace - Daniel Grmela
Webové stránky: http://www.baobaby.org
Email: ViktorKarlik@seznam.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Foto: Michal Navrátil

Slaměný rodinný dům ve Sluneční ulici - Hradčany u Tišnova

Konstrukce domu je vytvořena z odkorněných kmenů borovice, která je vyplněna slaměnými balíky, na které je nanesena hliněná omítka jak z vnitřní strany, tak i venkovní. Dům se řadí do kategorie nízkoenergetických domů. Je vytápěn pecí v kombinaci s elektrickými sálavými panely. Veškerá šedá voda je přečišťována v blízké kořenové čistírně ze které voda vytéká do jezera na pozemku.
Architekt: akad. arch. Aleš Brotánek
Realizace: 2007 - 2009
Webové stránky: http://www.rigi.cz/index.php?typ=RIA&showid=126
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Pohled na solární tank

Slaměný tank - Hostětín

Nádrž na teplou vodu získávanou solárním ohřevem stojí za moštárnou v Hostětíně. Ocelová nádrž o objemu 10 m3 je opásána dvěma řadami balíků vždy po 40 cm (celkem 80 cm izolace). Přečtěte si podrobný popis realizace, včetně fotodokumentace.
Realizace: 2002
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=176
Typ stavby: neznámé
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Konstrukční detail okolo okna

Vzdělávací středisko - Pasivní dům Centrum Veronica Hostětín - Hostětín

Pasivní budova centra má slámou zaizolovanou západní a severní stěnu a také strop ubytovací části. Svépomocná realizace v létě 2006. Pod slámou je cihlová zeď, z vrchu je modřínový obklad.
Architekt: Georg W. Reinberg, Ateliér Zlámal a Stolek
Realizace: 2006
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=207
Email: hostetin@veronica.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě
doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Celkový pohled na domek doprovodná fotografie, klikdněte pro zvětšení
Přidávání zdi

Zahradní domek - Ledenice u Českých Budějovic

Stavba zahradního domku vznikla z iniciativy organizace Rosa o.p.s., která o ní pojednává v zatím jediné ucelené publikaci o slámě v češtině pod názvem Slaměný dům. Stavba má dřevěnou nosnou konstrukci a je opláštěna z obou stran pálenou cihlou a ekodeskami Stramit. Jedno z prvních "novodobých" využití slaměných balíků v České republice.
Realizace: 1998-1999
Webové stránky: http://www.rosacb.cz/?id_kat=271&thread=2&id_h=6&id_m=0
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé

Pokud znáte ještě další realizace, dejte nám vědět, nejlépe e-maliem na petr.ledvina@veronica.cz. Pro přesné určení souřadnic můžete využít Vyhledávání zeměpisných souřadnic.

Zdroj: www.veronica.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí